Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan 2016

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani
Yhteensä Miehet Naiset Naisten osuus kaikista, % Miehet Naiset Yhteensä Naisten mediaaniansioiden suhde miesten ansioihin, %
Yhteensä 703 901 360 761 343 140 48,7 3 620 2 821 3 193 77,9
1 Johtajat 36 635 25 766 10 869 29,7 6 325 5 520 6 085 87,3
2 Erityisasiantuntijat 180 689 104 934 75 755 41,9 4 519 3 903 4 255 86,4
3 Asiantuntijat 214 522 123 416 91 106 42,5 3 617 3 067 3 377 84,8
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 72 076 16 774 55 303 76,7 2 891 2 647 2 692 91,6
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 134 550 46 438 88 112 65,5 2 471 2 314 2 359 93,6
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 577 590 987 62,6 2 246 1 942 2 000 86,5
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 002 15 340 2 662 14,8 2 901 2 529 2 843 87,2
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 225 11 813 5 412 31,4 2 900 2 473 2 743 85,3
9 Muut työntekijät 27 182 14 730 12 453 45,8 2 365 2 013 2 177 85,1
Tuntematon 1 442 961 482 33,4 2 873 2 433 2 750 84,7

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2016, Liitetaulukko 1. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_001_fi.html