Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2018

Utbildningsområde Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Specialyrkes- utbildningsnivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskar- utbildningsnivå
Antal Totalt 733 540 238 739 14 516 95 436 175 658 136 874 16 917
Allmänbildande utbildning 44 835 44 835 - - - - -
De pedagogiska områdena 8 385 191 84 656 1 930 4 711 814
De humanistiska och konstnärliga områdena 37 378 7 899 205 1 272 8 922 17 047 2 034
De samhällsvetenskapliga områdena 18 250 45 - 454 2 520 13 497 1 735
Handel, administration och juridik 172 325 39 009 8 251 50 583 41 919 31 454 1 110
De naturvetenskapliga områdena 13 610 322 6 - 934 8 861 3 487
Databehandling och kommunikation (IKT) 54 310 9 175 211 7 186 22 479 13 982 1 276
De tekniska områdena 178 114 61 068 1 397 17 138 59 155 35 655 3 702
Lant- och skogsbruk 16 584 5 562 83 2 042 4 997 3 393 506
Hälsovård och välfärd 70 436 28 595 552 11 197 21 570 6 442 2 081
Tjänstebranschen 63 117 41 842 3 727 4 844 11 022 1 569 113
Medianlön Totalt 3 278 2 671 3 283 3 408 3 431 4 420 4 825
Allmänbildande utbildning 3 053 3 053 - - - - -
De pedagogiska områdena 3 474 3 209 2 800 3 098 2 729 3 710 4 656
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 245 2 629 3 289 3 098 3 030 3 523 4 326
De samhällsvetenskapliga områdena 4 070 2 636 - 3 020 3 370 4 115 4 825
Handel, administration och juridik 3 300 2 646 3 574 3 228 3 211 5 009 5 422
De naturvetenskapliga områdena 3 997 2 397 .. - 2 845 3 920 4 528
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 075 3 188 3 502 4 276 3 962 4 720 5 084
De tekniska områdena 3 759 2 893 3 505 4 045 3 942 4 753 5 179
Lant- och skogsbruk 3 200 2 445 2 630 3 377 3 219 4 327 4 734
Hälsovård och välfärd 2 779 2 483 2 713 3 120 2 817 4 255 4 987
Tjänstebranschen 2 514 2 364 2 741 3 041 2 860 3 965 4 326
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer

Källa: Löner inom den privata sektorn 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Heli Udd 029 551 3522, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2018, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2018/yskp_2018_2019-06-26_tau_001_sv.html