Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Kokoomukselle, Keskustalle ja SDP:lle yhteensä 11 euroedustajaa ja
yli 2/3 äänistä

Kokoomus, Keskusta ja SDP saivat yhteensä 11 paikkaa Suomen 14 edustajapaikasta ja säilyttivät edelleen entiset paikkansa europarlamentissa. KESK ja KOK saivat molemmat siten taas 4 paikkaa ja SDP sai 3 paikkaa. Myös Vasemmistoliitto ja RKP säilyttivät entiset asemansa saaden kumpikin jälleen yhden edustajan. Suomen kahden paikan väheneminen europarlamentissa koitui Vihreiden ja Kristillisdemokraattien tappioksi. Vihreä liitto sai nyt vain yhden edustajan menettäen toisen paikkansa europarlamentissa ja Suomen Kristillisdemokraatit eivät onnistuneet säilyttämään edellisvaaleissa saamaansa yhtä paikkaa.

Suomen edustajat jakaantuvat europarlamentissa seuraaviin ryhmittymiin:

  • Kokoomuksen 4 edustajaa konservatiiveihin (PPE-DE)
  • Keskustan 4 ja RKP:n yksi edustaja liberaaleihin (ELDR)
  • SDP:n 3 edustajaa sosialisteihin (PSE).
  • Vihreän liiton yksi edustaja vihreisiin (Verts/ALE).
  • Vasemmistoliiton yksi edustaja vasemmistoryhmään (GUE/NGL).

Kolme suurinta puoluetta keräsivät yhteensä annetuista äänistä 68,3 prosenttia.

Kokoomus oli vaalien voittaja 392 771 äänellään, joka oli 23,7 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Verrattuna edellisiin europarlamenttivaaleihin se menetti jonkin verran kannatustaan, 1,6 prosenttiyksikköä. Lähimpiin toimitettuihin vaaleihin, eduskuntavaaleihin 2003, verrattuna Kokoomuksen kannatus nousi muihin puolueisiin verrattuna eniten, 5,1 prosenttiyksiköllä.

Toiseksi suurimman äänimäärän 387 217 (23,4 %) sai Suomen Keskusta. Sen kannatus nousi edellisistä vastaavista vaaleista 2,1 prosenttiyksikköä. Eduskuntavaaleihin 2003 (24,7%) verrattuna Keskustan kannatus puolestaan laski 1,3 prosenttiyksikköä.

SDP sai 350 525 ääntä, joka oli 21,2 prosenttia äänistä. Sen kannatus nousi edellisistä vastaavista vaaleista 3,3 prosenttiyksikköä, mutta eduskuntavaaleihin 2003 (24,5%) verrattuna laski 3,3 prosenttiyksikköä.

Vihreä liitto sai 172 844 ääntä eli 10,4 prosenttia annetuista äänistä. Sen äänimäärä oli puolueista neljänneksi suurin kuten edeltävissä europarlamenttivaaleissakin, mutta nyt se menetti puolueista eniten kannatustaan, 3,0 prosenttiyksikköä. Eduskuntavaaleihin 2003 verrattuna Vihreän liiton kannatus nousi 2,4 prosenttiyksiköllä.

Vasemmistoliiton äänimäärä oli 151 291, eli 9,1 prosenttia äänistä. Sen kannatus pysyi lähes entisellään verrattuna edellisiin europarlamenttivaaleihin (nousua 0,1 prosenttiyksikköä), mutta laski hieman eduskuntavaaleihin 2003 (-0,8 prosenttiyksikköä) verrattuna.

RKP sai 94 421 ääntä ja sen osuus äänistä oli 5,7 prosenttia. RKP:n kannatus laski 1,1 prosenttiyksikköä verrattuna europarlamenttivaaleihin 1999, mutta nousi eduskuntavaaleihin 2003 verrattuna 1,1 prosenttiyksikköä.

Suurimpien puolueiden kannatus europarlamenttivaaleissa 2004, 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 2003

kuva

Suurimpien puolueiden kannatus europarlamenttivaaleissa 2004, 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 2003

  Europarl.v. Europarl.v. Europarl.v. Eduskuntav.
2004 1999 1996 2003
KOK 23,7 25,3 20,2 18,6
KESK 23,4 21,3 24,4 24,7
SDP 21,2 17,9 21,5 24,5
VIHR 10,4 13,4 7,6 8,0
VAS 9,1 9,1 10,5 9,9
RKP 5,7 6,8 5,8 4,6
KD 4,3 2,4 2,8 5,3

Taulukko: Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuus europarlamenttivaaleissa 2004, 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 2003 (Excel-taulukko)

Äänestysprosentti (41,1) nousi edellisvaaleja korkeammaksi

Äänestysprosentti oli hyvä edellisiin, vuoden 1999 europarlamenttivaaleihin verrattuna . Äänestysprosentti nousi koko maassa lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä (9,7), kun äänestämässä kävi nyt yli 400 000 äänioikeutettua enemmän kuin vuonna 1999.

Äänestysaktiivisuus kohosi kautta linjan koko maassa, mutta keskimääräistä enemmän se nousi kuitenkin Etelä-Suomen vaalipiireissä (yli 11 prosenttiyksikköä) ja Vaasan (yli 10 prosenttiyksikköä) vaalipiireissä. Vilkkaimmin äänestettiin Helsingin vaalipiirissä, jossa äänestysprosentti nousi yli viiteenkymmeneen (52,3 %). Uudenmaan vaalipiirissä saavutettiin toiseksi paras prosentti (45,8 %). Yli 40 äänestysprosenttiin ylsivät vielä Vaasan (44,4 %) ja Varsinais-Suomen vaalipiirit (41,5 %). Laimeinta äänestäminen oli Pohjois-Karjalan (32,6 %) ja Pohjois-Savon (34,6 %) vaalipiireissä.
Yksittäisistä kunnista äänestysvilkkaus nousi maan parhaimmaksi Kauniaisissa (69,1 %) ja maan alhaisimmaksi se jäi Rautavaaran (24,8 %) kunnassa.


Päivitetty 22.6.2004

Yhteystiedot:
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio