Tilastollinen aikakauslehti 1/2002

Teema: Suuret ikäluokat

Sisällysluettelo

Jussi Simpura Massaa, murroksia ja muuttoja
Pekka Myrskylä Suuret ikäluokat liikkeessä
Leena Kartovaara Perhe on paras. Väestötilastollinen tutkimusretki suurten ikäluokkien perheisiin (pdf)
Anneli Juntto Suurten ikäluokkien asumisura
Anneli Juntto Suhdannevaihteluista hyötynyt sukupolvi
Mirja Tiisanoja Työn sukupolvi parhaassa työiässä
Markku Säylä Sukupolvien vauraus - perittyä vai itse ansaittua?
Anneli Juntto Suomalaisten menetetty kotihistoria
Päivi Kankaanranta Suurten ikäluokkien sijoitukset
Semi Purhonen Suurten ikäluokkien itsetietoisuus sukupolvena
Matti Virtanen Ovatko suuret ikäluokat sukupolvi?
Pauli Forma Sukupolvien välinen kuilu ja sosiaaliturva kyselytutkimusten valossa
Sami Borg, Ilkka Ruostetsaari Suuret ikäluokat ja valta
Reijo Vanne Sukupolvitilinpito ja suuret ikäluokat
Juha Nurmela Millaisilla mittatikuilla EU arvioi tietoyhteiskunnan toteutumista? - eEurope Benchmarking -indikaattorit kansalaisnäkökulmasta

Surveypäiväkirja

Pertti Kangassalo Tiedonkeruutapa voi heiluttaa näkemyksiä taloudesta

Laura Vaajakallio Vanhempien työaikaratkaisut pikkulapsiperheissä
Irja Kandolin, Minna Toivanen, Pekka Huuhtanen Työaikajärjestelyt erikokoisissa yrityksissä

Sosiaali-indikaattorit§%£H4§%£


Päivitetty 1.11.2004