Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2019

Utbildningsområde Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Specialyrkes-
utbildningsnivå
Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
Antal Utbildningsområde totalt 748 122 244 032 15 677 90 211 185 836 144 125 18 617
Allmänbildande utbildning 45 275 45 275 - - - - -
De pedagogiska områdena 9 012 231 130 623 2 023 5 127 877
De humanistiska och konstnärliga områdena 39 554 8 373 198 1 274 9 498 17 963 2 248
De samhällsvetenskapliga områdena 18 674 49 - 435 2 651 13 744 1 794
Handel, administration och juridik 173 605 40 602 8 838 47 376 43 432 32 209 1 147
De naturvetenskapliga områdena 14 773 343 13 - 1 067 9 327 4 023
Databehandling och kommunikation (IKT) 56 954 9 545 228 6 777 23 957 14 970 1 477
De tekniska områdena 186 009 62 043 1 670 16 313 63 426 38 426 4 131
Lant- och skogsbruk 17 135 5 915 89 1 932 5 196 3 496 506
Hälsovård och välfärd 73 733 30 007 648 10 839 23 142 6 870 2 227
Tjänstebranschen 62 844 41 402 3 862 4 570 11 230 1 651 129
Medianlön Utbildningsområde totalt 3 350 2 715 3 370 3 468 3 501 4 480 4 858
Allmänbildande utbildning 3 097 3 097 - - - - -
De pedagogiska områdena 3 516 3 162 3 236 3 100 2 786 3 761 4 690
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 304 2 607 3 480 3 136 3 110 3 580 4 409
De samhällsvetenskapliga områdena 4 100 2 617 - 3 048 3 400 4 150 4 858
Handel, administration och juridik 3 365 2 700 3 671 3 284 3 280 5 020 5 459
De naturvetenskapliga områdena 4 004 2 409 .. - 2 956 3 918 4 545
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 178 3 199 3 553 4 375 4 050 4 820 5 098
De tekniska områdena 3 842 2 969 3 590 4 115 4 000 4 827 5 240
Lant- och skogsbruk 3 228 2 480 2 620 3 387 3 270 4 332 4 698
Hälsovård och välfärd 2 821 2 513 2 714 3 180 2 881 4 267 5 085
Tjänstebranschen 2 563 2 407 2 792 3 077 2 949 4 036 4 389
.. Uppgiften är alltför osäker för att anges
- Inga observationer

Källa: Löner inom den privata sektorn 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2019, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2019/yskp_2019_2020-06-24_tau_001_sv.html