Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2016

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 703 901 360 761 343 140 3 596 2 131 3 193 5 520
Grundnivå / okänd 55 525 31 948 23 577 3 037 1 917 2 620 4 591
Mellannivå 241 063 121 664 119 399 2 941 1 983 2 630 4 243
Lägsta högre nivå 103 536 41 575 61 961 3 673 2 375 3 311 5 380
Lägre högskolenivå 162 004 89 947 72 058 3 656 2 350 3 350 5 314
Högre högskolenivå 125 898 66 706 59 192 4 754 2 827 4 320 7 100
Forskarutbildningsnivå 15 875 8 921 6 954 5 208 3 499 4 787 7 298

Källa: Löner inom den privata sektorn 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Pirkko Wiik 029 551 3456, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 29.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2016, Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2016/yskp_2016_2017-06-29_tau_003_sv.html