Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön i 2017

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Andelen kvinnor av alla, % Median för ordinarie arbetstid Kvinnors medianlön i andel av männens, %
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 726 447 370 752 355 695 49 3 220 3 650 2 851 78
1 Chefer 37 334 25 637 11 698 31 6 120 6 433 5 484 85
2 Specialister 202 731 118 025 84 706 42 4 222 4 485 3 900 87
3 Experter 224 365 121 452 102 913 46 3 319 3 606 3 000 83
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 71 327 18 483 52 843 74 2 700 2 916 2 653 91
5 Service- och försäljningspersonal 122 409 44 042 78 366 64 2 389 2 500 2 336 93
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 333 568 765 57 2 237 2 370 2 159 91
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 000 15 270 2 730 15 2 804 2 857 2 507 88
8 Process- och transportarbetare 17 100 11 323 5 777 34 2 676 2 842 2 429 85
9 Övriga arbetstagare 30 791 15 352 15 440 50 2 138 2 342 2 004 86
Okänd 1 016 576 441 43 2 982 3 026 2 830 94

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 2. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön i 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_002_sv.html