TK logo

Opetushallinnon koulutusala- ja opintoalanimikkeet 1995

vuoden 2006 tilanteen mukaisena


0 Yleissivistävä koulutus
00 Esiopetus
01 Perusopetus
02 Lukiokoulutus
04 Muu yleissivistävä koulutus

1 Luonnonvara-ala
05 Maatilatalous
06 Puutarhatalous
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala
10 Metsätalous
87 Luonnontieteellinen koulutus
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus

2 Tekniikan ja liikenteen ala
17 Graafinen ala
18 LVI-ala
19 Kone- ja metalliala
20 Auto- ja kuljetusala
21 Tekstiili- ja vaatetusala
22 Elintarvikeala
24 Sähköala
25 Maanmittausala
26 Rakennusala
27 Puuala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala
37 Merenkulkuala
38 Muu tekniikka ja liikenne
56 Tietoliikenne
57 Lentoliikenne
89 Teknillistieteellinen koulutus

3 Kaupan ja hallinnon ala
40 Kaupan ja hallinnon ala
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus
85 Oikeustieteellinen koulutus
86 Kauppatieteellinen koulutus

4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala

5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus

6 Kulttuuriala
12 Käsi- ja taideteollisuusala
13 Viestintä- ja kuvataideala
64 Musiikkiala
65 Teatteri- ja tanssiala
77 Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
94 Kuvataidealan koulutus (yliopistot)

7 Humanistinen ja opetusala
63 Vapaa-ajan toiminta
66 Liikunta-ala
75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
80 Kasvatustieteellinen koulutus
83 Psykologian koulutus

9 Muu koulutus
48 Yrittäjyys
55 Muu suojeluala
58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
59 Palokoulutus
60 Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
99 Muu tai tuntematon opintoala