Specialutredningar

Statistikcentralen har mycket statistik och fenomen har tabellerats både i avgiftsfria och avgiftsbelagda databaser ur flera olika synvinklar. Behoven är många och därför ger våra färdiga produkter inte alltid tillräcklig information för alla behov.

Om du behöver sådana statistikuppgifter som inte finns färdiga, kan vi sammanställa dem på beställning. För en sådan specialutredning använder vi material från Statistikcentralens statistik, t.ex. om befolkningen, sysselsättningen eller byggverksamheten. 

Vi kan ta fram de statistikuppgifter som du beställt t.ex. som en enskild tabell, ett tabellpaket, statistiska diagram eller temakartor. 

Avtal och prissättning 

Om du beställer en specialutredning av oss, ingår vi ett skriftligt avtal om informationstjänst med dig. Avtalet kan ingås antingen som ett engångsuppdrag eller som ett kontinuerligt uppdrag. Om uppdraget är kontinuerligt skickar vi de beställda uppgifterna årligen alltid då det nya materialet är färdigt. 

Specialutredningarna prissätts som timdebitering enligt utförda arbetstimmar. 

Fråga mer av informationstjänsten!

  • Informationstjänstens tfn 029 551 2220
  • e-post: info@stat.fi

Senast uppdaterad 11.1.2024