Tilastollinen aikakauslehti 3/2002

Teema: Keskellä

Sisällysluettelo

Jussi Simpura Keskellä kaikki on normaalia
Hannele Sauli,
Veli-Matti Törmälehto
Keskituloiset luokkakuvassa (pdf)
Raija Julkunen,
Anna Pärnänen
Keskellä kriisissä?
Raija Sailas Keski-ikäiset tiiviisti työelämässä
Mauri Nieminen Keskilukuja keski-iästä
Karri Silventoinen Suomalaisten keskipituuden kasvu ja siihen vaikuttaneet tekijät
Anneli Juntto Asuntojen keskipinta-ala kasvanut Suomessa -
mutta on pienempi kuin muissa EU-maissa
Marjatta Laiho Kaupassa keskellä viikkoa - kaiken vuosisataa
Vesa Muttilainen,
Petri Roponen
Velalliset liikkeessä
Jarmo Rusanen,
Toivo Muilu
Mistä löytyy Suomen keskiarvokunta?
Mediocre Fred Kuinka monta kertaa keskimäärin...
Raimo Blom,
Harri Melin
Katoaako keskiluokka?
Marja Alastalo Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja työssäkäyville.
Analyysi lomakkeiden esioletuksista
Elli Leppä Keski-Maa taulukoina
Juha Nurmela Vastaako verkko?

SurveyLaboratorio

Marjaana Lehtinen Roskaluokalla on väliä! En osaa sanoa -vaihtoehto asenne-, arvo- ja
mielipidekysymyksissä
(pdf)

Kirjoja

Simo Mannila Elinolotutkimuksia Baltiassa
(D. Kutsar: Living Conditions in Estonia Five Years Later. NORBALT II.)
(Living Conditions in Latvia. NORBALT II Project. An Analytical Report )
Mari-Anna Berg Uudet ja vanhat markkinat
(Liisa Uusitalo, toim.: Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla )

 

 


Päivitetty 16.9.2005