Opettajasegregaatio

Helsingin yliopisto ja Tilastokeskus tutkivat opettajien segregaatiota sekä opettajien työoloja ja koulutuspolkuja.

Mitä tutkitaan?

Tilastokeskus toteuttaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toimeksiannosta kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää opettaja-ammatin segregaatiota sekä opettajien työoloja ja koulutuspolkuja. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa koulutuksen eriarvoisuudesta tarkastelemalla opettajien alueellista sijoittumista ja työpaikan valinnan perusteita.

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä opettajankoulutuksen tietopohjaa ja parantaa päätöksentekoa, jolla halutaan vaikuttaa myönteisesti opettajanammatin houkuttelevuuteen.

Milloin ja miten tiedot kerätään?

Tilastokeskus kerää tiedot internetkyselyllä vuoden 2022 syksyllä. Kyselyyn on valittu satunnaisesti 7 500 opettajankelpoisuuden antavan tutkinnon suorittanutta tai Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineiston mukaan opettajana tilastovuonna 2021 työskennellyttä.

Tietosuoja

Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tilastokeskus luovuttaa aineiston Helsingin yliopiston tutkijoille nimettömänä, eikä tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen aineistosta ole mahdollista.

Miten kyselyyn vastataan?

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saavat postitse kotiinsa kirjeen, jossa heitä kehotetaan osallistumaan tutkimukseen. Kyselyyn vastataan internetissä. Kirjeessä on ohjeet vastaamiseen sekä henkilökohtainen tunnus ja salasana, joiden avulla internetlomakkeelle pääsee vastaamaan.

Lomakkeelle voi kirjautua oheisesta linkistä: www.tilastokeskus.fi/vastaa

Tutkimuksen saatekirje (PDF)

Tutkimuksen esite (PDF)

Lisätietoja

Tutkimuksen sisältö:
Ninja Hienonen, Helsingin yliopisto
ninja.hienonen@helsinki.fi
050 318 2195

Tunnukset ja verkkovastaaminen:
Juhani Saari, Tilastokeskus
Henna Attila, Tilastokeskus
opettajatiedonkeruu@stat.fi
029 551 3575