Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Maataloustyöntekijöiden kokonaistuntiansio oli 10,65 euroa toukokuussa 2012

Maatalouden palkkatilastossa oli vuoden 2012 toukokuussa 2 550 työntekijää, joiden kokonaistuntiansio oli 10,65 euroa. Kymmenen prosenttia työtunneista tehtiin alle 8,40 (1.desiili), puolet alle 10,10 (mediaani) ja kymmenen prosenttia yli 13,50 euron palkalla (9.desiili). Säännöllinen tuntipalkka oli 10,10 euroa. Naisten osuus oli 57 prosenttia. Varsinaisten maatilatalouden töiden osalta tilastoinnissa oli mukana 530 palkansaajaa. Maatalouden palkkatilasto perustuu Maaseudun Työnantajaliiton jäseniltään keräämään aineistoon.

Kuvio 1. Maataloustyöntekijöiden palkkajakaumat ikäryhmittäin toukokuussa 2012

Kuvio 1. Maataloustyöntekijöiden palkkajakaumat ikäryhmittäin toukokuussa 2012

Mediaanituntipalkat nousevat ikäryhmään 45-49 vuotiaat asti 10,65 euroon. Samalla jakauman leveys kasvaa. Yli 65 vuotiaiden ikäryhmässä mediaanipalkka on melkein sama kuin maataloustyöntekijöillä keskimäärin eli 10,10 euroa. Työntekijöiden keski-ikä oli miehillä 37 ja naisilla 39 vuotta.

Taulukko 1. Maataloustyöntekijöiden lukumäärä ja ansiot työalan mukaan toukokuussa 2012

Työala Lukumäärä Kokonaistuntipalkka
Yhteensä Miehet Naiset Naisia, % Yhteensä Miehet Naiset Naiset/Miehet, %
Maatilatalous
01 Maatalouden yleiset työt 258 172 86 33 10,85 11,25 9,90 88
02 Kotieläinten hoitotyöt 268 124 144 54 11,10 11,00 11,20 102
Muut sopimusalat
05 Puutarhatyöt 1 147 297 850 74 9,90 10,15 9,80 97
06 Taimitarhatyöt 272 109 163 60 9,90 10,00 9,85 99
08 Viheralan työt 242 180 62 26 12,30 12,60 11,55 92
09 Turkistarhatyöt 77 70 7 9 11,10 .. .. ..
10 Rehusekoittamotyöt 87 82 5 6 13,95 .. .. ..
16 Kalankasvatustyöt 43 37 6 14 12,60 .. .. ..
17 Hevostenhoitotyöt 83 6 77 93 10,15 .. .. ..
19 Puutarha-alan myynti- ja toimistotyöt 46 5 41 89 10,95 .. .. ..
Työalat yhteensä 2 550 1 108 1 442 57 10,65 11,25 10,10 90

Lähde: Yksityisen sektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Jutila 09 1734 3494, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yksityisen sektorin tuntipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3916. 2012, 1. Maataloustyöntekijöiden kokonaistuntiansio oli 10,65 euroa toukokuussa 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ystp/2012/ystp_2012_2013-08-30_kat_001_fi.html