Opettajien työajankäyttö 2022

 

OAJ ja Tilastokeskus tutkivat opettajien opettajien työajankäyttöä sekä työssä jaksamista.

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus toteuttaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia opettajien työajankäyttöä sekä työssä jaksamista. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon erilaiset työtehtävät käytännössä vievät aikaa sekä mille viikonpäiville ja mihin vuorokaudenaikoihin työ sijoittuu.

Tutkimuksella tuotetaan tietoa opettajien työoloista sekä mahdollisista ongelmista työaikojen mitoituksessa.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä vuoden 2022 syksyllä. Kyselyyn on valittu satunnaisesti 7 000 opettajankelpoisuuden antavan tutkinnon suorittanutta tai Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineiston mukaan opettajana tilastovuonna 2021 työskennellyttä.

Ohjeet vastaamiseen

Päiväkirjassa sinua pyydetään kirjaamaan opettajantyöhön liittyvät työtehtäväsi yhden viikon ajalta. Voit täyttää viikon työtehtävät joko yhdellä kerralla tai vaihtoehtoisesti palata täydentämään tunteja niin usein kuin haluat keruun aikana.

  • Täyttäessäsi päiväkirjaa merkitse ylös vain ne tunnit, jolloin olet tehnyt opettajantyöhön liittyviä tehtäviä.
  • Huomaa, että välitunnit tulee kirjata erillisinä työaikamerkintöinä.
  • Voit merkitä päiväkirjaan työtehtäviä 15 minuutin välein.
  • Voit yhdellä merkinnällä merkitä haluamasi työtehtävän kestoksi niin pitkän ajan kuin siihen käytit, eli sinun ei tarvitse täyttää jokaista 15 minuutin aikaväliä erikseen. 
  • Lomakkeella sinulta tiedustellaan myös viikonloppuna tehdyistä työtehtävistä. Muista merkitä työtunnit myös viikonlopulta. Jos et ole tehnyt töitä viikonloppuna, jätä päiväkirja tyhjäksi lauantain ja sunnuntain osalta.
  • Muista tallentaa merkinnät sivun alalaidasta tai päiväkirjan vasemmasta ylälaidasta jokaisen täyttökerran jälkeen. Tallennetut tiedot näkyvät sinulle seuraavan kerran, kun kirjaudut lomakkeelle.

Tarkemmat vastaamisohjeet ja lomakkeella näkyvien työaikakoodien selitteet löydät tästä: Vastaamisohjeet (PDF)

Tietosuoja

Tutkimuksen rekisterinpitäjä on OAJ.
Tutkimukseen valikoituneiden henkilöiden henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin OAJ:n verkkosivulta löytyvässä tutkimuksen tietosuojaselosteessa: https://www.oaj.fi/oaj/oajn-tietosuojaseloste/

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus luovuttaa aineiston OAJ:n tutkijoille nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan internetissä. Kirjeessä on ohjeet vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla internetlomakkeelle pääsee vastaamaan.

Kirjaudu lomakkeelle tästä linkistä

Tutkimuksen saatekirje (pdf)

Tutkimuksen esite (pdf)

Lisätietoja

Tutkimuksen sisältö:
Mika Väisänen, OAJ
mika.vaisanen@oaj.fi
020 748 9618

Tunnukset ja verkkovastaaminen:
Joona Mäkelä, Tilastokeskus
Henna Attila, Tilastokeskus
opeaika@stat.fi
029 551 3836