Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 25.3.1999

Puolueiden äänimäärät, hylätyt liput ja ennakolta äänestäneet vaalipiireittäin 1999

Partiernas röstetal och kasserade sedlar samt förhandsväljare valkretsvis 1999
Number of votes cast for the parties, invalid ballots and advance voters by constituency in 1999

 

Hyväksytyt äänestysliput puolueittain - Godkända röstsedlar efter partier - Valid ballots by parties

Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality

Yhteensä
Totalt
Total

Muut
puolueet
Övriga
partier
Other
parties

LKP
LFP

SEP
FPP

EKA
PFF

KIPU
EBP

VSL
FFF

LLP
NLP

KTP
KAP

SKP
FKP

REM
REFO

Muut
Övriga
Others

Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
ballots

Ennakk.
äänest.
Förhands-
väljare
Advance
voters

Koko maa -
Hela landet -
Whole country

2681291

2567600

5194

4481

5451

10378

10104

3903

3455

20442

28549

21734

28804

1094283

 

100

95,8

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,1

0,1

0,8

1,1

0,8

1,1

40,4

Helsinki - Helsingfors

300712

290569

308

980

693

475

1693

560

590

1925

2734

185

3252

111694

 

100

96,6

0,1

0,3

0,2

0,2

0,6

0,2

0,2

0,6

0,9

0,1

1,1

36,7

Uusimaa - Nyland

415631

394349

1027

1883

758

536

1309

546

1040

2176

11513

494

4895

136765

 

100

94,9

0,2

0,5

0,2

0,1

0,3

0,1

0,3

0,5

2,8

0,1

1,2

32,5

Varsinais-Suomi -
Egentliga Finland

235476

224429

259

-

784

498

491

499

213

1643

1014

5646

2467

94056

 

100

95,3

0,1

-

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,7

0,4

2,4

1

39,5

Satakunta

140613

137473

-

-

-

141

188

349

113

559

885

905

1623

60048

 

100

97,8

-

-

-

0,1

0,1

0,2

0,1

0,4

0,6

0,6

1,1

42,2

Häme - Tavastland

164159

157704

183

-

1740

238

208

219

308

1102

1286

1171

2054

64896

 

100

96,1

0,1

-

1,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,7

0,8

0,7

1,2

39

Pirkanmaa - Birkaland

221991

204511

1777

833

721

7508

853

330

102

2845

1996

515

2314

93768

 

100

92,1

0,8

0,4

0,3

3,4

0,4

0,1

0

1,3

0,9

0,2

1

41,8

Kymi - Kymmene

170749

167472

165

-

-

-

211

195

135

1229

987

355

1917

68709

 

100

98,1

0,1

-

-

-

0,1

0,1

0,1

0,7

0,6

0,2

1,1

39,8

Mikkeli - S:t Michel

100585

98708

-

349

-

-

206

155

67

204

623

273

1253

48423

 

100

98,1

-

0,3

-

-

0,2

0,2

0,1

0,2

0,6

0,3

1,2

47,5

Kuopio

125755

123161

85

-

-

-

507

196

101

1140

565

-

1135

55756

 

100

97,9

0,1

-

-

-

0,4

0,2

0,1

0,9

0,4

-

0,9

43,9

Pohjois-Karjala - Norra Karelen -
North Karelia

88243

86430

52

82

156

109

268

98

52

688

308

-

790

40297

 

100

97,9

0,1

0,1

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,8

0,3

-

0,9

45,3

Vaasa - Vasa

245544

240414

196

-

441

305

1017

191

186

750

1654

390

1964

103525

 

100

97,9

0,1

-

0,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,3

0,7

0,2

0,8

41,8

Keski-Suomi - Mellersta Finland -
Central Finland

133913

131097

230

-

-

182

275

156

71

1057

845

-

1439

59283

 

100

97,9

0,2

-

-

0,1

0,2

0,1

0,1

0,8

0,6

-

1,1

43,8

Oulu - Uleåborg

223699

210521

912

354

-

294

2838

290

268

4719

3503

-

2430

100692

 

100

94,1

0,4

0,2

-

0,1

1,3

0,1

0,1

2,1

1,6

-

1,1

44,5

Lappi - Lappland - Lapland

103749

100762

-

-

158

92

40

119

209

405

636

1328

1122

53481

 

100

97,1

-

-

0,2

0,1

0

0,1

0,2

0,4

0,6

1,3

1,1

51

Ahvenanmaan maakunta -
Landskapet Åland - Åland

10472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10472

149

2890

 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

1,4

27,2


Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio