Heidi Enho, kouluttaja ja konsultti, Corellia Helsinki 

Miksi avointa dataa tarvitaan?

Avoimen datan avulla on mahdollista syventää ymmärrystä ympäröivästä yhteiskunnasta, kun kansalaiset voivat tutustua sen avulla eri ilmiöihin. Se auttaa ymmärtämään erilaisia julkisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Yritykset ja yhteisöt voivat yhdistää avoimia tietovarantoja omaan dataansa ja käyttää niitä sekä päätöstensä tukena että innovaatioiden ja palvelujen kehittämiseen. Kun dataa voi vapaasti yhdistellä, syntyy valtavasti uutta tietoa. Avoin data on tärkeää, sillä se lisää julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja vahvistaa tietoyhteiskunnan kehittymistä.

Mitä avoimen datan hyödyntämisen liittyviä haasteita tunnistat?

Suomessa on useita erinomaisia avoimen datan portaaleita, mutta siitä huolimatta tietolähteiden olemassaoloa ei tunneta kovin hyvin. Lisäksi joidenkin avointen datojen hyödyntäminen edellyttää erikoistaitoja sekä -sovelluksia, kuten paikkatietoaineistot.

Monesti avoimeksi dataksi kutsutaan myös aineistoja, jotka eivät ole laadullisesti riittäviä niiden hyödyntämisen kannalta. Esimerkkeinä pdf-muotoiset dokumentit tai hyvin karkean tason summa-raportit, joiden taustadataan ei pääse porautumaan. 

Mitä datalukutaito mielestäsi tarkoittaa?

Datalukutaito tarkoittaa kykyä lukea, tulkita ja hyödyntää dataa sekä kykyä arvioida datan luotettavuutta ja laatua. Ilman sitä data on pelkkiä lukuja ilman merkitystä. Yleensä datalukutaidosta puhutaan yksittäisten henkilöiden taitona, mutta sen voi mielestäni laajentaa tarkoittamaan myös organisaation taitoa hyödyntää dataa päätöksenteossa.

Millä yhdellä konkreettisella teolla haluaisit lisätä tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa?

Avoimen datan hyödyntämisestä voisi toteuttaa ”Elements of Open Data” -tyyppisen kansalaisille tarkoitetun verkkokurssin, joka edistäisi datalukutaitoa, lisäisi avoimen datan tietolähteiden tunnettuutta, kasvattaisi osaamista ja innostaisi avoimen datan hyödyntämiseen.

Millainen datamenestyjä on sinun mielestäsi?

Datamenestyjä jalostaa dataa sellaiseen muotoon, että muut voivat tehdä siitä vaivattomasti havaintoja ja oivalluksia. Hän edistää datan hyödyntämistä ja kannustaa sekä innostaa myös muita datalähteiden äärelle.