Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Kaupunki- ja seutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen tietokanta, joka sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia tilastoja ja indikaattoreita.

Tietokanta sisältää keskimäärin 50 taulukkoa, joita päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastotiedoilla. Tilastotietojen päivitykset ajoittuvat pääosin maalis- ja toukokuun väliseen aikaan sekä vuodenvaihteeseen. Vuoden alussa taulukkosarjaan lisätään uusin aluejakoluokitus. Tämän ansiosta mm. liitoskuntien pitkät aikasarjat ovat jo vuodenvaihteen jälkeen käytettävissä. ​​

Taulukkojen tietosisältö soveltuu monipuoliseen muutosten vertailuun ja pitkän ajan kehityksen suunnan seurantaan. Tietosisältö on kehitetty yhteistyössä sisäministeriön ja kaupunkien kanssa.

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)


Tietokannan taulukoiden aihealueet

Tietokanta sisältää taulukoita seuraavista aiheista:

 • aluetalous
 • asuminen
 • koulutus
 • kulttuuri
 • kunnallistalous (viimeiset tiedot vuodelta 2020; jatkossa tiedot saatavilla tutkikuntia.fi -sivustolta)
 • liikenne
 • rakentaminen
 • rikollisuus
 • sosiaalitoimi ja terveydenhuolto
 • tulot ja huoltosuhteet
 • työmarkkinat
 • vaalit
 • väestö.

Alueluokitukset tietokannassa

Tietokannan taulukkotietojen alueluokituksina ovat kunta, seutukunta, maakunta, aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), työssäkäyntialueet (Tk-alueet) sekä hyvinvointialueet.

Poikkeuksen alueluokituksiin tekevät aluetaloustaulukot, joiden aluetiedot ovat tilastovuodelta ja pienin aluetaso on seutukunta.

Kunta-, seutukunta-, maakunta-, AVI-, ELY- ,Tk-alue ja hyvinvointialue -luokituksien tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Alueluokitukset -sivulta.

Kansainvälisiä kaupunkitilastoja

Vertailukelpoisia kaupunkitilastoja Euroopan kaupungeista on käytettävissä veloituksetta Eurostatin julkaisemassa City statistics -tietokannassa. Tilastokeskus osallistuu tiedonkeruuseen yhteistyössä Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Tiedonkeruu on Eurostatin rahoittama.