Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2015

Utbildningsnivå Antal  
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 701 742 360 571 341 171 3 574 2 127 3 170 5 486
Grundnivå / okänd 56 601 32 857 23 744 3 035 1 933 2 631 4 603
Mellannivå 238 097 120 492 117 605 2 928 1 983 2 622 4 215
Lägsta högre nivå 110 069 44 757 65 312 3 632 2 350 3 276 5 298
Lägre högskolenivå 156 242 86 982 69 260 3 638 2 343 3 333 5 294
Högre högskolenivå 124 796 66 425 58 370 4 712 2 809 4 281 7 048
Forskarutbildningsnivå 15 937 9 057 6 880 5 184 3 482 4 799 7 235

Källa: Löner inom den privata sektorn 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2015, Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2015/yskp_2015_2016-08-16_tau_003_sv.html