Aineistot

Tilastokeskus tarjoaa tutkimustarkoituksiin kansantalouden tilinpitoon liittyviä tilastoja sekä aluetilinpidon perusaineistoja.

Tilastot aihealueella Kansantalous

https://www.stat.fi/til/kan.html

Aluetilinpidon perusaineistot

Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus. Aluetilinpito jakaantuu tilastollisen perusyksikön mukaan ensinnäkin tuotantoa, työllisyyttä ja investointeja kuvaavaan Tuotannon ja työllisyyden aluetileihin sekä toisaalta kotitalouksien tuloja ja tulonkäyttöä kuvaaviin Kotitalouksien aluetileihin. Molemmat kokonaisuudet lasketaan viimeisimmän tilastovuoden mukaisella kuntajaolla ja julkaistaan seutukunnittain, maakunnittain sekä suuralueittain.

Tuotannon ja työllisyyden aluetilien tiedot lasketaan kunnittain, toimialoittain ja sektoreittain seuraaville taloustoimille

  • Tuotos perushintaan
  • Välituotekäyttö ostajanhintaan
  • Välilliset rahoituspalvelut
  • Muu välituotekäyttö
  • Arvonlisäys, brutto perushintaan
  • Palkansaajakorvaukset
  • Työlliset
  • Yrittäjät
  • Palkansaajat
  • Kiinteän pääoman bruttomuodostus

Laskentatason toimiala*sektori havaintoja on noin 135. Tutkimustoimintaa varten alue-, toimiala- ja sektoriluokituksesta voidaan koota aineistokokonaisuuksia tietosuojan ja relevanssin rajoissa.

Erillisselvitykset ja indikaattorit

Tuotannon ja työllisyyden aluetileistä on mahdollista tehdä erillisselvityksiä, jotka tuotetaan normaalista laskentatasosta poikkeavalla toimialaluokituksella. Erillisselvityksiä voidaan tuottaa lähdeaineistojen rajoitukset, tietosuoja sekä relevanssi huomioiden.

Aluetilinpidon tiedoista tuotetaan erilaisia indikaattoreita, jotka julkistetaan Aluetalouden indikaattoreissa. Julkaistuista indikaattoreista ja niiden johdannaisista voidaan tuottaa räätälöityjä kokonaisuuksia eri kuntapohjaisille aluejaoille.

Esimerkkejä erillisselvityksistä ja indikaattoreista tutkimustarkoituksiin.