Kansallinen FIMAGE-tutkimus

FIMAGE-tutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten olkapäävaivoista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä olkapäävaivojen vaikutuksesta elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Tutkimustulokset julkaistaan kansainvälisissä ja kotimaisissa lääketieteen alan lehdissä.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan:
• kehittää olkapäävaivojen ehkäisyä ja hoitoa
• edistää olkapäävaivoista kärsivien ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia
• parantaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivien ihmisten terveyspalveluita Suomessa.

Kuka tutkimuksen toteuttaa

Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopistolla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) toimiva FIMAGE-tutkimusryhmä. Se koostuu kansainvälisesti arvostetuista tuki- ja liikuntaelinten sairauksien tutkijoista.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen voivat osallistua kutsukirjeen saaneet henkilöt.
Kirje

Ilmoittautumisohjeet löytyvät kirjeestä ja THL:n verkkosivuilta osoitteesta thl.fi/fimage.

Tilastokeskus tavoittelee puhelimitse niitä kutsuttuja, jotka eivät ole ilmoittaneet halustaan osallistua.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

thl.fi/fimage