Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2018

Utbildningsområde Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Specialyrkes- utbildningsnivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskar- utbildningsnivå
Antal Totalt 733 540 238 739 14 516 95 436 175 658 136 874 16 917
Allmänbildande utbildning 44 835 44 835 - - - - -
De pedagogiska områdena 8 385 191 84 656 1 930 4 711 814
De humanistiska och konstnärliga områdena 37 378 7 899 205 1 272 8 922 17 047 2 034
De samhällsvetenskapliga områdena 18 250 45 - 454 2 520 13 497 1 735
Handel, administration och juridik 172 325 39 009 8 251 50 583 41 919 31 454 1 110
De naturvetenskapliga områdena 13 610 322 6 - 934 8 861 3 487
Databehandling och kommunikation (IKT) 54 310 9 175 211 7 186 22 479 13 982 1 276
De tekniska områdena 178 114 61 068 1 397 17 138 59 155 35 655 3 702
Lant- och skogsbruk 16 584 5 562 83 2 042 4 997 3 393 506
Hälsovård och välfärd 70 436 28 595 552 11 197 21 570 6 442 2 081
Tjänstebranschen 63 117 41 842 3 727 4 844 11 022 1 569 113
Medianlön Totalt 3 278 2 671 3 283 3 408 3 431 4 420 4 825
Allmänbildande utbildning 3 053 3 053 - - - - -
De pedagogiska områdena 3 474 3 209 2 800 3 098 2 729 3 710 4 656
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 245 2 629 3 289 3 098 3 030 3 523 4 326
De samhällsvetenskapliga områdena 4 070 2 636 - 3 020 3 370 4 115 4 825
Handel, administration och juridik 3 300 2 646 3 574 3 228 3 211 5 009 5 422
De naturvetenskapliga områdena 3 997 2 397 .. - 2 845 3 920 4 528
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 075 3 188 3 502 4 276 3 962 4 720 5 084
De tekniska områdena 3 759 2 893 3 505 4 045 3 942 4 753 5 179
Lant- och skogsbruk 3 200 2 445 2 630 3 377 3 219 4 327 4 734
Hälsovård och välfärd 2 779 2 483 2 713 3 120 2 817 4 255 4 987
Tjänstebranschen 2 514 2 364 2 741 3 041 2 860 3 965 4 326
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer

Källa: Löner inom den privata sektorn 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Heli Udd 029 551 3522, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2018, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2018/yskp_2018_2019-06-26_tau_001_sv.html