Tilastollinen aikakauslehti 2/2003

18.7. 2003

Teema: TERVEYS

Sisällysluettelo

Jussi Simpura               Sairaan paljon tietoa

TERVEYDESTÄ JA TERVEYSTIEDOSTA

Tuula Vaskilampi Terveys jälkiteollisen yhteiskunnan kulttuurisena tuotteena
Jouko Lönnqvist Väestön mielenterveys ja mielenterveyden ongelmat Suomessa
Raija Sailas,
Markku Säylä
Terveyden menot
Tapani Valkonen,
Hilkka Ahonen,
Pekka Martikainen
Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat
1990-luvun loppuvuosina
(pdf)
Markku Heiskanen Vapaa-ajalla sattuu entistä useammin tapaturmia
Laura Hulkko Tukitoimet auttavat vajaakuntoisia työllistymään
Jussi Huttunen Kansanterveys, terveyspolitiikka ja terveydentilaa
koskeva tietopohja
Arpo Aromaa Terveys 2000, terveystutkimusten edelläkävijä
Seppo Koskinen,
Raija Gould,
Satu Helakorpi,
Helka Hytti,
Timo Kauppinen,
Mika Vuori
Toteutuvatko Terveys 2015 -ohjelman tavoitteet?

SURVEYPÄIVÄKIRJA

Tarja Nieminen Haastattelijapalautetta Terveys 2000 -tutkimuksesta
Anja Ahola
Massahaastattelumenetelmien erot väestön hyvinvoinnin
kuvaamisessa
(pdf)
Vesa Virtanen Valta- ja vastavirtaan: muuton sosiaalisilla jäljillä
Tuula Melkas Sosiaaliset suhteet muuttavat muotoaan
Mirja Tiisanoja Opiskelijat työmarkkinoilla
Hanna Kortström Palvelumenojen muutokset lapsiperheissä 1990-luvulla

Lukusana

Hannele Sauli       Tilastot - ollutta ja mennyttäkö?

Päivitetty 16.9.2005