Hyvinvointikatsaus

Hyvinvointikatsaus on lehti, jossa kuvataan, analysoidaan ja pohditaan yhteiskuntaa ja kansalaisten elinoloja hyvinvointipoliittiselta kannalta. Kirjoittajina on asiantuntijoita paitsi Tilastokeskuksesta mm. tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.

Hyvinvointikatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Keskimääräinen sivumäärä on 60 sivua. Jokaisessa numerossa on teema, joka liittyy kansalaisten hyvinvointiin ja elinoloihin. Lisäksi lehdessä käsitellään tiedonkeruuseen, empiirisiin aineistoihin ja tilastotiedon tulkintaan liittyviä ongelmia. Vuoden 2004 teemoja ovat Indikaattorit, Vapaa-aika, Alueet ja Ikä.

Kestotilaus 37 euroa/vuosi, irtonumerot 10 euroa + toimituskulut

Yhteystiedot ja lehden tilaaminen

Tilastokeskus /Myyntipalvelu
PL 4V, 00022 Tilastokeskus
Puhelin: (09) 1734 2011
Faksi: (09) 1734 2474
Hyvinvointikatsauksen tilauslomake

Päätoimittaja: Jussi Simpura
Puhelin: (09) 1734 3531
Sähköposti: Jussi Simpura

Toimitussihteeri: Raija Sailas
Puhelin: (09) 1734 3537
Sähköposti: Raija Sailas

Toimitussihteeri: Lotta Sjöblom
Puhelin: (09) 1734 2959
Sähköposti: Lotta Sjöblom


Päivitetty 30.3.2004