Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön 2016

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Median för ordinarie arbetstid
Totalt Män Kvinnor Andelen kvinnor av alla, % Totalt Män Kvinnor Kvinnors medianlön i andel av männens, %
Totalt 703 901 360 761 343 140 48,7 3 193 3 620 2 821 77,9
1 Chefer 36 635 25 766 10 869 29,7 6 085 6 325 5 520 87,3
2 Specialister 180 689 104 934 75 755 41,9 4 255 4 519 3 903 86,4
3 Experter 214 522 123 416 91 106 42,5 3 377 3 617 3 067 84,8
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 72 076 16 774 55 303 76,7 2 692 2 891 2 647 91,6
5 Service- och försäljningspersonal 134 550 46 438 88 112 65,5 2 359 2 471 2 314 93,6
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 577 590 987 62,6 2 000 2 246 1 942 86,5
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 002 15 340 2 662 14,8 2 843 2 901 2 529 87,2
8 Process- och transportarbetare 17 225 11 813 5 412 31,4 2 743 2 900 2 473 85,3
9 Övriga arbetstagare 27 182 14 730 12 453 45,8 2 177 2 365 2 013 85,1
Okänd 1 442 961 482 33,4 2 750 2 873 2 433 84,7

Källa: Löner inom den privata sektorn 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 29.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2016, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_001_sv.html