TK logo

Opetushallinnon koulutusasteet 1995

vuoden 2006 tilanteen mukaisena

0 Aste eriytymättä
1 Toinen aste
2 Opistoaste
3 Ammatillinen korkea-aste
4 Ammattikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
6 Ylempi korkeakoulututkinto
7 Lisensiaatintutkinto
8 Tohtorintutkinto
9 Muu (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus) tai tuntematon koulutusaste