Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön i 2017

Yrkesklassificeringens huvudgrupper Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt under 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 över 60
Totalt 726 447 3 220 1 937 2 473 3 200 3 571 3 434 3 330
1 Chefer 37 334 6 120 .. 3 894 5 203 6 326 6 485 6 268
2 Specialister 202 731 4 222 .. 3 028 3 920 4 500 4 559 4 576
3 Experter 224 365 3 319 2 120 2 780 3 309 3 509 3 449 3 376
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 71 327 2 700 1 900 2 362 2 670 2 811 2 843 2 772
5 Service- och försäljningspersonal 122 409 2 389 1 967 2 202 2 406 2 474 2 475 2 452
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 1 333 2 237 .. 1 938 2 148 2 392 2 372 2 253
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 18 000 2 804 1 779 2 456 2 780 2 950 2 959 2 931
8 Process- och transportarbetare 17 100 2 676 1 981 2 383 2 764 2 814 2 792 2 633
9 Övriga arbetstagare 30 791 2 138 1 830 2 028 2 227 2 182 2 143 2 109
Okänd 1 016 2 982 .. 2 522 2 886 3 061 3 124 3 250

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 3. Antalet månadsavlönade löntagare inom privata sektorn och medianlönerna för ordinarie arbetstid efter kön i 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_003_sv.html