Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2017

  Utbildningsområde Totalt Andra stadiet Specialyrkes-
utbildningsnivå 2) 1)
Lägsta
högre nivå
Lägre
högskolenivå
Högre
högskolenivå
Forskar-
utbildningsnivå
Antal Totalt 726 447 234 131 12 753 102 199 171 531 135 269 16 506
Allmänbildande utbildning 45 574 45 574 - - - - -
De pedagogiska områdena 8 292 240 90 682 1 817 4 651 812
De humanistiska och konstnärliga områdena 36 028 7 566 170 1 242 8 622 16 466 1 963
De samhällsvetenskapliga områdena 18 150 56 - 413 2 470 13 473 1 738
Handel, administration och juridik 175 769 39 068 7 315 55 038 41 870 31 420 1 059
De naturvetenskapliga områdena 12 993 254 6 - 869 8 523 3 341
Databehandling och kommunikation (IKT) 53 593 8 912 176 7 275 22 101 13 872 1 258
De tekniska områdena 174 492 58 612 1 095 18 285 57 760 35 132 3 608
Lant- och skogsbruk 16 432 5 470 83 2 142 4 893 3 396 449
Hälsovård och välfärd 69 534 27 700 507 12 251 20 365 6 597 2 115
Tjänstebranschen 60 852 40 536 3 311 4 836 10 569 1 485 114
Medianlön Totalt 3 220 2 620 3 220 3 321 3 359 4 347 4 770
Allmänbildande utbildning 3 000 3 000 - - - - -
De pedagogiska områdena 3 437 3 088 3 400 3 042 2 690 3 675 4 610
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 214 2 588 3 435 3 038 3 000 3 488 4 316
De samhällsvetenskapliga områdena 4 017 2 584 - 2 793 3 295 4 037 4 820
Handel, administration och juridik 3 220 2 604 3 500 3 150 3 126 4 944 5 403
De naturvetenskapliga områdena 3 987 2 291 .. - 2 922 3 890 4 481
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 020 3 125 3 499 4 184 3 883 4 608 5 000
De tekniska områdena 3 688 2 845 3 380 3 943 3 843 4 636 5 160
Lant- och skogsbruk 3 138 2 400 2 742 3 270 3 169 4 304 4 687
Hälsovård och välfärd 2 745 2 441 2 636 3 055 2 770 4 300 4 937
Tjänstebranschen 2 457 2 309 2 685 2 992 2 800 3 980 4 414
1) - Inga observationer
2) .. Uppgiften är alltför osäker för att anges

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_001_sv.html