Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan 2017 (Liitetaulukon sarakeotsikoita korjattu 5.7.2018)

Ammatin pääluokka Lukumäärä Säännöllisen työajan ansion mediaani
Yhteensä Miehet Naiset Naisten osuus kaikista, % Yhteensä Miehet Naiset Naisten mediaaniansioiden suhde miesten ansioihin, %
Yhteensä 726 447 370 752 355 695 49 3 220 3 650 2 851 78
1 Johtajat 37 334 25 637 11 698 31 6 120 6 433 5 484 85
2 Erityisasiantuntijat 202 731 118 025 84 706 42 4 222 4 485 3 900 87
3 Asiantuntijat 224 365 121 452 102 913 46 3 319 3 606 3 000 83
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 71 327 18 483 52 843 74 2 700 2 916 2 653 91
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 122 409 44 042 78 366 64 2 389 2 500 2 336 93
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 333 568 765 57 2 237 2 370 2 159 91
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 18 000 15 270 2 730 15 2 804 2 857 2 507 88
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 17 100 11 323 5 777 34 2 676 2 842 2 429 85
9 Muut työntekijät 30 791 15 352 15 440 50 2 138 2 342 2 004 86
Tuntematon 1 016 576 441 43 2 982 3 026 2 830 94

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3894. 2017, Liitetaulukko 2. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten lukumäärät ja säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan 2017 (Liitetaulukon sarakeotsikoita korjattu 5.7.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_002_fi.html