Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmän mukaan 2016

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani ikäluokittain, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 yli 60
Yhteensä 703 901 3 193 1 934 2 430 3 177 3 528 3 403 3 311
1 Johtajat 36 635 6 085 .. 3 520 5 100 6 302 6 440 6 169
2 Erityisasiantuntijat 180 689 4 255 .. 3 000 3 920 4 500 4 587 4 655
3 Asiantuntijat 214 522 3 377 2 000 2 820 3 351 3 572 3 510 3 457
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 72 076 2 692 1 900 2 350 2 632 2 787 2 816 2 778
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 134 550 2 359 1 965 2 178 2 388 2 462 2 446 2 390
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 577 2 000 .. 1 717 2 000 2 241 2 009 2 009
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 002 2 843 1 777 2 520 2 864 2 960 2 960 2 920
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 225 2 743 1 900 2 410 2 849 2 811 2 832 2 716
9 Muut työntekijät 27 182 2 177 1 857 2 087 2 259 2 215 2 171 2 127
Tuntematon 1 442 2 750 .. 2 244 2 750 2 928 2 982 2 804

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2016, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmän mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_002_fi.html