Hyvinvointikatsaus

Artikkeliluettelo 1/1990 - 1/2004

1/2004 Teema: Indikaattoreiden uusi aalto. 80 sivua

Jussi Simpura Indikaattori! - Mikä sana?

Hannele Sauli,
Jussi Simpura
Auttaako indikaattoriaalto tietotulvassa?
Tiina Heino EU, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden indikaattorit ja Suomi
Irmeli Penttilä Tulonsiirtojen vaikutus köyhyyteen
Timo Voipio Kehityspolitiikan tilastot ja indikaattorit
Leo Kolttola,
Mirja Kosonen,
Ulla Rosenström
Kestävän kehityksen mallimaa?
Ulla Rosenström,
Mirja Kosonen,
Leo Kolttola
Kestävän kehityksen indikaattorit maailmalla
Mikko Kautto,
Mika Vuori,
Mika Gissler
Elämänlaadun ja sosiaalisen laadun indikaattorit
Marita Sihto Politiikan tekemistä vaivaa analyysihalvaus
Seppo Koskinen Terveysindikaattorit
Soili Orre Kuntaindikaattorit paketissa
Heli Saijets,
Päivi Keinänen
Täystyöllisyyteen ja parempiin työpaikkoihin, indikaattoreillako?
Erkki Niemi Kotomaan koko kuva - Alueindikaattorit kertovat

SURVEYLABORATORIO:
Anja Ahola
Indikaattorit syntyvät tiedonkeruuprosessin kehyksessä

Markku Heiskanen,
Outi Roivainen,
Reino Sirén
Rikollisuus kunnissa odotettua sekä yllättävää
Vesa Muttilainen,
Petri Roponen
Kotitalouksien velkaongelmien dynamiikka

KIRJOJA:
Aku Alanen Florida R (2002) Menestyjien Amerikka

Erkki Pentinmäki Tilastoyhteistyö vilkasta Suomen ja Baltian maiden välillä
Anna Žigure Niin lähellä vai niin kaukana? Kulttuuriset siteet

 

4/2003 Teema: Tasa-arvo: naiset johdossa. 59 sivua

Jussi Simpura TASA-ARVOPELIN JOHTAJAKIERROS
Leena Kartovaara Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla?
Eija Stark Vaikuttaako agraarikulttuurin pariutumismalli nykyisen sinkkuilmiön taustalla?
Anna-Maija Lehto Eurooppalainen työllisyysstrategia ja suomalainen tasa-arvo
Pia Pulkkinen Johtajien tilastoinnista ja luokittelusta
Hanna Sutela Johtajuus teettää naisilla töitä
Anne Kovalainen Yrittäjyyden sukupuolen mukaiset jaot 2000-luvulla
Sinikka Vanhala Johtajuus yksityisissä yrityksissä: Naiset etenevät hitaasti uraputkessa
Eva Hänninen Salmelin Johtajuus järjestöissä: Joka kolmas palkattu johtaja nainen
Helena Karento,
Eva Hänninen-Salmelin
Johtajuus valtiolla ja kunnissa: Naisten asema vahvistui
Kirsti Pohjanpää Maahanmuuttajanaiset ja -miehet työelämässä

Surveylaboratorio
Marjaana Lehtinen Elinikäinen oppiminen arvioitavana

Kirjoja
Olli Kangas (toim.): Laman varjo ja nousun huuma

 

3/2003 Teema: Ensimmäinen eurovuosi. 52 sivua

Jussi Simpura Näppituntuma ja virallinen inflaatio
Timo Koskimäki Euro muutti hinnat, hintataso ei muuttunut
Asta Junnila,
Taru Parikka Miten euroon siirtyminen näkyi hinnoissa ja hintatasossa EU-maissa?
Ville Aalto-Setälä Miksi kuluttajat kokevat euron nostaneen hintoja?
Pertti Kangassalo Euron tulo vääristi kuluttajien inflaatioarvioita
Martti Luukko Kansalaistoiminta vakaan muutoksen tukena
Seppo Kouvonen,
Olli Kauppi Suomen työvoima - halpaa vai kallista?

Surveylaboratorio
Petri Godenhjelm Yritysjohtajat laboratoriossa
Raija Sailas (toim.) Kulutus muuttuu elinolojen muuttuessa
Pekka Myrskylä Maahanmuuttajat hivuttautuvat työmarkkinoille
Vesa Virtanen Työhön liittyvät muuttomotiivit menettäneet merkitystään
Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta

Kirjoja
Gun Winter-Väyrynen Kun katajainen kuluttaja markan euroon vaihtoi
Pentti Takala Kiireen maantiede

Surveypäiväkirja
Jussi Simpura Tilastomatkailijan haarukkapaloja

Sosiaalitilastostrategia
Raija Sailas (toim.) Esittely

2/2003 Teema: Terveys. 72 sivua

Jussi Simpura Sairaan paljon tietoa

TERVEYDESTÄ JA TERVEYSTIEDOSTA
Tuula Vaskilampi Terveys jälkiteollisen yhteiskunnan kulttuurisena tuotteena
Jouko Lönnqvist Väestön mielenterveys ja mielenterveyden ongelmat Suomessa
Raija Sailas,
Markku Säylä
Terveyden menot
Tapani Valkonen,
Hilkka Ahonen,
Pekka Martikainen
Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat
1990-luvun loppuvuosina
Markku Heiskanen Vapaa-ajalla sattuu entistä useammin tapaturmia
Laura Hulkko Tukitoimet auttavat vajaakuntoisia työllistymään
Jussi Huttunen Kansanterveys, terveyspolitiikka ja terveydentilaa
koskeva tietopohja
Arpo Aromaa Terveys 2000, terveystutkimusten edelläkävijä
Seppo Koskinen,
Raija Gould,
Satu Helakorpi,
Helka Hytti,
Timo Kauppinen,
Mika Vuori
Toteutuvatko Terveys 2015 -ohjelman tavoitteet?

Surveypäiväkirja
Tarja Nieminen Haastattelijapalautetta Terveys 2000 -tutkimuksesta
Anja Ahola Massahaastattelumenetelmien erot väestön hyvinvoinnin
kuvaamisessa

Vesa Virtanen Valta- ja vastavirtaan: muuton sosiaalisilla jäljillä
Tuula Melkas Sosiaaliset suhteet muuttavat muotoaan
Mirja Tiisanoja Opiskelijat työmarkkinoilla
Hanna Kortström Palvelumenojen muutokset lapsiperheissä 1990-luvulla

Lukusana
Hannele Sauli Tilastot - ollutta ja mennyttäkö?

1/2003 Teema: Köyhyys. 78 sivua

Jussi Simpura Tilastoihin piiloutuva köyhyys
Markku Lindqvist Miten köyhyyttä pitäisi mitata?

EUROOPPALAINEN ELINOLOTUTKIMUS
Markku Lindqvist,
Marjo Pyy-Martikainen
Mikä on Eurooppalainen elinolotutkimus eli ECHP?
Markku Lindqvist Monenlaisia köyhyysasteita
Markku Lindqvist Onko suomalaisilla varaa syödä lihaa?
Irmeli Penttilä Pitkittynyt köyhyys seuralaisena
Marie Reijo Asumisen huono-osaisuus
Anneli Juntto Köyhyystutkimukset eivät tavoita asunnottomia
Marjo Pyy-Martikainen Työssäkäymättömyys kotitalouksissa
Merja Kallio Subjektiivinen köyhyys - ongelmallinen aihealue
Johanna Sisto Vastauskato eurooppalaisessa elinolotutkimuksessa.
Miten käy taloudellista hyvinvointia kuvaavien estimaattien?
Leif Nordberg Surveyaineiston luotettavuus tulonjakotutkimuksessa
Nadia Ramadan Haastattelijoiden suhtautuminen ECHP-tutkimukseen

Markku Lindqvist,
Raija Sailas
Haastattelu: Professori David Gordon
Markku Säylä Kulutusmenot köyhyyslaskelmissa
Ilari Keso Köyhyys ja asumismenot
Veli-Matti Törmälehto Kaventuivatko tuloerot vuonna 2001?
Juha Nurmela Tietoyhteiskuntako hyvinvointivaltion pelastusrengas?

Kirjoja
Anna-Maija Lehto Barbara Ehrenreich: Nälkäpalkalla

Lukusana
Seppo Paananen Kerro löytö kymmenellä

SOSIAALI-INDIKAATTORIT
KESKIAUKEAMALLA LIITE
Veli-Matti Törmälehtö,
Hannele Sauli
Pienituloisuusindikaattorit Suomessa vuosina 1990-2000

4/2002 Teema: Aika ja arki. 64 sivua

Jussi Simpura Aikapula
Hannu Pääkkönen Mihin koululaisten aika kuluu?
Hannu Pääkkönen Mistä aika tietokoneelle?
Pentti Takala Aikapula ja kiire lapsiperheissä
Iiris Niemi Ajankäyttö meillä ja muualla
Pentti Takala Banaanisekunti
Iiris Niemi Eläkeläisten aika
Hannu Piekkola Ajankäyttö varhaiseläkkeellä
Arjen hidas muutos
Ajankäyttötutkimuksilla on pitkä historia
Johanna Varjonen Näkymätön näkyväksi - Kotitaloustuotanto esiin
Kristiina Aalto Vaatehuolto vie aikaa

SurveyLaboratorio
Petri Godenhjelm Kysymysjärjestys vaikuttaa vastauksiin
Juha Nurmela Suuri "muutto" tietoyhteiskuntaan
Laura Hulkko Työvoimatutkimuksesta saadaan tietoa lasten päivähoidosta

Kirjoja
Pentti Takala Toisenlaista ajankäytön tutkimusta
(Daly, K.J., ed.: Minding the Time in Family Experience:
Emerging Percpectives and Issues.)
Riitta Hanifi Taide ammattina?
(Karttunen, Sari: Taiteilijan määrittely: refleksiivisyyden esteitä
ja edellytyksiä taidepoliittisessa tutkimuksessa.)

Hannele Sauli,
Jussi Simpura
Pohjoismaisista elinolotutkimuksista EU-eurooppalaisiin
tulonjakotutkimuksiin - Elinolotutkimuksen tuottajien näkökulmia

Lukusana
Hannele Sauli Tasaisuuden ja mataluuden ymmärtämisestä

3/2002 Teema: Keskellä. 53 sivua

Jussi Simpura Keskellä kaikki on normaalia
Hannele Sauli,
Veli-Matti Törmälehto
Keskituloiset luokkakuvassa
Raija Julkunen,
Anna Pärnänen
Keskellä kriisissä?
Raija Sailas Keski-ikäiset tiiviisti työelämässä
Mauri Nieminen Keskilukuja keski-iästä
Karri Silventoinen Suomalaisten keskipituuden kasvu ja siihen vaikuttaneet tekijät
Anneli Juntto Asuntojen keskipinta-ala kasvanut Suomessa -
mutta on pienempi kuin muissa EU-maissa
Marjatta Laiho Kaupassa keskellä viikkoa - kaiken vuosisataa
Vesa Muttilainen,
Petri Roponen
Velalliset liikkeessä
Jarmo Rusanen,
Toivo Muilu
Mistä löytyy Suomen keskiarvokunta?
Mediocre Fred Kuinka monta kertaa keskimäärin...
Raimo Blom,
Harri Melin
Katoaako keskiluokka?
Marja Alastalo Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja työssäkäyville.
Analyysi lomakkeiden esioletuksista
Elli Leppä Keski-Maa taulukoina
Juha Nurmela Vastaako verkko?

SurveyLaboratorio
Marjaana Lehtinen Roskaluokalla on väliä! En osaa sanoa -vaihtoehto
asenne-, arvo- ja mielipidekysymyksissä

Kirjoja
Simo Mannila Elinolotutkimuksia Baltiassa
(D. Kutsar: Living Conditions in Estonia Five Years Later. NORBALT II.)
(Living Conditions in Latvia. NORBALT II Project. An Analytical Report )
Mari-Anna Berg Uudet ja vanhat markkinat
(Liisa Uusitalo, toim.: Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla )

2/2002 Teema: Kesä, terveys, onni. 60 sivua

Jussi Simpura Kesä - suomalaisen onni
Anneli Nordlund Millaisia kesiä! - Tilastot kertovat
Hannu Pääkkönen Mitä kesäsuomalaiset tekevät?
Ritva Marin Matkailu osana kesän viettoa
Kai Skoglund Kesämökiltäkö lisää asumisväljyyttä?
Marie Reijo Suomalaisilla käytössään kakkosasuntoja useimmin EU:n alueella
Johanna Mäkelä Makkaraa!
Marleena Tanhuanpää Kesäjano
Hannele Sauli (toim.) Terveyttä kaikille?
Marjo Pyy-Martikainen Terveyserot EU-maissa
Juha Nurmela Voiko verkkoon syntyä paikka?
Raija Sailas (toim.) Kysymisen taito. Anja Aholan haastattelu
Markku Heiskanen Väkivalta, pelko ja turvattomuus
Hanna Hämäläinen Työvoimareservien alueellinen sijoittuminen ja laatu eivät vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia
Johanna Laiho Vastausosuuksien merkitys otantatutkimusten vertailukelpoisuuden näkökulmasta
Jussi Simpura Tietotyön tulevaisuuden lähihistoria (Raimo Blom, Harri Melin, Pasi Pyöriä: Tietotyö ja työelämän muutos. Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa)
Olli Savela Työn ja pääoman välinen tulonjako (Tomi Kyyrä: Funktionaalinen tulonjako Suomessa)

1/2002 Teema: Suuret ikäluokat. 85 sivua

Jussi Simpura Massaa, murroksia ja muuttoja
Pekka Myrskylä Suuret ikäluokat liikkeessä
Leena Kartovaara Perhe on paras. Väestötilastollinen tutkimusretki suurten ikäluokkien perheisiin
Anneli Juntto Suurten ikäluokkien asumisura
Anneli Juntto Suhdannevaihteluista hyötynyt sukupolvi
Mirja Tiisanoja Työn sukupolvi parhaassa työiässä
Markku Säylä Sukupolvien vauraus - perittyä vai itse ansaittua?
Anneli Juntto Suomalaisten menetetty kotihistoria
Päivi Kankaanranta Suurten ikäluokkien sijoitukset
Semi Purhonen Suurten ikäluokkien itsetietoisuus sukupolvena
Matti Virtanen Ovatko suuret ikäluokat sukupolvi?
Pauli Forma Sukupolvien välinen kuilu ja sosiaaliturva kyselytutkimusten valossa
Sami Borg, Ilkka Ruostetsaari Suuret ikäluokat ja valta
Reijo Vanne Sukupolvitilinpito ja suuret ikäluokat
Juha Nurmela Millaisilla mittatikuilla EU arvioi tietoyhteiskunnan toteutumista? - eEurope Benchmarking -indikaattorit kansalaisnäkökulmasta
Pertti Kangassalo Tiedonkeruutapa voi heiluttaa näkemyksiä taloudesta
Laura Vaajakallio Vanhempien työaikaratkaisut pikkulapsiperheissä
Irja Kandolin, Minna Toivanen, Pekka Huuhtanen Työaikajärjestelyt erikokoisissa yrityksissä
Sosiaali-indikaattorit

4/2001 Teema: Maakunnat. 53 sivua

Jussi Simpura Reunoista kiinni
Ilkka Nummela Maakuntako vai välisumma?
Ossi Honkanen Kainuulla ja Uudellamaalla menee lujaa - eri suuntiin
Pekka Myrskylä Yhä oudompia väestörakenteita odotettavissa
Petri Böckerman, Pekka Tossavainen Työllisyysaste maakunnissa
Hannu Siitonen Työllisyyden kehitys maakunnissa vuonna 2001
Pekka Myrskylä Nuorten työllisyys ratkaisee
Heikki Eskelinen Pienen elämän onnea
Markku Säylä Kotitalouksien varallisuus maakunnissa
Pekka Ruotsalainen Alueellisen tulonjaon mittaamisesta
Olli Savela Rahatulot eivät kasvaneet 1990-luvulla
Juha Nurmela Kaistakiistaa
Veli-Matti Ritakallio Tilastointikäytännön muutos muuttaa kuvaa eurooppalaisesta köyhyydestä
Timo Koskimäki Yhteiskunta indeksihämähäkin verkossa. Elinkustannusindeksi 1951 viisikymmenvuotias

3/2001 Teema: Eurooppalainen tietoyhteiskunta. 65 sivua

Mika Pantzar Kohti kiireetöntä tietoyhteiskuntaa
Sirkku Kristiina Hellsten Matkalla tietodemokratiaan? Ajatuksia faktoista, visioista ja arvoista informaatioyhteiskunnassa
Juha Nurmela Hyötyä ja iloa Internetistä - harkitusti (haastattelu)
Lea Parjo Tietoyhteiskunta kansainvälisesti (haastattelu)
Päivi Keinänen Informaatiosektori - eräs määrittely-yritys
Juha Nurmela Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ansat
Virpi Oksman, Pirjo Rautiainen Tää on mun elämänkapula. Matkaviestintä lasten ja nuorten arjessa
Risto Heinonen Digitaaliset jäljet. Identiteettisuoja ja tunnistaminen tietoverkoissa
Kysymyksiä asiantuntijoille (toim.) EU ja suomalaisten sosiaalitilastojen eurooppalaistuminen
Ilja Kristian Kavonius Palkkojen osuus kansantulosta toimialoittain ja eurooppalaisittain
Liisa Uusitalo Kulutustutkimuksen muutos ja tilastoaineistojen käyttö
Kathy Foley Moderni identiteetti
Raija Julkunen Hyvinvointivaltion hienosäätöäkö? Kun Suomi liittyi globaalitalouteen
Markku Heiskanen Pohjoismaat koulun penkillä. Kato haastattelututkimuksissa
Helena Laaksonen Vaimonpuolten luokittelun vaikeus ja naisten työn näkymättömyys (Merja Kinnunen: Luokiteltu sukupuoli)
Markku Heiskanen Kyselyt postiin ja Internetiin (Don A. Dillman: Mail and Internet Surveys. The Tailored Design Method)

2/2001 Teema: Viherhyvinvointia. 69 sivua

Anneli Juntto Pääasioita
Simo Vahvelainen Ympäristöyhteiskunnan näköinen paikka
Sanna Ahonen Mitä on suojeltu, kun on suojeltu luontoa?
Tuija Sievänen, Eija Pouta Ulkoilu on koko kansan harrastus
Olavi Paronen Hyvinvointia ulkoilusta
Tuija Sievänen, Eija Pouta Kaupunkilaiset luontomatkailevat
Harri Silvennoinen, Liisa Tyrväinen Luonto kutsuu lomailemaan
Tuija Sievänen, Eija Pouta Ulkoiluun käytetyt alueet, aika, raha ja ulkoilutaidot
Jukka Mikkola, Rauno Yrjölä Vapaa-ajan kalastuksesta huvia ja hyötyä
Johanna Laiho Vihreä kuume
Leena Kopperoinen, Petri Shemeikka Virkistysmahdollisuuksien inventointia
Anni Huhtala Kansallispuistojen arvo - hyvinvointia ihmisille ja "ötököille"
Maunu Häyrynen Suomalainen kaupunkipuisto
Ritva-Liisa Salmi Luonto ihmisen elinympäristössä
Sirkku Kristiina Hellsten Vihreä kuluttaminen - kestävää kehitystä, trendikkyyttä vai valinnanvapautta?
Hannele Sauli Luokkakuva uusiksi
Ilja Kristian Kavonius Ovatko tulot liian pienet?
Luonnon määrittelyjä
Merja Kinnunen Luokiteltu sukupuoli
Hannele Sauli Rakenneindikaattorit - tietovuoren huippu
Pasi Pyöriä Surveytutkijan ensikokemuksia kenttätyöstä
Markku Heiskanen Voiko naista rakastaa? (Soile Veijola - Eeva Jokinen: Voiko naista rakastaa? Avion ja eron karuselli)
Heikki Taulu Onko luonnolla arvoa? (Arto Haapala ja Markku Oksanen (toim.): Arvot ja luonnon arvottaminen)

1/2001 Teema: Työtä, hikeä, kyyneleitä. 85 sivua

Tuire Santamäki-Vuori Työmarkkinat ovat yllättäneet kahdesti - entä nyt?
Titta Tuohinen Hulluna työhön
Pasi Pyöriä Tietotyössäkö tulevaisuus?
Pekka Tossavainen IT-alan työllisyys on erilaista
Anna-Maija Lehto Kiire työssä - omaa syytäkö?
Anna-Maija Lehto Johdolla avaimet jaksamiseen
Noora Järnefelt Vaatimusten polttopisteessä
Jukka Vänskä Moniulotteinen pätkätyö
Antti Saloniemi Pätkätyötä ken pelkäisi
Raija Sailas (toim.) Kun työssä sattuu
Anita Haataja Naisten työssäkäynnin tunnusluvut uusiksi!
Kirsi Liukkonen Puolison työmarkkina-aseman vaikutus ikääntyvän työssäoloon
Olli Savela Palkkojen osuus kansantulosta romahtanut
Ilja Kristian Kavonius Palkat ja voitot kansantaloudessa
Hannele Sauli, Veli-Matti Törmälehto Suurituloiset luokkakuvassa
Markku Lindqvist Hyvinvointipalvelut ja niiden merkitys kotitalouksille
Keskustelua Mitä tulonjaosta pitäisi tietää 2000-luvulla?
Jussi Simpura Sumeneeko silmä, kuuroutuuko korva?
Pertti Töttö Laadullinen ja määrällinen - ennen ja nyt
Matti Wiberg Graafisen rehellisyyden puolesta (Vesa Kuusela: Tilastografiikan perusteet)
Anne Kainlauri Perheen vai työn aika? (Riitta Jallinoja: Perheen aika)
Sosiaali-indikaattorit

4/2000 Teema: Rahan varassa. 77 sivua

Hannele Sauli Mitä tapahtuu todella?
Sirkku Hellsten Raha ja varallisuus hyvinvointivaltiossa
Markku Säylä Kotitalouksien varallisuus - kasvua ja kasautumista
Timo Matala Nuoret luopumassa asunnon omistusprojektista?
Ilja Kristian Kavonius Optiot ja luovutusvoitot kansantulossa
Pekka Myrskylä Sellainen kansa - toisenlaiset edustajat
Mari Ylä-Jarkko Vapaata kulutusta Euroopan eri puolilla
Airi Pajunen, Kirsti Pohjanpää Pienituloisen menot
Hannele Sauli, Veli-Matti Törmälehto Alin desiili luokkakuvassa
Minna Autio Kuluttamisen kiroja
Marie Reijo Miten mitata ylivelkaantuneisuutta?
Markku Heiskanen Uhri, pelko, rankaiseminen
Pekka Ruotsalainen Mitä tulonjaosta pitäisi tietää 2000-luvulla?
Anja Ahola Surveykysymyksen tarkoitus ja haastattelutavan valinta
Anssi Ahvonen, Petri Godenhjelm, Asmo Honkanen Kalaväittämät puntarissa - havaintoja surveymittaamisen herkästä ja moninaisesta luonteesta

3/2000 Teema: Pahoinvointi. 61 sivua

Hannele Sauli Outo vieras hyvinvointivaltiossa
Haastattelu Kysymyksiä suuresta ja pienestä kurjuudesta
Päivi Keinänen Pitkäaikaistyöttömyyden piina - keitä se koskettaa?
Marjo Pyy-Martikainen Ikääntyvien työttömien valinnat 1990-luvun alun työmarkkinoilla
Mika Gissler, Anu Muuri ja Annukka Ritvanen Terveyden ja hyvinvoinnin sukupuolierot - selittääkö lapsuus- ja nuoruusaika miesten ennenaikaiset kuolemat?
Johanna Laiho Työmatkapahoinvointia
Pirjo Linnakylä, Antero Malin Tietoyhteiskunnan lukutaidottomat - keitä he ovat?
Lotta Savola Pelkoja ja toiveajattelua suomalaisessa tietoyhteiskunnassa
Hanna Sutela Elämää kotiverkossa
Yrjö Sepänmaa Esteettisesti haasteellinen ympäristö
Sari Karttunen Julkisen taiteen monet käytöt. Poissulkemisen symboleista kadonneen yhteisöllisyyden rakentajiksi
Markku Lindqvist Subjektiivinen köyhyys ja sen mittaaminen
Markku Heiskanen Pauli Niemelä ja Anja-Riitta Lahikainen (toim.): Turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus. Inhimillinen turvallisuus
Anneli Juntto Toim. Eija Nurminen: Katoava perspektiivi. Sosiaalipolitiikan lukemisto.
Seppo Paananen Toim. Antti Karisto: Viimeisellä rannalla. Suomalaiselämää Espanjassa.
Juhana Vartiainen Euron heikkouden mysteeri

2/2000 Teema: Ruokaa & roskaa. 65 sivua

Toimitus Ruuan kaksinaismoraali
Johanna Mäkelä Kesytettävä ruoka
Liisa Tennilä Ruokamenot 1900-luvulla
Oiva Ohra Mutin jalostamisesta
Marjaana Lahti-Koski Ruokavalio muuttuu verkkaisesti - pääosin hyvään suuntaan
Timo Koskimäki Ruokamenot ja muut elämän välttämättömyydet EU-maissa
Marjatta Laiho Kurkistus kolmeen kauppakassiin ja roskasankoon
Suomalaisten mielestä
Mikko Jauho ja Mari Niva Ruokaa vai lääkettä - kuluttaja ja funktionaaliset elintarvikkeet
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva Liittyykö lihavuus taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin?
Minna Autio Roskaruuan tiukka tuotantokuri
Simo Vahvelainen Rikat rokassa
Erja Heino Tulitikkuleikkejä
Johanna Laiho Kierrättämisen ihanuus ja kurjuus
Virpi Korhonen Ruuasta roskaa - pakkaamisen dilemma
Kirsimarja Helasti Monta tapaa vastata alkoholin käyttöä koskeviin kysymyksiin
Seppo Paananen Näkökulman ongelma
Juhana Vartiainen Mikä on Suomen rakenteellinen työttömyys?

1/2000 Teema: Kolmas. 73 sivua

Voitto Helander Ääni ja palvelu
Voitto Helander Suomalainen kolmas sektori
Ilja Kavonius Kolmas sektori ja työllisyys kansantalouden näkökulmasta
Johanna Laiho The Big Issue
Jouko Kajanoja Sosiaalinen pääoma ja kolmas sektori
Raija Sailas Pelaajat - hyvinvoinnin harmaat eminenssit
Marianne Nylund Oma-apu- ja vapaaehtoistoiminnan käsitteellinen ja sisällöllinen paikantaminen
Pekka Pättiniemi Kolmannen sektorin liepeiltä - sosiaaliset yritykset
Johanna Varjonen Kotitaloudet - neljäs näkymätön sektori
Anneli Juntto Uusi ja vanha kolmas sektori asumisessa
Rauli Kohvakka Kulttuuri työllistäjänä
Mari Vaattovaara, Pekka Vuori Muuttoliike muovaa pääkaupunkiseudun alueellista koulutusrakennetta
Hannele Sauli, Lotta Savola, Anita Haataja Käyvätkö äidit töissä vai eivät?
Anja Ahola Surveykysymysten tarkoitus ja vastausten tulkittavuus
Juhana Vartiainen Mitä on rakenteellinen työttömyys?
Sosiaali-indikaattorit

Hyvinvointikatsaus Spesiaali 2000 Teema: Tulot ja tulonjako. 75 sivua

Hannele Sauli Tulot ja niiden erot
Pekka Ruotsalainen Kotitalouksien toimeentulo ja tuloerot 1990-luvulla
Veli-Matti Törmälehto Omaisuustulot ja tulonjako - mikä muuttui?
Marie Reijo Kotitalouksien ylivelkaantuneisuuden kasvu taittumassa?
Pekka Tossavainen Tulot, kannustimet ja työttömyysloukut
Leif Nordberg ja Irmeli Penttilä Kuinka paljon tuloja minulla ja perheelläni olikaan ... ?
Pekka Ruotsalainen Lama toi, mutta nousu ei vie: Sosiaaliturvaetuudet - merkittävä osa kotitalouksien toimeentuloa
Markku Lindqvist Köyhyys Suomessa ja Euroopassa
Bruce Bradbury ja Markus Jäntti Lapsiköyhyys teollisuusmaissa
Jarmo Rusanen, Toivo Muilu, Alfred Colpaert ja Arvo Naukkarinen Tulojen alueelliset ja paikalliset vaihtelut Suomessa vuonna 1995

4/1999 Teema: Yksin ja yhdessä. 52 sivua

Pääkirjoitus Erikseen mutta yhdessä?
Raija Julkunen Hoiva - yksityinen asia ja osa kansalaisuutta
Anneli Juntto Yksin
Raija Sailas Kooste sinkkujen elämästä
Hannele Sauli Elämää, asumista, toimeentuloa
Anneli Pääkkönen Elämän polku
Hannele Sauli Lapsilisältä toimeentulotuelle
Kirppu Jouluksi Kuusamoon
Kalle Toiskallio Autolla kaupungissa - yksin yhdessä
Juha Nurmela Sinkkutrendi: hidaste kestävälle kehitykselle
Sakari Kainulainen Hyvinvoinnin yhteisöllinen perusta
Anna Strandell Kaupunkimaisillakin asuinalueilla on sosiaalista kanssakäymistä ja asukastoimintaa
Pilvi Porkola Yhteisasuminen
Keksimonsteri Optiosinkut ja keksimiehet
Kirjeitä Joka toinen avioliitto
Hannele Sauli Elatusvelvollisuus - näkymätön perhemuoto
Seppo Paananen Ulkomaalaiskeskustelut - julkista puhetta suomalaisista

3/1999 Teema: Työ. 52 sivua

Anna-Maija Lehto Työvoiman väärinkäyttöä
Anna-Maija Lehto Työolojen tasa-arvosta eurooppalaisittain
Jukka Vänskä, Hanna Sutela, Veijo Notkola Lyhyet työsuhteet 1990-luvun suhdanteissa
Lotta Savola Osa-aikatyö: toisen valinta, toisen pakko
Kirppu Kahvihuoneessamme lojuvat vain eiliset lehdet
Hanna Sutela Työajan uudistuksia odotetaan ja toivotaan: palkansaajien työaikamuodot ja asenteet työaikakokeiluissa
Noora Järnefelt Syrjitäänkö ikääntyviä työhönotossa?
Aija Patomäki Opiskelijan kesä on yhä harvemmin pelkkää lomaa
Timo Koskimäki, Aija Patomäki Maanantaina työllisyys paranee aina
Hanna Sutela Isien arvojärjestys: ensin perhe, sitten työ
Tuula Melkas Työn ja perheen yhteensovittamisesta barometritiedon valossa
Päivi Keinänen, Lotta Savola, Hannele Sauli Suhdanteet, sosiaalipolitiikka ja naisen paikka
Laura Vaajakallio Päivähoito ja pienten lasten vanhempien työssäkäynti

2/1999 Teema: Ruuvit Löysällä. 61 sivua

Raija Saila Kukapa hulluista välittäisi!
Timo Tuori Skitsofreniapotilaat ja palvelurakenteen muutos
Anne Lounamaa Miten 1990-luvunmuutosten myllerrys näkyy mielenterveystilastoissa?
Erkki Isometsä Masennustilat - uusi kansantauti?
Anna-Mari Aalto, Unto Häkkinen Psyykkinen oireilu työikäisessä väestössä vuosina 1987 ja 1996
Sorbuksen herra Viimesen päälle
Tuula Pahkinen Miten yliopisto-opiskelijat oirehtivat?
Irmeli Järventie Metodisia työkaluja lasten syrjäytymisriskin tutkimiseksi
Markku Myllykangas, Raimo Tuomainen, Jyrki Elo, Olli-Pekka Ryynänen Siunattu hulluus
Teuvo Peltoniemi Nettiriippuvuus sosiaalisena ongelmana
Petri Godenhjelm Hulluna urheiluun - fanin samaistuminen suosikkijoukkueeseen ja suosikkipelaajaan
Jari Nieminen Kesällä väestö muuttaa vastavirtaan - pois kasvukeskuksista
Anneli Juntto Suomalaiset ja vapaa-ajan asunnot

1/1999 Teema: Asuminen. 61 sivua

Anneli Juntto Rakentaa, purkaa, purkaa, rakentaa...
Antti Siikanen Asumismenot rasittavat vuokralaisia ja velkaisia
Eugen Koev Mitä tapahtui sääntelystä vapailla vuokramarkkinoilla?
Asuntojen hintaerot kasvavat alueiden välillä
Anneli Juntto Onko taas pakko omistaa? - jääkö kodinomistus-yhteiskunnan kriisi 90-luvulla välivaiheeksi?
Johanna Laiho Vuokralaisena Lontoossa
Pirjo Vesanen Asunnottomia - onko heitä?
Kirppu Tiedän paikan armahan
Riitta Granfelt Kodittomuuden ja kodin kuvia
Mari Vaattovaara Pääkaupunkiseudun kaksi eliittiä - katsaus hyväosaisten asuinalueisiin
Markku Lankinen Työllisyyden ja toimeentulon kehityssuunnat Helsingin osa-alueilla
Anneli Juntto Sosiaalinen asuminen markkinamurroksessa
Anneli Juntto Salatut elämät
Johanna Hankonen Lähiöissä eletään - lähiöissä kuollaan - lähiöistä kirjoitetaan
Pia Bäcklund ja Heli Korhonen Ongelmallinen lähiöelämä - mutta kenen näkökulmasta?

Hyvinvointikatsaus Spesiaali 1998 Teema: Hyvä, paha kulutus. 89 sivua

Kirsti Ahlqvist Suomalainen kulutustutkimus 90 vuotta
Liisa Uusitalo Kulutus ja yhteiskunnan muutos
Liisa Tennilä ja Raija Sailas Elämäntyönä kulutustutkimus. Liisa Tennilän haastattelu
Liisa Tennilä Yhteistyötä Karjalassa
Kirsti Ahlqvist Kuluttaja eettisten pohdintojen parissa
Anne Kirjavainen Kotitaloudet kuluttavat tavaroita, palveluita - ja ympäristöä
"Kirppu" Pakina: Ekoteko nimeltään Rekku
Heidi Melasniemi-Uutela Kotitaloudet energian kuluttamisen ja säästämisen ristipaineessa
Anneli Juntto Omistusasuminenko säästämistä ja vuokralaisuus kulutusta?
Mika Pantzar Tuleeko kuluttajista kotihiiriä, viihdezombeja vai itsetarkkailijoita?
Hannele Sauli Minun, sinun ja meidän kulutusmenot
Johanna Laiho ja Mia Fahler Kotitalouksien kulutuksen alueelliset erot
Virpi Kosunen Mitä välttämättömyyskulutus on?
Paula Rantamaa ja Matti Hakamäki Ikä ja kulutus
Kulutuksen muutokset 90-luvulla
Abstract

4/1998 Teema: Nuorten kuviot. 48 sivua

Hannele Sauli Kapinoida vai hyödyntää, kas siinä pulma
Reijo Viitanen Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit
Reijo Viitanen Nuorten koulutus- ja työmotivaatio parani
Hanna Sutela Tylsäkin työ arvokasta
Pirjo Pölkki
Pia Marjo-Kämäräinen

Marjo Riipinen Vanhemman työttömyys nuoren kokemana
Hannele Sauli
Christian Starck Nuori pääsee asumaan
Jaana T. Kuusipalo
Mikko Hovi Nuorten tulot yhä lamavuosien tasolla
Hanna Sauli Mummoelämää
Hyvinvointikatsauksen artikkeliluettelo 1998
Kari Paakkunainen Riskiyhteiskunnan uudet nuorisoaloitteet:
Vanha mobilisaatio ja yhteiset tilastot murenevat?
Liisa Suviranta Suomen sotalasten historiaa
Lastensiirtojen esikuvia ja vaihtoehtoja

3/1998 Teema: Puukko ja puntari. 56 sivua

Markku Heiskanen Miksi Jeppe lyö
Minna Piispa & Markku Heiskanen Väkivallan pimeässä ytimessä
Miten pitkään jatkunut väkivalta vaikuttaa naiseen?
Marko Hytinkosken haastattelu Kokemuksia Lyömättömältä linjalta
Raija Sailas Ole kiltti ja pelkää!
Päivi Honkatukia Tytöt väkivallan tulkkeina
Hanna Sutela & Anna-Maija Lehto Henkinen väkivalta on koko työyhteisön ongelma
Kaija Leena Saarela & Nina Isotalus Väkivalta uhkana työpaikoilla
Veijo Notkola Murhien ja tappojen uhrit valikoituvat sosiaalisesti.
Kauko Aromaa & Markku Heiskanen
Turvautuvatko jotkut poliisiin herkemmin kuin toiset?
Hannele Sauli Tutkimus Viron henkirikollisuudesta
Tapio Lappi-Seppälä Väkivaltarikos ja sen rangaistus
Jukka-Pekka Takala Moraalitunteet ja väkivallan sovittelu
Esa Sironen Kilpailemisen synti ja sovitus

2/1998 Teema: Liikettä ja rientoja. 65 sivua

Hannele Sauli Karusellissä
Veli-Matti Törmälehto Tuloerot kasvussa - "vihdoinkin". Reaalitulot alittivat lamaa edeltävän tason vielä vuonna 1996. Tuloerot kasvussa muuallakin
Pekka Myrskylä  Pendelöinti, alueellinen tuotanto ja tulotaso
Ritva Marin  Matkailua moneen lähtöön. Kesämökki, Kanaria, Tallinnan laiva - suomalaisen lomamatkan päät
Tom Ylkänen  Suomalaisia houkuttavat huvipuistot ja eläintarhat
Toimitus kysyy  Tietoa rajoilta
Hanna Sutela  Muutoksia määräaikaisuudessa. Määräaikaisia on moneksi. Kannattaako sitoutua?
Heikki Silvennoinen  Saako koulutus työttömät liikkeelle?
Tuula Helne  Onko syrjäytyminen liikettä?
Anna-Maija Lehto  Kiirettä työpaikoilla. Kuinka työpaineet koetaan?
Anne Kainlauri  Kotona on kiire. Onko kotityöpalveluista apua?
Seppo Laakso ja Heikki A. Loikkanen  Ei ainoastaan lähiöistä

1/1998 Teema: Kaupunki. 68 sivua

Eero Holstila Suomalaista kaupunkipolitiikkaa etsimässä
Kaupunkipolitiikkaa Suomen Turussa
Antti Kasvio Rajattoman maailman uusi aluepolitiikka Kaupungit kilpailevat aineellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta
Raimo Väyrynen Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos
Anne Haila Kiinteistöpolitiikka ja julkinen asuntotuotanto osana globaalin kaupungin kilpailupolitiikkaa. Singaporen ja Hong Kongin esimerkki
Laura Kolbe Muistojen kaupunki. Kaupunkimuistoistamme puuttuu urbaaniin elämäntapaan yhdistetty kulttuurinen jatkuvuus
Sörkan surffaaja Lapua - New York
Harri Andersson Sosiaalinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelun "unohtunut" utopia
Seppo Laakso Näkökulmia kaupungin asuntopolitiikkaan
Markku Lankinen Lähiöt, segregaatio ja kilpailu
Kaarin Taipale Tarvitaanko taas asuntoreformia?
Seija Ilmakunnas Kaupungit ja palveluiden työllisyys
Kaija Kattelus Pääkaupunkiseudun monenlaiset työmarkkinat
Hannele Sauli Nilsiän tarkoitus
Reijo Väärälä Sosiaalisten sopimusten muutos kaupunkien elämäntavan uhkana
Heli Saijets Suomalaista kaupunkipolitiikkaa
Perttu Vartiainen Muuttoliikkeen haasteet kaupunkipolitiikalle
Pia Pulkkinen , Matti SaariKotikuntalaki ja maassamuuton kehitys
Olli Savela Tulot ja tuloerot kasvoivat 1997

4/1997 Teema: Lapset. 68 sivua

Raija Sailas & Hannele Sauli Täällä lapsi, kuuluuko?
Harriet Strandell Lapset päiväkodin arjessa ja ajatuksessa
Risto Jaakkola Lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen lapset
Raija Sailas Tulevaisuus lapsen kengissä: Löytyykö lapsi valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta?
Sirkka Ahonen Demokratia nuorten odotuksissa Suomessa ja muualla Euroopassa
Katja Forssén Miten tutkia lasten hyvinvointia?
Hannele Sauli Lapsen kulutus osana perheen kulutusta
Maritta Törrönen Lasten omat tilat ja tavarat
Opetusministeriö vastaa
Päivi Yli-Pietilä Peruskoulun opettajien ja oppilaiden kokemukset koulutoimen säästöistä
Hannele Sauli Asumisen yhdenmukaistava paine
Leena Kartovaara & Hannele Sauli Lapset ja niiden perheet
Leena Kartovaara Tyttö- vai poikavauva, sattuman satoa vai vanhempien geeneihin kirjoitettu?
Raimo Blom Luokkaperheiden taloudellisen aseman muutos Pohjoismaissa
Maria Linovitska Ukrainalaisten tulot ja elintaso tutkimusten mukaan
Heikki Vuorila Ymmärtämisen momentit

3/1997 Teema: Kansalaiset. 68 sivua

Jukka Kanerva Osallistua vai ei? Politiikka murrosvaiheessa
Heikki Heikkilä Kansalaisuuden ja kuluttajuuden risteyksessä
Arto Koho Kansalaisen velvollisuudet ja riippuvuus sosiaaliturvasta
Vilma Hänninen Tärkeintä on puutarhanhoito...
Juha Nurmela Suomalaiset ja uusi tietotekniikka vuonna 1996
Mauri Nieminen & Kaija Ruotsalainen Ulkomaalaiset Suomessa
Ari Tyrkkö Euroopan unionin hyvinvointitutkimus
Pekka Ruotsalainen Erittäin tarpeellista ylikansallista tulonjakotutkimusta
Anneli Juntto Asuminen: kiintoisan tiedon mahdollisuudet käyttämättä
Timo Klaukka Yllätyksetön mutta sekalainen kuvaus terveydestä
Päivi Keinänen Pinnallista tietoa työllisyydestä ja työttömyydestä
Aino Salomäki Houkuttavatko varhaiseläkejärjestelmät pois työstä?
Raija Sailas Talletuksiin luotetaan, arvopapereita karsastetaan
Heikki Helin Kuntien väliset voimasuhteet muuttuneet: heikot vahvistuneet, vahvat heikentyneet
Jarmo Rusanen - Toivo Muilu - Jarkko Kauppinen - Arvo Naukkarinen - Alfred Colpaert Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä
Jukka Mäkelä Onko kvantitatiivinen tutkimus kvantitatiivista?
Hannele Sauli - Veli-Matti Törmälehto Tulonjakoa realistisesti
Seppo Paananen Toiset tykkää kuviosta, toiset sanoista

2/1997 Teema: koti&apu. 65 sivua

Hilkka Vihavainen Onko itsepalvelu palvelua?
Juhani Lehto Palvelut kotiin vai koti palvelujen luo?
Tuula Melkas ja Marja Jylhä Iäkkäiden sosiaaliset verkostot ja elämänlaatu
Ilkka Nummela Yksinään mies ei edes kyhnytä selkäänsä
Timo Nikander Katsaus viime vuosien perheellistymiseen Suomessa
Pekka Parkkinen ja Tuomo Mäki Kohdusta hautaan. Julkisten menojen ikäryhmittäinen kohdentuminen 1996
Hannele Sauli Lapsellista tilinpitoa
Anneli Juntto Rakas, kallis koti
Mika Pantzar Mihin jääkaappia tarvitaan?
Raija Sailas Kodin ulkopuolista ruokailua, matkailua ja muuta virkistystä.Kotitalouksien menot palveluihin vuosina 1966-1995
Hannele Sauli Ettei muka palveluja!
Pekka Myrskylä Kellot soivat syrjäseuduille
Ari Tyrkkö ja Veli-Matti Törmälehto Lähes 60 miljoonaa köyhää EU-maissa
Markku Lindqvist EU kehittää syrjäytymistutkimusta
Hannele Sauli Paljon melua kaupan työllisyydestä
Arja Kinnunen Hintaindeksi ja todellisen inflaation metsästäjät
Heikki Vuorila Tilastotiedon kolme komponenttia

1/1997 Teema: Rikkaudet. 68 sivua

Hilkka Vihavainen Kell' aarre on...
Timo Matala Monta mittaria vauraudelle eli neljä tapaa tutkia rikkautta
Leena Hietaniemi Sukupolvelta toiselle: 1990-luvun perinnöt: Mitä ja paljonko suomalaiset perivät
Hannele Sauli Suurten ikäluokkien perintöä odotellessa
Markku Säylä Laman varallisuusvaikutukset pienehköt
Markku Säylä Eniten omistava prosentti. Tilastollinen ryhmäkuva
Raija Sailas Kestokulutustavarat: vaurauden merkkejä ja selviytyjäkansan kädenjatkeita
Reino Hjerppe Sosiaalinen pääoma: tutkimisen arvoinen käsite
Erkki Niemi, Taru Sandström Kansakuntien varallisuus: Suomi Ruotsi Kanada
Tapio Heikkilä Mikä on kulttuurimaiseman arvo?
Jukka Muukkonen Riittävätkö luonnonvaramme? Ainakin niitä tarvitaan
Olli Savela Kotitalouksien lama ei ole ohi,vaikka tulot kasvoivat
Veli-Matti Törmälehto Ikäluokkien väliset tuloerot 1990-luvulla
Timo Kuronen Julkishallinnon tietojen myynti EU:ssa
Minna HänninenTilastolliset tietosuojamenetelmät
Heikki Vuorila Työttömyys yhteiskunnallisena tosiasiana: Tilastojen tietoteorian ensiaskeleita

4/1996 Elämää Euroopassa -numero. 65 sivua

Heikki Salmi Tietoa ja taitoa kehitysapuna
Erkki Liikanen EU:n laajeneminen: kannustaa pitää, muttei luvata liikoja. Erkki Liikasen haastattelu.
Jaakko Kiander Sosiaaliset perusoikeudet: vaarallisia vai vaarassa?
Pekka Kosonen Sosiaalinen kilpailu ja sosiaalinen Eurooppa
Assi Liikanen Pääseekö sosiaalinen Eurooppa päätöksentekijöiden pöytään?
Bob Deacon Ideologista taistelua sosiaaliturvan tulevaisuudesta: Kansainväliset organisaatiot muovaavat sosiaalipolitiikkaa itäisessä Euroopassa
Anne Kuorsalo Miten Venäjällä eletään nyt?
Susanna Seppänen Eläminen Suomen lähialueilla ei aina ole helppoa
Hannele Sauli Elokuva järjen ja muistin raunioilta
Fatos Tarifa Albanian eksoduksen taustat. Fatos Tarifan haastattelu
Hannele Sauli Kuka muistaisi transitiomaiden lapsia
Päivi Keinänen Naisten työt ja perheet itäisessä Keski-Euroopassa
Marit Rønsen Naisten työssäkäynnin ja perheellistymisen yhdistäminen Pohjoismaissa
Markus Sovala Pääsyvaatimuksista pelisäännöiksi. Mihin EMU-kriteereitä tarvitaan?
Heikki Vuorila Työttömyys filosofisena ilmiönä. Mistä työttömyydestä julkisuudessa puhutaan?

3/1996 Toiset, muut ja marginaalit -numero. 56 sivua

Hilkka Vihavainen Yhteisiä nimittäjiä etsimässä
Aila-Leena Matthies Marginaalista uusiksi keskuksiksi
Eila Tuominen Epätyypillinen työ - yksilön vai järjestelmän ongelma?
Pekka Lith Harmaiden markkinoiden miljardit
Ilkka Nummela Entisaikain pimitykset
Turo-Kimmo Lehtonen & Pasi Mäenpää Keskusta kaupungin laidalla
Jorma Heimonen Lamaloukussa 1992
Hannele Sauli Marginaalit hukassa Tilastokeskus kouluttaa
Liisa Tennilä Työttömän kohtalo: niukkaa kulutusta, rakoilevaa elämän hallintaa
Ari Tyrkkö Hukatut mahdollisuudet
Leo Kolttola Ympäristö ja päättäjien taseet

2/1996: Nautintojen numero. 52 sivua

Maija-Riitta Ollila Vaarallista onnea?
Hannele Koivunen Maa, minä ja aurinko - mitä tiedämme nautinnosta?
Ari Tyrkkö, liris Niemi EU yhtenäistää ...
Harriet Strandell Lapsen ilo
Anja Koski-Jännes Addiktion vallassa
Maria Koskijoki Tavarasta nauttimisen taito
Hannu Salmi "Härmän jätkä maasta mämmin"
Kustaa H. J. Vilkuna Suomalainen alkoholikulttuuri, sivilisaatioprosessi ja säännön rikkomisen kiusaus
Ilkka Nummela Mikä maku, mikä tuoksu
Hannele Sauli Ilot ja indikaattorit
Raija Sailas Donnees sociales. Kaavunreikää laajempi katsaus ranskalaiseen yhteiskuntaan
Ari Tyrkkö Kesä & mökki
Jari Nieminen, Pekka Myrskylä, Hannele Sauli Suuri Muuttoko taas?
Timo Koskimäki Liikettä työmarkkinoilla
Pekka Ruotsalainen Lompakon sietämätön keveys
Raija Sailas Työpaikat katoavat. Jeremy Rifkinin haastattelun referaatti

1/1996 Teema: Tasa-arvo ja eri-arvo. 65 sivua

Maija-Riitta Ollila Tasan kaikille, mutta mitä?
Markku Säylä Suomalaisten omaisuuksia tutkimassa
Timo Matala Suuret tulot, vähät varat, pienet tulot, suuret varat...
Olli Savela Reipasta kasvua viime vuoden tuloissa
Pekka Ruotsalainen Tuloerot vakaat 1994, keskimäärin köyhdyttiin
Aino Salomäki Kansainvälisen tulonjakotutkimuksen metodologiaa
Aino Salomäki Miten väestön sosioekonominen asema muuttui 1990-luvulla?
Simo Mannila Syrjäytymisen ja heikon terveydentilan kasautumisesta
Kauko Aronen Kansallinen hyvinvointi ja aluepolitiikka
Aku Alanen Brutot etelässä, netot pohjoisessa
Heikki Helin Onnellista kuntaa ei ole
Kari Pitkänen Akaton mies on kuin hännätön susi
Timo Sneck Hyviä ja huonoja töitä etsimässä
Marjut Vihavainen "Huonot työt" kansantaloudessa
Kari Nyyssölä Ole oma managerisi - akateemisista yrittäjiä työvoimakoulutuksella?
Stella Kvasi Tasa-arvolla taivaaseen
Paavo Löppönen Kuinka jalostaa julkista keskustelua?

4/1995 Teema: Terveys. 52 sivua

Hilkka Vihavainen Terveyttä melkein kaikille
Maija-Riitta Ollila Määrittelemisen Mahti
Timo Klaukka Kansanterveys kohenee, alakulo leviää: Pitkäaikaissairastavuuden nousun syyt eivät ole hälyttäviä
Eero Lahelma Sosiaaliluokkien terveyserojen tasoittuminen voi tuntua yllättävältä
Ville Lehtinen Masennus on lisääntynyt 1990-luvulla
Arpo Aromaa Väestön terveys on lähitulevaisuudessa nykyistä parempi - uhkista huolimatta
Pekka Martikainen Työttömyyden vaikutus kuolleisuuteen on korkeintaan vaatimaton
Anja Ahola Psyykkinen oireilu lama-Suomessa
Liisa Tennilä Kotitalouksien terveydenhoitomenot 90-luvulla
Ilkka Nummela Ihmiset elävät ajallaan, taudit tarttuvat tavallaan
Marita Sihto Terveyttä kaikille vuoteen 2000 Politiikkaa on - onko käytäntöä?
Juhani Lehto Solidaarista alkoholipolitiikkaa
Kalevi Luoma, Unto Häkkinen Miksi terveyden- ja vanhustenhuollon menot vaihtelevat alueellisesti?
Juha Kinnunen Ovatko terveyspalvelujen käyttäjät potilaita, asiakkaita vai kuluttajia?
Markku Myllykangas, Jyrki Elo, Raimo Tuomainen Medikalisaatio - aikamme sairaus
Olli Savela Inhimillisen kehityksen indeksi - hyvä yritys
Markku Heiskanen Haastateltavat halukkaiksi vastaamaan - mutta miten?

3/1995 Teema: 1990-luvun suuret muutokset. 57 sivua

Hilkka Vihavainen Suurta muutosta etsimässä
Olli Kangas Pohjoismainen hyvinvointivaltio, hylätty malli?
Pertti Alasuutari Hyvinvointivaltion kolme vaihetta
Mikael Böök Tuliko tietoyhteiskunta?
Pekka Ruotsalainen Kotitalouksien toimeentulo 1990-luvulla
Tuire Santamäki-Vuori Hyvästi, yhtenäiset työmarkkinat
Päivi Keinänen Naistyöttömyys - rakenteellistako?
Timo Sneck Vaurastumisen logiikkaa etsimässä
Riitta Harala Kehittyneiden maiden nuoret - koulutettu, vähenevä ja ehkä uhanalainenkin laji
Pekka Parkkinen Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset
Helka Hytti Jännitteitä toimeentuloturvan ja työmarkkinoiden välillä
Aune Turpeinen Palvelujen tarve ei vähene, vaikka niiden käyttöä ja resursseja leikataan
Pekka Ylä-Anttila Teollisuus murroksessa - kohti klusteritaloutta ja kansainvälisiä verkostoja
Stella Kvasi Yksilöllisyyden maihinnousu
Ilkka Nummela Yhdeksänkymmentäluvun yskä

2/1995 Teema: Maaseutu. 57 sivua

Hilkka Vihavainen Maataloudesta maaseudulle
Jukka Oksa, Pertti Rannikko Maaseudun muuttuvat merkitykset
Pekka Myrskylä Maalaiskunnasta tukialueeksi
Pekka Myrskylä Väestö vähenee, elinkeinot katoavat
Hannu Katajamäki Mihin maaseutua tarvitaan?
Ilkka Nummela Maa elää metsillään
Erkki Niemi Kolme näkökulmaa alueelliseen tuotantoon
Arvo Naukkarinen, Jarmo Rusanen, Alfred Colpaert Paikkatieto ja maaseutututkimuksen haasteet
Raija Sailas Haja-asukkaan vaatimattomat menot
Sini Wallenius, Raija Seppänen Maaseudun rakennekehitys ja ympäristönäkökohdat
Sirpa Andersin, Leila Simonen Maaseutu, naiset ja hoivayrittäjyys
Maaseutu tulevaisuudessa - yritteliäs, elävä, monimuotoinen? Raimo Sailaksen haastattelu
Kunnat kuntoon - järkeä talouden hoitoon ja valtionavun perusteisiin Timo Relanderin haastattelu
Ari Tyrkkö Asumisen arvoja puntaroidaan

1/1995 Teema: Hyvinvoinnin tulevaisuus. 52 sivua

Hilkka Vihavainen Toivon klusteri
Ilkka Kajaste Timanteista kruununjalokiviin. Kansallisia kilpailuetuja etsimässä
Olavi Lehtoranta Tuottavuus ja laatu, Uudet tulkinnat
Simo Pinomaa Katoavatko teollisuuden työpaikat?
Seppo Varjonen Vienti vai kotitaloudet työllisyyden elvyttäjäksi?
Tietoja elinoloista 90-luvulla
Martti Hetemäki Sosiaaliturva ja talouden kasvu
Veli-Matti Ritakallio, Juho Saari, Markus Jäntti, Puretaan ja säilytetään! Keskustelua hyvinvointivaltiosta
Ilkka Nummela Kaski ja aura - 1500-luvun menestystekijät
Hannu Pääkkönen Työvoimavirta suvantovaiheessa
Matti Sihto Parempi työllisyys, vakaampi talous - Onko työvoimapoliittisilla visioilla merkitystä?
Kari Nyyssölä Työttömät nuoret joustavilla työmarkkinoilla
Torsti Loikkanen Tutkimus hyvinvoinnin kohentajana
Seppo Paananen Pekka Myrskylän haastattelu: Opiskelu valmistaa ammattiin, mutta ei takaa työnsaantia
Helka Hytti Eläke- ja aktiiviajan muutokset 1970-2020
Stella Kvasi Kulku kohti paratiisia
Hannu Niemi Karttatekniikasta

4/1994 Teema: Turvallisuus. 60 sivua

Markku Heiskanen Mikä meitä pelottaa
Markku Heiskanen ja Marjut Vihavainen Arjen ja maailman uhkat
Pauli Niemelä Näkökulmia turvallisuuteen ja turvattomuuteen
Reino Sirén Tapaturman ja väkivallan vaara on vähentynyt
Hannu Niemi Rikollisuus pelottaa
Kauko Aromaa, Markku Heiskanen Varkaudet ja vahingonteot kasvussa
Martti Tuominen Ajan ahdistus
Kauko Aromaa Yhdentyykö rikollisuuskin?
Stella Kvasi Kauniiden lauseiden galleria
Päivi Honkatukia Kurkistus tyttöjen varasteluun. Kuluttaja, shoppailija, sankaritar, varas?
Matti Laine Mitä piilee vankilukujen taustalla?
Ilkka Nummela Oman käden oikeudesta
Kauko Aromaa ja Ahti Laitinen Yritykset rikosten kohteina
Kari Korhonen Korkeakouluopiskelu pitkittyy, keskeyttäminen harvinaisempaa
Markku Heiskanen Uhritutkimuksen historiaa
K. Manderbacka, M. Huuhka, E. Lahelma, O. Rahkonen Haastattelijoita haastattelemassa

3/1994 Teema: Mies, sukupuoli. 56 sivua

Seppo Paananen Miehen kevyt putoaminen... pohjaton kokemus
Christoffer Tigerstedt Kenen kotikenttä?
Jussi Simpura Mies juo
Jouko Nätti Joustavatko miehet työmarkkinoilla
Eero Koljonen Miehet ansaitsevat enemmän naispalkka-aloillakin
Anna-Maija Lehto Miehet naistutkimuksessa
Soili Keskinen Tytöt ja pojat ja stereotypiat
Merja Kinnunen Luokitusten sukupuoli
Raija Sailas Kun Elysionin tytär EU-veljen poskea koskettaa eli voiko nainen laulaa EU-hymniä
Helka Hytti Eläkeaika ja aktiiviaika - miten niitä pitäisi mitata?
Timo Kolu Keskeisten elämänalueiden merkitys ja merkityksettömyys
Mirja Liikkanen Vastaus Kolulle
Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen Miksi alle 100 000 on vähän, mutta yli 100 000 on paljon
Ilari Keso Pienituloiset kotitaloudet vuonna 1992
Reijo Kurkela ja Hannele Sauli Todellisuuden, keskilukujen ja arjen tulkinnan välisestä suhteesta
Markku Heiskanen Kyselyjen klassikko Don A. Dillman
Pekka Ylöstalo ja Seppo Paananen Kokonaisaineistoa kokeilemassa
Timo Koskimäki Tilastonkäyttäjän uudet pulmat

2/1994 Teema: Kulttuuri. 56 sivua

Timo Cantell Taloudesta turvallisuuteen: keskustelua kulttuurin taloudellisesta merkityksestä
Ilkka Heiskanen Kulttuuripolitiikan pitkät linjat
Mirja Liikkanen Yleisö - taidemaailman äänetön osapuoli
Hannu Pääkkönen Kulttuuriyleisö monessa mukana
Katarina Eskola Kirjat kuvan ja äänen aikakaudella
Raija Sailas Syökö lamamato kirjatoukat?
Susanna Seppänen Nuoret ryhmäkuvassa - kulttuurin kuluttaminen nuorten vapaa-ajassa
Vesa Keskinen Suurkaupungin sykettä. Kaupunkilaiset kuuntelevat monenlaista musiikkia
Ilkka Nummela Kulttuurikukkia
Rauli Kohvakka Kenen kodinkone kotitietokone on?
Heikki Havén Pikasilmäys koulutukseen OECD-maissa
Liisa Tennilä Kulutusmenot köyhyysmittarina
Mirja Liikkanen Eikö vapaa-aika ole tärkeää?

1/1994 Teema: Perhe. 56 sivua

Kari Pitkänen Väestöpoliittisen ajattelun kehityslinjat Suomessa
Seija Ilmakunnas Perhepolitiikkaa anteliaalta 80-luvulta 90-luvun valikoivuuteen
Risto Jaakkola Perhe ja oikeudellinen sääntely
Anneli Juntto, Pekka Ruotsalainen, Raija Sailas, Hannele Sauli, Markku Säylä Nuoret kotona ja itsenäisinä
Ilkka Nummela Syytinki
Hilkka Taimio Perhe taloudellisena yksikkönä
Olli-Pekka Ruuskanen Avioliitot kansantaloustieteen valossa
Hilkka Taimio Lasten hankkiminen: taloustieteellinen näkökulma
Timo Kolu Keskustelua perheen merkityksestä ja teollistumisesta
Ilpo Lahtinen Opintotuki perusturvajärjestelmänä
Timo Puustinen Metalli huutaa osaamista
Minna Huuhka Työntöä ja vetoa eläkkeelle: varhaiseläkeläistyminen, hyvinvointi ja elämänkaari
Matti Jokelainen Eläkkeellesiirtymisen aika
Tilastot on monet sanoi akat kun eläkkeitä luki H.S. ja R.S.
Markus Jäntti Miten mitata köyhyyttä mahdollisimman monella tavalla?
Liisa Tennilä Köyhyyslaskelmia EU-maista
Stella Kvasi Perhetutkimuksen uudet umpimähkät

4/1993 Teema: Ikä ja ikääntyminen. 52 sivua

Pekka Parkkinen Inhimillinen pääoma ja koulutusperintö Suomessa
Pekka Myrskylä Työn tulevaisuus ikääntyvässä Suomessa
Päivi Keinänen Työelämän sinnittelijät
Elina Savo Lapset ovat sambialaisen eläke
Johanna Varjonen Kodinhoidosta kotityöhön
Simo Koskinen Vanhuuden ja vanhenemisen käsityksistä
Pohjolan isoäitejä
Ari Tyrkkö Ikä vähentää muuttopaineita
Anja Noro, Anne Lounamaa, Koti laitoksessa
Ilkka Nummela Enemmän elinpäiviä paremmalla ravinnolla
Stella Kvasi Kuolemattomuudesta
Veli-Matti Ritakallio Onko puolet mediaanitulosta oikea köyhyysraja?
Tapani Petrola Köyhyysrajan alapuolella
Raija Sailas Barometreillä puntaroitua
Timo Byckling Tieteellinen neuvottelukunta Tilastokeskukseen

3/1993 Teema: Laman sosiaaliset seuraukset. 56 sivua

Hilkka Vihavainen Kotitaloudet ja kansantalous myötä- ja vastoinkäymisissä
Pekka Parkkinen Jättityöttömyyden yhteiskunta
Salme Kiiski Nuorille viileät työmarkkinat
Salme Kiiski Nainen pysyy työvoimassa
Pekka Ruotsalainen Palkkasumma pienenee, tulonsiirrot kasvavat - miten käy tuloerojen?
Ilari Keso Ikäluokkien välisistä toimeentuloeroista ja niiden kehityksestä
Irmeli Penttilä Työttömän vaihtoehdot
Ari Tyrkkö Asuntomarkkinat elävät etsikkoaikaa
Ari Tyrkkö ja Antti Siikanen Kodinomistajat kahteen kastiin
Timo Matala Asumisen tuki säästökohteena
Ilkka Nummela Minna Canth kahden asunnon loukussa
Ekvivalenssiskaalat mielessäin: Lisää kysymyksiä Robert Hagforsille
Hannele Sauli Köyhyyttä skaalaamalla
Markku Heiskanen Mittaamisen rajoilla
Tutkittavana seksismi tutkimuksessa Margrit Eichlerin työstä

2/1993 Teema: Inhimillinen pääoma. 52 sivua

Heikki Silvennoinen ja Päivi Naumanen Henkistä pääomaa tarjolla - onko sille käyttöä?
Pekka Myrskylä Usko koulutukseen koetteilla
Seppo Paananen Yritys ja tilasto
Matti Simpanen Koulu kaikilla - lisäkoulutus yksillä. Aikuiskoulutuksen kasautumisesta
Jukka Pekkarinen Tuottava ja tuottamaton työ. Kuka elättää ketä?
Pirkko Aulin-Ahmavaara Kansakunnan tuottavuus
Timo Kolu Tieto uudistaa työlämää. Oppiminen ja yhteistyö organisaatioiden inhimillisinä voimavaroina
Eeva Hamunen Onko lastenhoito arvokasta työtä?
Olli-Pekka Ruuskanen Vanhempien rooli sukupolvien välisessä tasa-arvossa
Hannu Uusitalo Ekvivalenssiskaalat. Tarpeellisia vai tarpeettomia tilastotyökaluja?
Kysymyksiä Robert Hagforsille
Ilkka Nummela Muodollista lukutaitoa ja harakanvarpaita
Jussi Simpura Kuka tarvitsee elinolotietoa? Tuottajan, käyttäjien ja kohteiden intressit
Iiris Niemi Kanadassa sijoitetaan haastattelulomakkeiden laatuun

1/1993 Teema: Kulutusjuhlan pikkutunneilla. 64 sivua

Kuluttaminenko syntiä? Liisa Uusitalon haastattelu
Eva Heiskanen Ympäristöasenteet ja kulutuskysynnän muuttuminen
Liisa Tennilä Kotitalouksien kulutustasosta ja rakenteesta viime vuosikymmeninä
Mika Pantzar Kuinka kulutustottumukset leviävät?
Mika Pantzar Elintarvikkeiden kulutustottumusten muutos eri tuloluokissa 1971-1990
Markku Säylä Kuluuko vapaa-aika vai pitääkö kuluttamalla kuluttaa
Marjatta Laiho ja Eila Savela Kuluttaja kuilun partalla
Hannele Sauli Lasten kulutus ja ostovoima
Pellervo Marja-aho Lapsiperheen asuntosuunnitelmat lamassa
Arja Kinnunen Korillinen elintasoa
Timo Matala Lama söi nuorten miesten tulot
Johanna Leskinen Käteismaksajista ylivelkaantuneisiin. Keitä liikkuu lama-ajan luottomarkkinoilla?
Ilari Keso Kerran köyhä aina köyhä?
Kauko Aronen Hyvinvointipalveluiden alueelliset kilpailuympäristöt
Markku Lindqvist Hyvinvointivaltio ja hyvinvointipalvelujen käyttö
Ilkka Nummela Nälkä
Jukka Muukkonen Kasvavat puuvarat - kansantaloutemme vai kasvihuoneilmiön kaataja?
Timo Seutu Kulutuksen kotimaisuusaste
Robert Hagfors Ekvivalenssiskaalat eli kulutusyksikköluvut, niiden laskeminen ja sovellusmahdollisuudet

4/1992 Teema: Suomi huomenna. 56 sivua

Seija Ilmakunnas Kuoleeko potilas, vaikka leikkaus onnistuu?
Hyvinvointivaltion ideologiset vastustajat ilmoittautukoot Raimo Sailaksen haastattelu
Jouko Nätti, Timo Relander Kysymyksiä työstä
Varpu Weijola Ei-tyypillinen työ ja sosiaaliturvan aukot
Tuula Melkas Kanssaihmisten apu, julkiset palvelut ja hyvä elämä
Raija Julkunen Rationaalista sukupuolipolitiikkaa
Tuovi Allen Koulutettuja naisia kotiuttamallako kasvu?
Pekka Myrskylä Huolestuttava huoltosuhde: viidestä suomalaisesta vain kaksi on työssä
Anneli Juntto Asuntomarkkinamallin uudet vaatteet
Antti Siikanen Epävakaat asuntomarkkinat
Irmeli Penttilä Nuoret miehet äidin helmoissa
Ilkka Nummela Suurten tuloerojen Helsinki
Kari Haavisto, Markku Heiskanen, Kai Vikki Katorintamalla kaikki hyvin

3/1992 Teema: Lama. 52 sivua

Salme Kiiski Työn puute koskettaa yli miljoonaa ihmistä
Hannu Pääkkönen Työvoima virtaa huonoinakin aikoina
Salme Kiiski Nuoret, miehet, huonosti koulutetut, työntekijät - työttömyyden profiili ei ole muuttunut
Pekka Ruotsalainen Kaikkihan me samassa lamassa ollaan, vai... Työttömyys muuttaa tulonjakoa
Hannele Sauli Lapset ja lama
Timo Karppanen Opiskelijat kaurapuuropaastolle
Irmeli Penttilä Kun lama on reiän tehnyt lompakkoon...
Ari Tyrkkö Asuntokauppa ajolähtötilanteessa
Ari Tyrkkö Neljännesmiljoona muuttohalukasta kotitaloutta
Tuula Melkas Pitääkö jonkun nukkua keittiössä tai olohuoneessa?
Kirsti Ahlqvist Velallisen elämästä
Kauko Aromaa Omaisuusrikosten määrä ja hyvinvointi
Matti Järvenpää Ylensyönnin loppu - yritykset laihdutuskuurilla
Heikki Palm Sosiaaliturvan elintila
Matti Heikkilä, Juhani Lehto Hyvinvointipolitiikkaa kunnissa leikaten, höyläten ja viilaten
Anja Ahola Mistä me puhumme kun puhumme vastaamisesta

2/1992 Teema: Rolling back the state? 48 sivua

Raija Julkunen Julkinen sektori - yhteisestä hyvästä yhteiseksi taakaksi
Päivi Keinänen Julkisen työllisyyden muotokuva
Risto Suomela Julkinen velka kasvaa, kasvaa...
Heikki Tulokas Julkinen sektori ja elinkeinoelämä
Sinikka Salo Asuntosirkuksesta asuntomarkkinoille
Kirsti Ahlqvist Työntekijän koti, toimihenkilön asunto. Asunnon hankinnan sosioekonomiset erot
Timo Kolu Työelämä julkisella sektorilla - hallintokulttuurista palvelukulttuuriin työelämän laatua kehittämällä
Anna-Maija Lehto Joustaako työn tasa-arvo?
Birgit Pfau- Effinger Työn, perheen ja elatuksen sosiokulttuuriset erot. Suomalais-saksalainen vertailu
Anita Haataja Korotettu ja verotettu lapsilisä. Koeverotusta tilastoaineistolla
Marjatta Bardy Lapsuus ja luonto ovat yhteiskunnan ytimissä
Seppo Laaksonen EUROSTAT kouluttaa
Seppo Laaksonen Surveyllä tärkeä rooli Euroopassa
Hannu Virtanen Kynä ja lomake vaihtuvat salkkumikroon

1/1992 Teema: Kansainväliset elinolovertailut. 56 sivua

Raija Julkunen Mieselättäjät, naiselättäjät ja sosiaalipolitiikkamalli
Arja Kinnunen ja Seppo Varjonen Hinnat pudottivat BKT:n
Olli Kangas Kallis, kalliimpi, Suomi?
Päivi Keinänen Taiteilua työttömyystilastoilla Euroopassa...
Seppo Paananen Ulkomaalaiset tulevat!
Ari Tyrkkö Ahdasta asumista Euroopan reunoilla
Matti Niva Kansankodin asumisprojekti
Jonathan Gershuny Ajat muuttuvat, muuttuuko ajankäyttö?
Rauli Kohvakka Elokuva valkokankaalta kuvaruudulle
Anna-Leena Reinikainen Tilastotuotanto eurooppalaiseen järjestykseen
Hilkka Vihavainen Sosiaalinen ulottuvuus tilastojen näkökulmasta
Hannele Sauli Eurooppa katsoo kristallipalloon
Pekka Ruotsalainen Pienituloisen muotokuva
Jussi Melkas, Reijo Kurkela Kansakunnan lyhyt- ja kestomuisti
Markku Heiskanen Kansainvälinen rikossurvey
Seppo Laaksonen Uusi sarja tutkimuksille
Ari Tyrkkö Yhteinen köyhyysmittari EY-maille

4/1991 Teema: Vapaus. 48 sivua

Riitta Jallinoja Vapaa, vapaampi, vapain
Mirja Liikkanen Vapaa-ajan pitkä historia
Hannele Sauli Mitä? Maailman kolmanneksi lyhin työaika?
Ruotsalainen kansankoti vapautti ja sitoi naisen Yvonne Hirdmanin haastattelu
Raija Julkunen Suomi ei ole Ruotsi
Simo Aho Epävirallisen työn kuviteltu vapaus
Aune Turpeinen Toisen avun varassa elävien vapaus - onko sitä?
Tuire Santamäki-Vuori Voimattomuutta tai toimettomuutta - toistuvaistyöttömyys kasvaa
Timo Kolu Vapaa vai sitoutunut, siinäkö pulma?
Olavi E. Niitamo Ihmisen toiminnan vapauden Janus-kasvot
Susanna Seppänen Rikoksen pelko vapauden esteenä
Markku Lindqvist Tulot järjestykseen
Merja Jantunen Pysäkillä
Ossi Veirto Pakkausjätteet europakettiin

3/1991 Teema: Kaupunki. 48 sivua

Ari Ylönen Kaupunki
Lasse Lakanen Kaupungin olemus ja asumisen hinta
Jouni Kylmälä Maalaishiiret kaupungissa
Vesa Keskinen Kuinka jättää lapsuuden koti?
Matti Saari Mä meen stadiin tai sinnepäin
Matti Saari Lapset kaupungin laitamilla
Ari Tyrkkö Seinät vastassa asumisen arjessa
Raija Sailas Asuminen pakottaa säästämään ja velkaantumaan
Hannele Sauli Suurituloinen riviin järjesty!
Raija Sailas Maalaisserkkukin kuluttaa jo kuin kaupunkilainen
Päivi Keinänen Työttömyys muuttaa luonnettaan
Susanna Seppänen Kaupungeissa pelätään
Heikki Helin Kunnan talouden liikkumavara - omien päätösten vai sijainnin seuraus?
Kari Djerf, Hannele Sauli Surveyt tulevaisuudessa

2/1991 Teema: Ikä. 56 sivua

Hannu Hämäläinen Ennustamisen mahdollisuudesta
Mauri Nieminen 80 vuodessa vauvapommista eläkeläistulvaan
Marja Vaarama Humanistin ja ekonomistin kamppailu vanhuspalvelujen tulevaisuuskuvista
Raija Sailas Kuluttajat harmaantuvat, muuttuuko kulutus?
Markku Säylä Nuoruus, hurjuus ja taloudellinen vallattomuus
Reija Lilja Varhaiseläkkeen makeus ja karvaus
Arja Jolkkonen, Pertti Koistinen ja Arja Kurvinen Palkkatyö ja nuorten naisten valinnat
Päivi Keinänen Eurooppalaista erilaisuutta naisten työn reunaehdoissa
Salme Kiiski Suomen nuoret vähemmän työelämässä kuin muiden Pohjoismaiden nuoret
Salme Kiiski Koululaiset ja opiskelijat työvoimareservinä
Osmo Kivinen ja Risto Rinne Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen
Marjatta Bardy Lapsiväestö ja tietotuotanto
Matti Saari, Hannele Sauli Uutiset vauvapommista vahvasti liioiteltuja
Matti Saari & Hannele Sauli Perheeseen kuuluuvat lähes kaikki tai tuskin kukaan
Markku Heiskanen Nuoret ja vanhat rikosten ja tapaturmien uhreina
Timo Nikander Tilastokeskuksen perheellistyminen ja työ -tutkimus

1/1991 Teema: Ympäristö. 48 sivua

Sakari Kuikka Ympäristötieto ja päätöksenteko
Jukka Muukkonen Hävisiväthän dinosauruksetkin
Leo Kolttola Ympäristö talouden taseisiin
Pekka Jokinen Voiko ympäristöystävällistä talouskasvua olla?
Hilkka Vihavainen Taantumastako kestävää kehitystä?
Heli Mikkelä Miten määrittää metsien terveydentila?
Juha Nurmela Mukavuus käy kalliiksi
Ulla Anttila Yksityisauto vai joukkoliikenne?
Raija Tulokas Kansalaiset huolissaan ympäristöstä Suomessa ja EY-maissa
Heikki Salmi OECD:n ympäristötaakka
Maila Puolamaa Ympäristönsuojelu ja luonnonvarojen käyttö Neuvostoliitossa
Simo Vahvelainen Mihin teollisuus sijoittaa jätteensä?
Aarno Laihonen Metodimiehen ympäristöoppia

4/1990 Teema: Työ ja työvoima. 48 sivua

Pertti Koistinen Sosiologian hiipuvat asemat
Päivi Keinänen Pulan paradoksit
Riikka Kivimäki Kotirouva palaa työmarkkinoille
Päivi Keinänen Työsuhteiden normaaliudesta
Timo Kolu Työn merkitys, hyvinvointi ja elämän laatu
Timo Koskimäki Mitä tapahtuu kun työ muuttuu?
Iiris Niemi Elämää tilastojen takana
Heli Jeskanen-Sundström Palvelut kansantaloudessa
Margit Strandberg Missä pohjoismaassa tehdään eniten työtä?
Timo Kolu Miksi työn arvostus laski 1980-luvulla?
Timo Koskimäki Agraari työ ja tilastoinnin pulmat
Aila Repo Koulutuksesta työelämään
Marja-Liisa Anttalainen Naisten palkat - miesten palkat. Prosenteillako ostovoimaa?
Matti Saari ja Hannele Sauli Uusperheitä laskemassa
Anja Ahola Puhtia surveyn suunnitteluun

3/1990 Teema: Asunto, koti. 40 sivua

Tieto, tilasto ja retoriikka
Jouni Kylmälä & Hilkka Summa Asunnottoman koti
Ari Tyrkkö Monta mittaria asumismenoille
Kirsti Ahlqvist Elintasoa velaksi
Timo Matala Miten mitata asuntovarallisuutta?
Ari Tyrkkö Kohti pohjoismaista asumistasoa
Antti Siikanen Asuntomarkkinoiden rakenteet
Lasse Lakanen Kaupunkirakenne ja asuntojen hinnat
Veikko Myllyperkiö Huippusuhdanteesta sopeutumiseen
Hilkka Vihavainen Ostaako vai ei, siinäpä pulma!
Klaus Frösen Asuntojen vuokrien sääntelystä Euroopassa
Lars Östby Hedelmällisyyden nousu Pohjolassa 1980-luvulla
Göran Strengell Ihmeellinen rakennemuutos 1751-1990
Jussi Melkas, Kai Vikki Katovuosia tulossa?

2/1990 Teema: Köyhyys. 32 sivua

Jussi Simpura Tilastoitu köyhyys ja köyhyyden tilastoijat
Matti Heikkilä Köyhyys ja huono-osaisuus
Anita Haataja Tulevatko yksinhuoltajat toimeen?
Eero Lahelma Köyhä ja kipeä
Jussi Melkas Köyhä ja yksin
Heikki Salmi Köyhyys lisääntyy EY:n maissa
Tiina Tuominen Minun ja sinun vai meidän rahat?
Seija Ilmakunnas Vaimon tulot perheen taloudessa
Ari Tyrkkö Muut?
Seppo Kouvonen Rakennemuutos ja tulonjako

1/1990 Teema: Kulutusjuhla. 32 sivua

Mika Pantzar Talouspoliittisten todellisuuskuvien muokkautumisesta 1973-1989
Eeva Hamunen Kulutusjuhla makromittarin kuvaamana
Kari Djerf Yhtä juhlaa keittiössä ja olohuoneessa
Kirsti Ahlqvist Baby-boomista suprapommiksi: suuret ikäluokatko syyllisiä kulutusjuhliin?
Jussi Melkas Kuka haluaa juhliin?
Sauli Rouhinen Kulutus ja ympäristö
Iiris Niemi, Veli Rajaniemi Kuluttamisen aika
Markku Säylä Kotitaloussijoittajat kasinotaloudessa
Seppo Varjonen Bruttokansantuotteen harhat
Jarmo Hyrkkö, Ilkka Lehtinen Asuntomarkkinoilla kuplii


Päivitetty 1.11.2004