Priser för undersökningsmaterial och -tjänster

Mervärdesskatt 24 procent läggs till priserna.

Undersökningsmaterial

Skräddarsydda datamaterial på enhetsnivå dvs. mikromaterial

Framställningen och bearbetningen av undersökningsmaterial prissätts enligt utförda arbetstimmar. För undersökningstjänsten debiteras 105 euro/timme. Datatekniska kostnader i samband med uppdraget tilläggs kostnaderna för utfört arbete.

Ett uppdrag omfattar 10 timmar kostnadsfri utredningsarbete. För utredningsarbete utöver det faktureras 105 euro/timme och ett separat avtal ingås med kunden.

Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro.

Ifall faktureringen delas mellan flera organisationer, så debitteras ytterligare 105 euro + 24 % moms för administrativt arbete.

Färdigt material för distansanvändning

Priset på de färdiga materialen baserar sig på arbetsmängden för underhållet av material och kundbetjäning.

Folk-moduler

  • Totaldata 300 euro/modul, tillgängliga för välgrundat behov
  • sampel kan framställas, prissättning då enligt utförda arbetstimmar

Urvalsmaterial om lönestruktur

  • I priset ingår både lönestrukturmaterial och harmoniserat lönestrukturmaterial
  • Totaldata 1000 euro, tillgängliga för välgrundat behov
  • sampel kan framställas, prissättning då enligt utförda arbetstimmar

Färdiga material på företagsnivå

  • 300 euro/material

Material som produceras vid statistikenheterna (t.ex. konsumtionsundersökningen) prissätts separat.

Distansanvändning

 

Den projektspecifika användaravgiften omfattar både en användaravgift för distansanvändning och öppnings-/underhållsavgifter. Avtalet är i kraft tillsvidare. Forskningsprojektet väljer storleken av maskin enligt uppskattat behov.

Maskinspecifika priser:

Maskinpaket

Kostnader/år

S (8 GB RAM, 4 kärnig)

2250 euro/år

M (16 GB RAM, 6 kärnig)

2750 euro/år

L (32 GB RAM, 8 kärnig)

3500 euro/år

XL (64 GB RAM, 8 kärnig)
4800 euro/år

Distansanvändning faktureras två gånger per år, faktureringsperioden är 6 månader: användning från januari till juni faktureras i juni och användning från juli till december faktureras i december.

Ifall maskinstorleken förändras under, så sker debiteringen enligt den största maskinen som varit i bruk under ifrågavarnde period.  

Minimiperioden för distansnvändning är en faktureringsperiod (januari-juni / juli-december). Minimibeloppet är alltså 6 månaders andel av årskostnaden. Distansanvändning som börjats eller avslutats mitt under faktureringsperioden, debiteras i förhållande till antalet månader, bara användingen pågått minst en full faktureringsperiod.  

Övriga priser relaterade till distansanvändning:

För forskningsprojektet reserveras begränsat hårddiskutrymme, för extra diskutrymme debiteras separat. Priset för extra diskutrymme är 120 euro/200 GB/år. I priset ingår öppningsavgiften för det första året.

Kostnaderna för datamaterialet debiteras enligt prislistan för undersökningsmaterial.

Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro

Undersökningstjänster: 105 euro/timme

Om forskninsgprojektets distansanvändning öppnas på nytt efter avstängning debiteras 350 euro.

Forskningslaboratoriet

Kostnaderna för datamaterialet debiteras enligt prislistan för undersökningsmaterial.

  • Hyrning av arbetsstation i forskningslaboratoriet: 70 euro/dag
  • Förlängning / utvidgning av användningstillstånd: 150 euro
  • Undersökningstjänsten: 105 euro/timme

Mikrosimulering

För distansanvändning av mikrosimuleringsmodellen SISU betalar användarorganisationen en avgift enligt den typ av virtuell maskin som valts. I avgiften vilken ingår både priset för distansanvändning samt öppnings-/underhållsavgifter.

Distansanvändning faktureras två gånger per år, faktureringsperioden är 6 månader: användning från januari till juni faktureras i juni och användning från juli till december faktureras i december.

Maskinspecifika priser:

Maskinpaket

Kostnader/år

S (8 GB RAM, 4 kärnig)

2250 euro/år

M (16 GB RAM, 6 kärnig)

2750 euro/år

L (32 GB RAM, 8 kärnig)

3500 euro/år

Övriga avgifter:

  • Undersökningstjänster: 105 euro/timme

Intervju- och undersökningstjänster

Priset för intervju- och undersökningstjänster består av kostnaderna för datainsamlingen och planeringen av innehållet, kostnaderna för fältskedet av datainsamlingen och kostnaderna för behandlingen och bearbetningen av materialen.

De viktigaste faktorerna som påverkar kostnaderna är datainsamlingssättet (telefonintervju, besöksintervju, postenkät, datainsamling på webben eller en kombination av dessa), längden på enkäten och storleken på urvalet, den arbetsmängd som behövs för planering av blanketten och datainsamlingen och leveranssättet för materialet (fil, tabeller, tabellrapport, undersökningsrapport).

Priserna för undersökningarna varierar på grund av ovannämnda faktorer från några tusen euro till upp till flera hundra tusen euro.

Preliminära förhandlingar förs alltid om de olika undersökningsalternativen och de viktigaste faktorer som påverkar kostnaderna, varefter Statistikcentralen kan ge en preliminär kostnadsberäkning för olika genomförandesätt. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när man har hittat ett sätt som lämpar sig för kundens behov och när detaljerna för undersökningen har klarlagts.

Metodtjänster

På prissättningen av metodtjänster tillämpas timdebitering. Det skattefria timpriset är
80–140 euro beroende på uppdragets art. På större projekt kan också månadsdebitering tillämpas.

Senast uppdaterad 27.11.2020