Tilastollinen aikakauslehti 2/2002

Teema: Kesä, terveys, onni

Sisällysluettelo

Jussi Simpura Kesä - suomalaisen onni
Anneli Nordlund Millaisia kesiä! - Tilastot kertovat
Hannu Pääkkönen Mitä kesäsuomalaiset tekevät?
Ritva Marin Matkailu osana kesän viettoa (pdf)
Kai Skoglund Kesämökiltäkö lisää asumisväljyyttä?
Marie Reijo Suomalaisilla käytössään kakkosasuntoja useimmin EU:n alueella
Johanna Mäkelä Makkaraa!
Marleena Tanhuanpää Kesäjano
Hannele Sauli (toim.) Terveyttä kaikille?
Marjo Pyy-Martikainen Terveyserot EU-maissa
Juha Nurmela Voiko verkkoon syntyä paikka?

SurveyLaboratorio

Raija Sailas (toim.) Kysymisen taito. Anja Aholan haastattelu (pdf)
Markku Heiskanen Väkivalta, pelko ja turvattomuus
Hanna Hämäläinen Työvoimareservien alueellinen sijoittuminen ja laatu eivät vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia

Surveypäiväkirja

Johanna Laiho Vastausosuuksien merkitys otantatutkimusten vertailukelpoisuuden näkökulmasta

Kirjoja

Jussi Simpura Tietotyön tulevaisuuden lähihistoria (Raimo Blom, Harri Melin, Pasi Pyöriä: Tietotyö ja työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa)
Olli Savela Työn ja pääoman välinen tulonjako (Tomi Kyyrä: Funktionaalinen tulonjako Suomessa)


Päivitetty 16.9.2005