Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2020

Utbildningsområde Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Specialyrkes-
utbildningsnivå
Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Forskarutbildningsnivå
Antal Utbildningsområde totalt 777 561 231 461 16 503 86 891 193 271 148 089 18 330
Allmänbildande utbildning 41 885 41 885 . . . . .
De pedagogiska områdena 8 966 182 104 533 1 918 5 411 818
De humanistiska och konstnärliga områdena 34 897 7 331 220 1 213 8 774 15 393 1 965
De samhällsvetenskapliga områdena 18 607 43 . 380 2 601 13 816 1 767
Handel, administration och juridik 173 884 39 617 9 072 45 827 44 884 33 324 1 159
De naturvetenskapliga områdena 15 122 436 5 . 1 154 9 522 4 005
Databehandling och kommunikation (IKT) 59 526 9 960 274 7 196 25 134 15 526 1 436
De tekniska områdena 188 352 57 150 1 891 15 841 67 785 41 523 4 161
Lant- och skogsbruk 17 604 5 364 81 2 003 5 589 4 055 514
Hälsovård och välfärd 72 914 29 343 769 9 506 23 726 7 240 2 329
Tjänstebranschen 61 825 39 850 4 086 4 328 11 505 1 930 126
Medianlön Utbildningsområde totalt 3 435 2 751 3 433 3 569 3 591 4 579 4 934
Allmänbildande utbildning 3 200 3 200 . . . . .
De pedagogiska områdena 3 588 3 315 3 177 3 190 2 829 3 805 4 729
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 384 2 700 3 546 3 220 3 212 3 624 4 457
De samhällsvetenskapliga områdena 4 158 2 755 . 2 855 3 367 4 237 4 911
Handel, administration och juridik 3 446 2 735 3 759 3 353 3 363 5 116 5 464
De naturvetenskapliga områdena 4 096 2 495 . . 3 082 4 020 4 639
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 286 3 272 3 733 4 518 4 150 4 930 5 235
De tekniska områdena 3 970 3 008 3 630 4 262 4 077 4 896 5 307
Lant- och skogsbruk 3 300 2 550 2 720 3 434 3 297 4 385 4 750
Hälsovård och välfärd 2 878 2 539 2 711 3 265 2 939 4 300 5 008
Tjänstebranschen 2 578 2 406 2 825 3 195 3 008 4 122 4 451
. Uppgiften är alltför osäker för att anges/Inga observationer

Källa: Löner inom den privata sektorn 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Ahtonen 029 551 3536, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2020, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2020/yskp_2020_2021-08-17_tau_001_sv.html