Kulutus, tieto, hallinta.
Kulutuksen tilastoinnin muutokset 1900-luvun Suomessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan kulutuksen yhteiskuntapoliittisen hallinnan ja kulutuksesta tuotetun tilastotiedon välistä yhteyttä. Miten väestön kulutuksesta tuli Suomessa 1900-luvun alussa yhteiskunnallisen mielenkiinnon ja tilastollisen tiedontuotannon kohde? Miten siihen on eri aikoina yhteiskuntapoliittisin käytännöin pyritty vaikuttamaan?

Kulutuksen hallinnan ajattelutavoissa ja käytännöissä on havaittavissa selviä muutoksia 1900-luvun aikana, mutta myös historiallista kerroksellisuutta ja moninaisuutta. Kulutukseen vaikuttaminen on vaihtelevasti perustunut markkinoiden ja solidaarisuuden sopimusvaraisille käytännöille sekä kotitalouden normatiivisille ja eettisille käytännöille. Tilastotiedon ja kulutuksen hallinnan välillä on ollut selkeä vastavuoroinen yhteys. Tilastokäytännöt ovat muuttuneet kulutuksen yhteiskunnallisen käsitteellistämisen mukana. Tämä on ilmennyt tilastoinnin kohteessa, käsitteissä, luokituksissa ja indikaattoreissa. Uudet tilastoinnin tavat ovat puolestaan muokanneet todellisuuden käsittämisen ja hallinnan tapoja.

Julkaisusarja: Tutkimuksia

ISSN 0355-2071

ISBN 978-952-244-230-7 (pdf)

Lataa julkaisu pdf-muodossa.

Tiedustelut: Kirsti Ahlqvist (09) 1734 3412, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 


Päivitetty 1.9.2010