Tutkimusaineistojen ja -palveluiden hinnoittelu

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tutkimusaineistot

Räätälöidyt yksikkötason aineistot eli mikroaineistot

Tutkimusaineistojen laatiminen ja käsittely hinnoitellaan tuntiveloituksena tehtyjen työtuntien mukaan. Tutkimuspalvelun hinta on 105 euroa/tunti. Työkustannuksiin lisätään toimeksiantoon liittyvät tietotekniset kustannukset.

Aineistotoimeksiantoon sisältyy 10 tuntia selvitystyötä. Ylimenevästä selvitystyöstä laskutetaan 105 euroa/tunti. Työstä tehdään asiakkaan kanssa erillinen sopimus.

Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa.

Mikäli lasku halutaan jaettavan useammalle organisaatiolle, laskutetaan siitä aiheutuneesta hallinnollisesta lisätyöstä 105 euroa + alv 24 %.

Valmisaineistot etäkäyttöön

  • Folk-otosaineisto 200 euroa/otosmoduuli. Folk-totaalit saatavilla perusteltuun tarpeeseen hintaan 300 euroa/totaali.
  • Palkkarakenneotosaineisto 600 euroa (hinta sisältää sekä palkkarakenneaineiston että harmonisoidun palkkarakenneaineiston)
  • Yritystason valmisaineistot 300 euroa/aineisto

Valmisaineistojen hinta perustuu aineistojen ylläpitoon ja aineistoihin liittyvään asiakaspalveluun kuluvaan työmäärään. Yritystason valmisaineistojen hintaan sisältyy päivitykset.

Tilastojen tuottamat aineistot (esimerkiksi kulutustutkimus) hinnoitellaan erikseen.

Etäkäyttö

Tutkimushankekohtainen käyttömaksu sisältää sekä etäkäytön käyttömaksun että avaus/ylläpitomaksut. Sopimus on vuosi- tai kuukausiperusteinen. Käyttömaksu määräytyy etäkäyttöä käyttävien tutkijoiden lukumäärän mukaan:

Tutkijoiden lukumäärä etäkäytössä

Kustannukset/vuosi
(vuosiperusteinen sopimus)

Kustannukset/kk/vuosi
(kuukausiperusteinen sopimus)

1

1 500 e/vuosi

200 e/kk, 2 400 e/vuosi

2

2 000 e/vuosi

300 e/kk, 3 600 e/vuosi

3–4

2 500 e/vuosi

400 e/kk, 4 800 e/vuosi

5–9

4 000 e/vuosi

600 e/kk, 7 200 e/vuosi

yli 10

neuvotellaan erikseen

neuvotellaan erikseen

Mikäli tutkijoiden määrä muuttuu sopimuskauden aikana, veloitetaan etäkäytöstä tutkijoiden maksimimäärän mukaan vuosittain/kuukausittain sopimustyypistä riippuen.

Tutkimushankkeelle varataan rajallinen määrä levytilaa, lisätilasta veloitetaan erikseen.

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.

Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa.

Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti.

Yksittäisen tutkijan käyttöön asennettavan ohjelman asennustyöstä veloitetaan 300 euroa, tutkijan vastuulla on lisenssien ynnä muiden selvittäminen.

Mikäli tutkimushankkeen etäkäyttö avataan sulkemisen jälkeen uudelleen, veloitetaan 350 euroa.

Tutkimuslaboratorio

Aineistokustannukset veloitetaan tutkimusaineistojen hinnaston mukaisesti.

  • Tutkimuslaboratorion työpisteen vuokraus: 70 euroa/päivä
  • Käyttöluvan jatko/laajentaminen: 150 euroa
  • Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti

Mikrosimulointi

  • Mikrosimulointimallin käyttömaksu: 1 300 euroa/käyttäjä/vuosi
    Käyttäjäkohtainen maksu sisältää sekä käyttömaksun että avaus/ylläpitomaksut. Käyttäjille on varattu rajallinen määrä resursseja mikrosimuloinnin etäkäytössä. Mahdollisista lisäresursseista veloitetaan erikseen.
  • Tutkimuspalvelu: 105 euroa/tunti

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut

Haastattelu- ja tutkimuspalveluiden tiedonkeruiden hinta muodostuu tiedonkeruun ja sisällön suunnittelun kustannuksista, tiedonkeruun kenttävaiheen kustannuksista sekä aineistojen käsittelyn ja muokkauksen kustannuksista.

Keskeisimpiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat tiedonkeruutapa (puhelinhaastattelu, käyntihaastattelu, postikysely, web-tiedonkeruu tai näiden yhdistelmä), kyselyn pituus ja otoskoko, lomakkeen ja tiedonkeruun suunnittelun vaatima työmäärä sekä aineiston toimitustapa (tiedosto, taulukot, taulukkoraportti, tutkimusraportti).

Tutkimusten hinnat vaihtelevat edellä mainituista tekijöistä johtuen muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Tutkimuksen toteutuksen eri vaihtoehdoista käydään aina alustavat neuvottelut kustannuksiin vaikuttavista olennaisimmista tekijöistä, minkä jälkeen voidaan antaa alustava kustannusarvio eri toteutusvaihtoehdoista. Lopullinen kustannusarvio tehdään, kun on löydetty asiakkaan tarpeisiin soveltuva toteutusvaihtoehto ja tutkimuksen yksityiskohdat ovat selvinneet.

Menetelmäpalvelut

Menetelmäpalveluiden hinnoitteluun sovelletaan tuntiveloitusta, jonka veroton hinta on 80 eurosta 140 euroon toimeksiannon laadusta riippuen. Suuremmissa hankkeissa voidaan käyttää myös kuukausiveloitusta.

Päivitetty 14.5.2019