Specialutredningar

Avgiftsbelagda specialutredningar görs efter kundens behov som en enskild tabell, ett tabellpaket, en statistisk utredning, grafiska diagram eller temakartor. I specialutredningarna används Statistikcentralens olika statistikmaterial såsom material om befolkning, arbete, bostadsort, bostäder och byggnader.

Om specialutredningen ingås ett skriftligt avtal om informationstjänst. Avtalet kan ingås som ett engångsavtal eller som ett kontinuerligt uppdrag. Vid ett kontinuerligt uppdrag levereras utredningen till kunden årligen efter att nya material har blivit färdiga. Ett uppdrag som utförts som specialutredning prissätts utifrån timdebitering enligt utförda arbetstimmar.

Mera information: informationstjänst tfn 029 551 2220 eller blanketten Fråga om statistik.

Se också intervju- och undersökningstjänster.

Skräddarsydda tjänster

Skräddarsydda tjänster är färdiga helheter som kan bearbetas utifrån informationsanvändarnas behov.

Konjunkturtjänsten för kunder
Statistikuppgifter som beskriver konjunkturutvecklingen inom affärsverksamheten
SeutuNet
Statistikuppgifter om ekonomiska regioner och kommuner

Senast uppdaterad 8.8.2017