Tilastollinen aikakauslehti 4/2002

Teema: Aika ja arki

Sisällysluettelo

Jussi Simpura            Aikapula
Hannu Pääkkönen      Mihin koululaisten aika kuluu? (pdf)
Hannu Pääkkönen      Mistä aika tietokoneelle?
Pentti Takala               Aikapula ja kiire lapsiperheissä
Iiris Niemi                    Ajankäyttö meillä ja muualla (pdf)
Pentti Takala              Banaanisekunti
Iiris Niemi                    Eläkeläisten aika
Hannu Piekkola          Ajankäyttö varhaiseläkkeellä
                                       Arjen hidas muutos
                                       Ajankäyttötutkimuksilla on pitkä historia
Johanna Varjonen     Näkymätön näkyväksi - Kotitaloustuotanto esiin
Kristiina Aalto            Vaatehuolto vie aikaa

SurveyLaboratorio

Petri Godenhjelm       Kysymysjärjestys vaikuttaa vastauksiin (pdf)
Juha Nurmela             Suuri "muutto" tietoyhteiskuntaan
Laura Hulkko              Työvoimatutkimuksesta saadaan tietoa lasten päivähoidosta

Kirjoja

Pentti Takala              Toisenlaista ajankäytön tutkimusta
                                      (Daly, K.J., ed.: Minding the Time in Family Experience:
                                      Emerging Percpectives and Issues.)
Riitta Hanifi                 Taide ammattina?
                                      (Karttunen, Sari: Taiteilijan määrittely: refleksiivisyyden esteitä
                                      ja edellytyksiä taidepoliittisessa tutkimuksessa.)

 

Hannele Sauli,            Pohjoismaisista elinolotutkimuksista EU-eurooppalaisiin
Jussi Simpura            
tulonjakotutkimuksiin - Elinolotutkimuksen tuottajien näkökulmia

Lukusana

Hannele Sauli            Tasaisuuden ja mataluuden ymmärtämisestä


Päivitetty 16.9.2005