Beställningar och tilläggsuppgifter

Statistikcentralens publikationer kan beställas hos Edita Publishing Ab:s kundtjänst. En del av publikationerna finns också i Editas nätbokhandel, andra publikationer kan beställas direkt från Editas kundtjänst.

Kundtjänst, Edita Publishing Ab
e-post: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn 020 450 05
fax 020 450 2380
postadress: PB 700, 00043 NORDIC MORNING

Informationstjänst, Statistikcentralen
e-post: info@tilastokeskus.fi
tfn 029 551 2220

Senast uppdaterad 8.1.2018