Tabelltjänsten för nationalräkenskaper

Tjänsten är en avgiftsfri PXWeb-databas. Genom att avgränsa med egna val kan tabellerna lätt tas ut och överföras till kundens egna program. Tabellinnehållet beskrivs mera detaljerat i beskrivningsfilen (Fotnoter, Detaljerad information) för varje tabell.


Senast uppdaterad 31.3.2006