Laura Sutinen, johtaja, BearingPoint

Miksi avointa dataa tarvitaan? 

Avoin data on keskeinen osa demokratiaa: jokaisella on sen kautta mahdollisuus muodostaa käsitys yhteiskunnan kehityksestä ja tilannekuvasta – olipa kyseessä sitten yksilö, yritys tai julkinen toimija. Julkinen data mahdollistaa myös useiden näkökulmien huomioinnin ja faktapohjaisen päätöksenteon, joka perustuu läpinäkyvään dataan. 

Mitä avoimen datan hyödyntämiseen liittyviä haasteita tunnistat?

Tieto avoimen datan kattavuudesta ja saatavuudesta vaihtelee valtavan paljon. Jos sen olemassaolosta ei tiedä, ei sitä voi hyödyntää päätöksenteossaan. Toinen haaste on kyky sukeltaa avoimen datan valtavaan määrään ja löytää juuri oikea tieto.

Mitä datalukutaito mielestäsi tarkoittaa?

Datalukutaito on keskeinen osaamisen alue nyky-yhteiskunnassa. Se on ennen kaikkea kommunikaatiotaito ja osuvasti nimetty lukutaidoksi: jos sitä ei osaa, jää monien ilmiöiden merkityksellisyyden arviointi vähäiseksi, ja näin ollen yhteiskunnallinen vaikuttaminen hankaloituu.

Datalukutaito tarkoittaa kykyä ymmärtää ja tulkita dataa, hahmottaa sen merkitystä ja vaikutuksia suhteessa eri ilmiöihin.

Millä yhdellä konkreettisella teolla haluaisit lisätä tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa?

Lisäisin datan oikeellisuuden arviointia ja tulkinnan opettelua jo perusasteelle, alakoulun alimmista luokista lähtien. 

Millainen datamenestyjä on sinun mielestäsi? 

Datamenestyjä voi olla yksilönä tai osana yhteisöä, kuten yritystä tai julkista toimijaa. 

Yhteistä datamenestyjille on pyrkimys faktapohjaiseen päätöksentekoon sekä datan merkityksen ja vaikutusten selkeä viestiminen. Datamenestyjä voi olla sekä datan hyödyntäjänä että sen tuottajana. Olennaista on datalukutaidon soveltaminen kyseessä olevaan ilmiöön tavalla, joka on ymmärrettävä myös ulkopuolisille. Oivaltavat tavat kommunikoida ja välittää tietoa oikea-aikaisesti ovat osa datamenestyjän työkalupakkia.