Kimmo Vehkalahti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Miksi avointa dataa tarvitaan?

Avoin data on avain esteettömään tietoon, ilmiöiden monipuolisempaan ymmärtämiseen ja merkittävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Mitä avoimen datan hyödyntämiseen liittyviä haasteita tunnistat?

Avoimen datan kanssa toimiminen vaatii totuttujen työtapojen ja ajatusmallien uudistamista, mikä vie yleensä aikaa niin yksilöiltä kuin yhteisöiltä.

Mitä datalukutaito mielestäsi tarkoittaa?

Se on osa tilastollista lukutaitoa, koskien erityisesti dataa, jota syntyy ja jota tuotamme jatkuvasti yhä enemmän. Datalukutaitoon kuuluu datojen hyödyntämismahdollisuuksien mutta myös niiden rajoitteiden ymmärtäminen ja ainakin jossain määrin myös ymmärrys prosesseista, jotka dataa tuottavat tai hyödyntävät.

Millä yhdellä konkreettisella teolla haluaisit lisätä tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa?

Opettamalla mahdollisimman monien alojen opiskelijoille datan kanssa työskentelyn perustaitoja.

Millainen on datamenestyjä?

Datamenestyjä on uusi, kekseliäs ja käyttökelpoinen, avoimeen dataan pohjaava sovellus tai oivallus.