Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmän mukaan 2016

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani ikäluokittain, euroa/kk
Yhteensä alle 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 yli 60
Yhteensä 703 901 3 193 1 934 2 430 3 177 3 528 3 403 3 311
1 Johtajat 36 635 6 085 .. 3 520 5 100 6 302 6 440 6 169
2 Erityisasiantuntijat 180 689 4 255 .. 3 000 3 920 4 500 4 587 4 655
3 Asiantuntijat 214 522 3 377 2 000 2 820 3 351 3 572 3 510 3 457
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 72 076 2 692 1 900 2 350 2 632 2 787 2 816 2 778
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 134 550 2 359 1 965 2 178 2 388 2 462 2 446 2 390
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 577 2 000 .. 1 717 2 000 2 241 2 009 2 009
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 002 2 843 1 777 2 520 2 864 2 960 2 960 2 920
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 225 2 743 1 900 2 410 2 849 2 811 2 832 2 716
9 Muut työntekijät 27 182 2 177 1 857 2 087 2 259 2 215 2 171 2 127
Tuntematon 1 442 2 750 .. 2 244 2 750 2 928 2 982 2 804

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 29.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2016, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmän mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_002_fi.html