Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Mervärdesskatt 24 procent läggs till priserna.

Undersökningsmaterial

Skräddarsydda datamaterial på enhetsnivå dvs. mikromaterial

Framställningen och bearbetningen av undersökningsmaterial prissätts enligt utförda arbetstimmar. För undersökningstjänsten debiteras 105 euro/timme. Datatekniska kostnader i samband med uppdraget tilläggs kostnaderna för utfört arbete.

Ett uppdrag omfattar 10 timmar kostnadsfri utredningsarbete. För utredningsarbete utöver det faktureras 105 euro/timme och ett separat avtal ingås med kunden. 

Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro

Färdigt material för distansanvändning

  • FLEED-urvalsmaterial 600 euro
  • Urvalsmaterial om lönestruktur 600 euro (i priset ingår både lönestrukturmaterial och harmoniserat lönestrukturmaterial)
  • Färdiga material på företagsnivå 300 euro/material

Priset på de färdiga materialen baserar sig på arbetsmängden för underhållet av material och kundbetjäning.  . Priserna på de färdiga materialen på företagsnivå inkluderar uppdateringar.

Material som produceras vid statistikenheterna (t.ex. konsumtionsundersökningen) prissätts separat.

Distansanvändning

Den projektspecifika användaravgiften omfattar både en användaravgift för distansanvändning och öppnings-/underhållsavgifter. Avtalet kan göras på års- eller månadsbasis.. Användaravgiften bestäms enligt antalet forskare som utnyttjar distansanvändning.

Antalet forskare på distans

Kostnader/år (årsbundet avtal)

Kostnader/mån./år (månadsbundet avtal)

1

1500 e/år

200e/mån., 2400e/år

2

2000 e/år

300 e/mån., 3600 e/år

3–4

2500 e/år

400 e/mån., 4800 e/år

5–9

4000 e/år

600 e/mån., 7200 e/år

över 10

avtalas separat

avtalas separat

Faktureringssumman bestäms enligt det högsta antalet användare under faktureringsperioden.

För forskningsprojektet reserveras begränsat hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat.

Kostnaderna för datamaterialet debiteras enligt prislistan för undersökningsmaterial.

Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro

Undersökningstjänsten: 105 euro/timme

För installationen av program åt enskilda forskare debiteras 300 euro, forskaren ansvarar själv för utredningen av bl.a. licenser.

Om forskninsgprojektets distansanvändning öppnas på nytt efter avstängning debiteras 350 euro.

Forskningslaboratoriet

Kostnaderna för datamaterialet debiteras enligt prislistan för undersökningsmaterial.

  • Hyrning av arbetsstation i forskningslaboratoriet: 70 euro/dag
  • Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro
  • Undersökningstjänsten: 105 euro/timme

Mikrosimulering

  • Användaravgift för mikrosimuleringsmodell: 1 300 euro/användare/år. Den användarspecifika avgiften omfattar både en användaravgift och öppnings-/underhållsavgifter.
  • Undersökningstjänsten: 105 euro/timme

Intervju- och undersökningstjänster

Priset för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet av datainsamlingen och kostnaderna för behandlingen och bearbetningen av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, datainsamling på webben eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen och leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

Priserna för undersökningarna varierar på grund av ovannämnda faktorer från några tusen euro till upp till flera hundra tusen euro.

Preliminära förhandlingar förs alltid om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett sätt som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria timpriset är
80–140 euro beroende på uppdragets art. På större projekt kan också månadsdebitering tillämpas.