Taajamat

Taajama on rakennustihentymä, jossa on vähintään 200 asukasta. Taajama ei ole riippuvainen hallinnollisista aluerajoista, joten se voi ulottua useamman kuin yhden kunnan alueelle.

Tilastokeskuksessa käytössä oleva taajamarajaus on tuotettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa. Rajauksen perustana on Tilastokeskuksen 250 m x 250 m -ruutuaineiston rakennus- ja väestötieto. Nykyinen Syken kanssa yhteistyössä tuotettu rajausmenetelmä poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen aikaisemmasta rajaustavasta.

Taajamarajauksen tuloksena saatujen taajamien pohjalta tuotetaan taajamittaisia väki- ja rakennustilastoja.

Esimerkki taajamista

Päivitystiheys

Taajamarajaus päivitetään vuosittain syyskuussa ja raja-aineisto on saatavissa Suomen ympäristökeskuksesta.

Päivitetty 24.10.2019