Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Valitut europarlamentaarikot

Heidi Hautala

Heidi Hautala (Vihreät) valittiin uudelleen suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 115502 ääntä eli 9,3 prosenttia annetuista äänistä. Hän sai yli puolet äänistään Helsingistä ja Uudeltamaalta, Helsingistä 33037 ääntä ja Uudeltamaalta 26937 ääntä. Vähiten Hautalaa äänestettiin Pohjois-Karjalassa.

Takaisin sivun yläreunaan

Marjo Matikainen-Kallström

Marjo Matikainen-Kallström (Kokoomus) valittiin toiseksi suurimmalla äänimäärällä uudelleen europarlamenttiin. Hänen äänimääränsä oli 107444 ääntä eli 8,6 prosenttia annetuista äänistä. Uudellamaalla hän sai 26157 ääntä ja Helsingissä 16613 ääntä. Hän menestyi hyvin myös muissa vaalipiireissä.

Takaisin sivun yläreunaan

Astrid Thors

Astrid Thors (Ruotsalainen Kansanpuolue) valittiin uudelleen kolmanneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 81092 ääntä eli 6,5 prosenttia kaikista äänistä. Hänet valittiin Ruotsalaisen Kansanpuolueen ainoaksi edustajaksi . Hän sai Uudeltamaalta 26897 ääntä, Vaasasta 25752 ääntä ja Helsingistä 15523 ääntä. Thors keräsi myös Ahvenanmaalta ääniä kaikkiaan 2951.

Takaisin sivun yläreunaan

Reino Paasilinna

Reino Paasilinna (Sosialidemokraatit) valittiin uudelleen neljänneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 64204 ääntä eli 5,2 prosenttia annetuista äänistä. Sosialidemokraattien ehdokkaista hän sai eniten ääniä. Hän sai ääniä Etelä-Suomessa. Uudellamaalla hän sai 14621 ääntä ja Helsingissä 12476 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Paavo Väyrynen

Paavo Väyrynen (Suomen Keskusta) valittiin uudelleen viidenneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 64009 ääntä eli 5,2 prosenttia annetuista äänistä. Suomen Keskustan ehdokkaista hän sai eniten ääniä. Väyrynen oli näissä vaaleissa selvästi Pohjois-Suomen ehdokas. Hän sai 11807 ääntä Lapista eli 18,4 prosenttia ja Oulusta 10036 ääntä eli 15,7 prosenttia. Helsingissä hän sai 4,3 prosenttia äänistä ja Kymen vaalipiirissä 3,7 prosenttia äänistä.

Takaisin sivun yläreunaan

Esko Seppänen

Esko Seppänen (Vasemmistoliitto) valittiin uudelleen kuudenneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 59954 ääntä eli 4,8 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Vasemmistoliiton ainoaksi edustajaksi. Hän sai Uudellamaalla 8961 ääntä ja Helsingissä 7527 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Ari Vatanen

Ari Vatanen (Kokoomus) valittiin seitsemänneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 58836 ääntä eli 4,7 prosenttia annetuista äänistä. Kokoomuksen ehdokkaista hän sai toiseksi eniten ääniä. Uudeltamaalta hän sai 12923 ääntä ja Helsingistä 8493 ääntä. Hän sai kannatusta kautta maan, vain Lapissa hän sai alle 1000 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Kyösti Virrankoski

Kyösti Virrankoski (Suomen Keskusta) valittiin uudelleen kahdeksanneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 50075 ääntä eli 4 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Suomen Keskustan toiseksi eniten ääniä saaneeksi edustajaksi. Virrankoski oli yhden vaalipiirin ehdokas. Hän sai Vaasan vaalipiiristä 33919 ääntä eli 67,7 prosenttia äänistään.

Takaisin sivun yläreunaan

Riita Myller

Riita Myller (Sosialidemokraatit) valittiin uudelleen yhdeksänneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 47939 ääntä eli 3,9 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Sosialidemokraattien toiseksi edustajaksi. Hänellä oli suurin kannatus Pohjois-Karjalan vaalipiirissä, josta hän sai 12998 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Ilkka Suominen

Ilkka Suominen (Kokoomus) valittiin kymmenenneksi suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 38364 ääntä eli 3,1 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Kokoomuksen ehdokkaista hän sai kolmanneksi eniten ääniä. Helsingistä hän sai 8034 ääntä ja Uudeltamaalta 7668 ääntä. Alle tuhat ääntä hän sai Vaasassa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa.

Takaisin sivun yläreunaan

Eija-Riita Korhola

Eija-Riita Korhola (Kristillinen Liitto) valittiin kahdenneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 28095 ääntä eli 2,3 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Kristillisen liiton ainoaksi edustajaksi. Hän sai ääniä kautta maan. Helsingistä hän sai 4252 ääntä ja Uudeltamaalta 4379 ääntä. Lappi oli hänen huono alueensa.

Takaisin sivun yläreunaan

Matti Wuori

Matti Wuori (Vihreät) valittiin kolmanneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 26846 ääntä eli 2,2 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin toiseksi Vihreiden edustajaksi. Hänen kannatuksensa keskittyi Helsinkiin ja Uudellemaalle. Helsingistä hän sai 9082 ääntä ja Uudeltamaalta 6339 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Samuli Pohjamo

Samuli Pohjamo (Suomen Keskusta) valittiin neljänneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 25333 ääntä eli 2,0 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin kolmanneksi Suomen Keskustan edustajaksi. Hän sai lähes kaikki äänensä Oulun vaalipiiristä.

Takaisin sivun yläreunaan

Mikko Pesälä

Pesälä Mikko (Suomen Keskusta) valittiin viidenneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 24281 ääntä eli 2,0 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Suomen Keskustan neljänneksi edustajaksi. Hän sai Kymen vaalipiiristä lähes 40% äänistään eli 9191 ääntä. Uudeltamaalta hän sai 2920 ääntä ja Hämeestä 2664 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Ulpu Iivari

Ulpu Iivari (Sosialidemokraatit) valittiin kuudenneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 24091 ääntä eli 1,9 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin Sosialidemokraattien kolmanneksi edustajaksi. Valtaosan äänistä hän sai Etelä-Suomesta. Helsingistä hän sai 6147 ääntä ja Uudeltamaalta 5904 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan

Piia-Noora Kauppi

Piia-Noora Kauppi (Kokoomus) valittiin seitsemänneksitoista suurimmalla äänimäärällä. Hän sai 18221 ääntä eli 1,5 prosenttia annetuista äänistä. Hänet valittiin kokoomuksen neljänneksi edustajaksi. Hän sai äänensä toisaalta pääkaupunkiseudulta, Helsingistä hän sai 3731 ääntä ja toisaalta Oulusta, josta hän sai 4638 ääntä.

Takaisin sivun yläreunaan
 
Tulostettava versio