Tilastollinen aikakauslehti 4/2003

27.2. 2004

Teema: TASA-ARVO: NAISET JOHDOSSA

Sisällysluettelo

Jussi Simpura TASA-ARVOPELIN JOHTAJAKIERROS
Leena Kartovaara Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? (pdf)
Eija Stark Vaikuttaako agraarikulttuurin pariutumismalli nykyisen
sinkkuilmiön taustalla?
Anna-Maija Lehto Eurooppalainen työllisyysstrategia ja suomalainen tasa-arvo
Pia Pulkkinen Johtajien tilastoinnista ja luokittelusta
Hanna Sutela Johtajuus teettää naisilla töitä
Anne Kovalainen Yrittäjyyden sukupuolen mukaiset jaot 2000-luvulla
Sinikka Vanhala Johtajuus yksityisissä yrityksissä:
Naiset etenevät hitaasti uraputkessa
Eva Hänninen Salmelin Johtajuus järjestöissä:
Joka kolmas palkattu johtaja nainen
Helena Karento,
Eva Hänninen-Salmelin
Johtajuus valtiolla ja kunnissa: Naisten asema vahvistui
Kirsti Pohjanpää Maahanmuuttajanaiset ja -miehet työelämässä

SURVEYLABORATORIO

Marjaana Lehtinen        Elinikäinen oppiminen arvioitavana (pdf)

KIRJOJA

Markku Lindqvist          Olli Kangas (toim.): Laman varjo ja nousun huuma

Lehden artikkeleihin liittyviä taulukoita johtajuudesta ja yrittäjyydestä sekä perustietoja sukupuolten tasa-arvosta osoitteessa:

http://tilastokeskus.fi/tk/he/tasaarvo_johtajat.html


Päivitetty 18.5.2006