Päivitykset ja muutokset

7.6.2023 Rakentaminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Asunnot huoneluvun mukaan" on lisätty tieto huoneluvun keskiarvosta sekä erikokoisten asuntojen osuuksista.

31.5.2023 Väestö-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

31.5.2023 Rikollisuus-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Poliisin tietoon tulleet rikokset" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

30.5.2023 Asuminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Asunnottomuus" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

30.5.2023 Vaalit-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Eduskuntavaalit" on päivitetty vuoden 2023 tiedot.

2.5.2023 Rakentaminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Asunnot huoneluvun mukaan" sekä "Asunnot rakennusvuoden mukaan" on päivitetty vuoden 2022 tiedot. 

2.5.2023 Väestö-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Syntyneet ja kuolleet" sekä "Asuntokunnat koon mukaan" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

28.4.2023 Asuminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Asuntojen käytössäolo ja asukkaat", "Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan", sekä "Ahtaasti asuvien osuus väh. 2 hengen asuntokunnista" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

4.4.2023 Väestö-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan", "Väestö sukupuolen, iän ja kansalaisuuden mukaan" sekä "Väestöntiheys" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

4.4.2023 Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde" on päivitetty vuoden 2022 tiedot väestöllisen huoltosuhteen osalta. 

31.3.2023 Liikenne-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Autojen lukumäärät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet" on päivitetty vuoden 2022 tiedot autoista sekä vuoden 2021 tiedot tieliikenneonnettomuuksista.

31.3.2023 Rakentaminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä" sekä "Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan" on päivitetty vuoden 2022 tiedot. 

24.3.2023 Liikenne-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

22.3.2023 Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Tulonsaajat ja tulot" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

1.3.2023 Työmarkkinat-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät", "Alueella asuvat työlliset, alueella työssäkäyvät sekä työpaikkaomavaraisuus", "Informatiosektorin työpaikat" sekä "Pendelöinti" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

17.2.2023 Koulutus-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Oppilaitokset oppilaitostyypin mukaan" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

13.2.2023 Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealue lakkautetaan
Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealueen ainoan taulukon tuotanto lakkautetaan. Vastaavia tilastotietoja on kattavasti saatavilla ilmaiseksi Sotkanetissä.

6.2.2023 Työmarkkinat-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus" on päivitetty vuoden 2022 tiedot.

15.12.2022 Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukkoon "Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde" on päivitetty vuoden 2021 taloudellinen huoltosuhde.

15.12.2022 Työmarkkinat-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät" sekä "Työllisten osuus väestöstä sekä työttömien osuus työvoimasta" on päivitetty vuoden 2021 pääasiallisen toiminnan tiedot. 

5.12.2022 Aluetalous-aihealueen taulukoita päivitetty
Vanhat aluetalous-taulukot korvataan StatFin-taulukoilla vähäisen käytön takia. Palveluun on nyt päivitetty 1.12.2022 julkaistut StatFin-taulukot.

29.11.2022 Rakentaminen-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Valmistuneiden asuntojen lukumäärä" sekä "Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat" on päivitetty vuoden 2021 tiedot. 

29.11.2022 Koulutus-aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukoihin "Opiskelijat" sekä "Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja koulutustason mukaan" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

31.10.2022 Asuminen-aihealueen taulukko päivitetty
Taulukkoon "Vuokra-, omistus- ja asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus" on päivitetty vuoden 2021 tiedot. 

30.9.2022 Väestö-aihealueen taulukko päivitetty
Taulukkoon "Perheet perhetyypin mukaan" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

27.9.2022 Asuminen-aihealueen taulukko päivitetty
Taulukkoon "Asuntojen varustetaso" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

27.9.2022 Väestö-aihealueen taulukko päivitetty
Taulukkoon "Taajama-aste" on päivitetty vuoden 2021 tiedot.

27.9.2022 Tuotantotapa uudistuu
Kaupunki- ja seutuindikaattorien tuotantotapaa uudistetaan. Taulukot siirretään uuteen tuotantotapaan niiden normaalin päivitysaikataulun mukaisessa järjestyksessä tästä syksystä alkaen. Tuotantotavan uudistus näkyy käyttäjälle mm. seuraavin tavoin.

 • Uuden tuotantotavan mukaisissa taulukoissa on yksilöivä tunniste kunkin otsikon alussa.
 • Jatkossa taulukot sijaitsevat vain yhdessä kansiossa (aiemmin osa taulukoista on sijainnut kahdessa eri paikassa).
 • Ennakkotietoja siirretään lopullisten tietojen kanssa samaan taulukkoon.
 • Jatkossa aluejako päivitetään vasta tilastotietojen päivityksen yhteydessä, eikä vuoden alussa. Samasta syystä kansiorakenne muuttuu, tietoja ei tarvitse enää etsiä tietyn aluejaon alta. Vanhat, eri aluejakojen mukaiset taulukot löytyvät edelleen Arkisto-kansiosta.
 • Kaikkien taulukoiden kuvaukset tarkistetaan ja päivitetään.
 • Tuotantotavan uudistuksen takia joidenkin taulukoiden aikasarja saattaa lyhentyä hieman.
 • Aluetalous-taulukot korvataan StatFin-taulukoilla vähäisen käytön takia.
 • Vuodesta 2021 alkaen kuntien taloustietojen tilastointi siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Tämän myötä Kuntien taloustietoja -taulukkoa ei enää päivitetä. Uusimmat kuntien taloustiedot löytyvät Valtiokonttorin tuottamina tutkikuntia.fi -sivustolta.
 • Mahdolliset API-haut menevät rikki uudistuksen myötä. Jos sellaisia on ollut käytössä, tulee ne muotoilla uudestaan.

11.8.2022 Kuntien taloustiedot -taulukko lakkautetaan
Vuodesta 2021 alkaen kuntien taloustietojen tilastointi siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille. Tämän myötä Kuntien taloustietoja -taulukkoa ei enää päivitetä. Uusimmat kuntien taloustiedot löytyvät Valtiokonttorin tuottamina tutkikuntia.fi -sivustolta. 

13.6.2022 Rikollisus -aihealueen taulukko päivitetty
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Rikollisuus" on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Poliisin tietoon tulleet rikokset

6.6.2022 Väestö-aihealueen taulukko päivitetty
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan
  • Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2022 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

6.6.2022 Tuotantotapa uudistuu
Tietokannan tuotantotapaa uudistetaan syksyllä. Muutos tulee näkymään mm. kansiorakenteessa sekä taulukoiden otsikoissa. Informoimme tilaajia asiasta tarkemmin syksyllä sähköpostitse. 

24.5.2022 Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on päivitetty seuraavat taulukot vuoden 2021 tiedoilla:

 • Asuntokanta huoneluvun mukaan
 • Asuntokanta rakennusvuoden mukaan 2000-2021
 • Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä 2020-2021
 • Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan 2020-2021

24.5.2022 Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen" on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla taulukko:

 • Asuntojen käytössäolo ja asukkaat

19.5.2022 Työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty
Taulukot Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan,

 • Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät,
 • Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008) sekä
 • Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v) on päivitetty vuoden 2020 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla" , aihealueelle "Työmarkkinat".

13.5.2022 Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Asunnottomat 1000 asukasta kohti on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Asuminen".

6.5.2022 Väestö -aihealueen taulukko päivitetty

 • Taulukko Syntyneet ja kuolleet on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

4.5.2022 Asuminen -aihealueen taulukoita päivitetty 
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen" on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla seuraavat taulukot:

 • Asuntojen käytössäolo ja asukkaat (huom! taulukon julkistus siirtyy myöhempään ajankohtaan)
 • Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan
 • Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista

4.5.2022 Väestö -aihealueen taulukko päivitetty
Palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Asuntokunnat koon mukaan

1.4.2022 Väestö -aihealueen taulukoita päivitetty 
Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Taajama-aste 2005-2021 on päivitetty vuoden 2021 tiedolla aihealueelle "Väestö". Taulukko on tuotettu vuoden 2020 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2021 tiedot tuoreimmalla 2021 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2022.
 • Taulukko Väestöntiheys on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla aihealueelle "Väestö".

31.3.2022 Väestö ja Liikenne -aihealueiden taulukoita päivitetty 
Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".

10.3.2022 Työmarkkinat, Tulot ja huoltosuhteet, Väestö -aihealueiden taulukoita päivitetty 
Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) 2000-2020 on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".
 • Taulukko Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde on päivitetty vuosien 2020/2020 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö".

3.3.2022 Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty 
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".

23.2.2022 Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealueen taulukko päivitetty 
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla aihealueelle "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto".

22.2.2022 Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukko päivitetty 
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Tulonsaajat ja tulot on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Tulot ja huoltosuhteet"

18.2.2022 Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty 
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan on  päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Koulutus".

17.2.2022 Työmarkkinat -aihealueen taulukko päivitetty 
Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2022 alueluokituksilla":

 • Taulukko Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus  on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".

10.2.2022 Uusi Vaalit -aihealueen taulukko 

 • Uusi taulukko, Aluevaalit, vuoden 2022 tiedoilla, on viety palvelun kansioon "Indikaattorit vuoden 2022 alueluokituksilla", aihealueelle "Vaalit".

9.2.2022 Vuoden 2022 alueluokitus- ja työssäkäyntialuemuutokset 

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2022 alueluokitusten mukaisiksi.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2022 alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot vuoden 2019 alueluokituksilla (tilastovuoden alueluokituksilla).

Muutoksia Työssäkäyntialueissa:

 • Turun tk-alue (TA08), liitettiin Salo (734)
 • Mikkelin tk-alue (TA16), liitettiin Puumala (623)
 • Pietarsaaren tk-alue (TA28) perustettiin: Luoto (440), Pietarsaari (598), Pedersören kunta (599), Uusikaarlepyy (893)
 • Oulun tk-alue (TA35), liitettiin Pudasjärvi (615)
 • Tornion tk-alue (TA47), poistettiin Kemi (240) ja Simo (751)

Uutena luokituksena Hyvinvointialue (Aluevaali 2022)

20.1.2022 Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty 

 • Taulukkoon Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet on päivitetty vuoden 2020 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Liikenne".

Huoltosuhde- ja työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (29.12.2021)

 • Taulukko Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde on  päivitetty vuoden 2020 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla" aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" sekä "Väestö".
 • Taulukko Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) on päivitetty vuoden 2020 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Työmarkkinat".

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (23.12.2021)

 • Taulukot Valmistuneiden asuntojen määrät ja Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen".  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

Aluetalous -aihealueen taulukoita päivitetty tilastovuoteen 2019 (14.12.2021)

 • Aluetaloustaulukot Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2019 sekä  BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2019 on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2019 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2019, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2019 -alueluokituksilla.

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (14.12.2021)

 • Taulukko Opiskelijat on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (09.11.2021)

 • Taulukko Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (09.11.2021)

 • Taulukko Taajama-aste 2005-2020 on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla kansiossa "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueella "Väestö". Taulukko on tuotettu uusimmalla vuoden 2020 taajamarajauksella.

Työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (21.10.2021)

 • Taulukot Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan,
 • Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät,
 • Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008) sekä
 • Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v) on päivitetty vuoden 2019 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla" , aihealueelle "Työmarkkinat".

Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty (14.10.2021)

 • Taulukko Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (30.09.2021)

 • Uusi väestöennuste  Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2021-2040 on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

Kunnallistalous -aihealueen taulukko päivitetty (10.09.2021)

 • Taulukko Kuntien taloustietoja 1993-2020 on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla",
  aihealueelle "Kunnallistalous".

Asuminen -aihealueen taulukoita päivitetty (6.09.2021)

 • Taulukko Asuntojen varustetaso on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2021 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Asuminen’.

Rakentaminen -aihealueelle uusi taulukko  (06.09.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on viety seuraava uusi taulukko vuoden 2020 tiedoilla:

 • Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan 2020-2020. 

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (06.09.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on päivitetty seuraavat taulukot vuoden 2020 tiedoilla:

 • Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan 1990-2020 Huom! Taulukon aikasarja katkeaa vuoteen 2020.
 • Asuntokanta rakennusvuoden mukaan 2000-2020.

Vaalit -aihealueen taulukko päivitetty (23.06.2021)

 • Taulukko Kuntavaalit on päivitetty vuoden 2021 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Vaalit".

Rakentaminen -aihealueelle uusi taulukko  (01.06.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on viety seuraava uusi taulukko vuoden 2020 tiedoilla:

 • Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä 2020-2020. Huom! Taulukossa alkaa uusi aikasarja taulukon "Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä 1990-2020" jälkeen.

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (01.06.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on päivitetty seuraavat taulukot vuoden 2020 tiedoilla:

 • Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä 1990-2020 Huom! Taulukon aikasarja katkeaa vuoteen 2020.
 • Asuntokanta huoneluvun mukaan

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (01.06.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Perhe" on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Perheet perhetyypin mukaan

Asuminen -aihealueen taulukoita päivitetty (20.05.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen" on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla seuraavat taulukot:

 • Asuntojen käytössäolo ja asukkaat
 • Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan
 • Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Asuntokunnat koon mukaan

Rikollisuus -aihealueen taulukko päivitetty (14.05.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Rikollisuus" on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Poliisin tietoon tulleet rikokset

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (12.05.2021)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan
  • Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2021 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty (07.05.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021alueluokituksilla":

 • Taulukko Asunnottomat 1000 asukasta kohti on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Asuminen".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (23.04.2021)

 • Taulukko Syntyneet ja kuolleet on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

Työmarkkinat, Tulot ja huoltosuhteet, Väestö -aihealueiden taulukoita päivitetty (08.04.2021)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) 2000-2019 on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".
 • Taulukko Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde on päivitetty vuosien 2019/2020 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö".

Väestö, Tulot ja huoltosuhteet -aihealueiden taulukoita päivitetty (31.03.2021)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde on päivitetty vuosien 2018/2020 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö". Taloudellinen huoltosuhde päivitetään vuoden 2019 tiedoilla huhtikuussa.
 • Taulukko Taajama-aste 2005-2020 on päivitetty vuoden 2020 tiedolla aihealueelle "Väestö". Taulukko on tuotettu vuoden 2019 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2020 tiedot tuoreimmalla 2020 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2021.
 • Taulukko Väestöntiheys on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla aihealueelle "Väestö".

Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukko päivitetty (22.03.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Tulonsaajat ja tulot on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Tulot ja huoltosuhteet".
 • Uusi aikasarja alkaen vuodesta 2007 on ajallisesti vertailukelpoinen.

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty (16.03.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty (01.03.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealueen taulukko päivitetty (25.02.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukkoa Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla aihealueelle "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto".

Koulutus -aihealueen taulukkoa päivitetty (22.02.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan on  päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Koulutus".

Työmarkkinat -aihealueen taulukko päivitetty (19.02.2021)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2021 alueluokituksilla":

 • Taulukko Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus  on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".

Vuoden 2021 alueluokitus- ja työssäkäyntialuemuutokset (04.02.2021)

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2021 alueluokitusten mukaisiksi.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2021 alueluokituksilla.

Muutoksia Työssäkäyntialueissa:

 • Helsingin tk-alue (TA01), poistettiin Lapinjärvi (407 )
 • Turun tk-alue (TA08), liitettiin Oripää (561)
 • Loimaan tk-alue (TA09) lakkautettiin
 • Rauman tk-alue (TA10), liitettiin Eura (050) ja Säkylä (783)
 • Mikkelin tk-alue (TA16), liitettiin Kangasniemi (213)
 • Oulun tk-alue (TA35), poistettiin Pudasjärvi (615)
 • Kemin tk-alue (TA37) lakkautettiin
 • Haapajärven tk-alue (TA45) perustettiin: Haapajärvi (069) ja Reisjärvi (691)
 • Tornion tk-alue (TA47) perustettiin: Kemi (240), Keminmaa (241), Simo (751) ja Tornio (851)

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty (19.01.2021)

 • Taulukkoon Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet on päivitetty vuoden 2019 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Liikenne".

Huoltosuhde- ja työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (14.12.2020)

 • Taulukko Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde on  päivitetty vuoden 2019 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla" aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" sekä "Väestö".
 • Taulukko Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) on päivitetty vuoden 2019 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Työmarkkinat".

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (26.11.2020)

 • Taulukko Opiskelijat on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Aluetalous -aihealueen taulukoita päivitetty tilastovuoteen 2018 (25.11.2020)

 • Aluetaloustaulukot Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2018 sekä  BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2018 on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2018 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2018 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2018, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2018 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2018 -alueluokituksilla.

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (24.11.2020)

 • Taulukot Valmistuneiden asuntojen määrät ja Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen".  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (10.11.2020)

 • Taulukko Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (16.10.2020)

 • Taulukot Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan,
 • Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät,
 • Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008) sekä
 • Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v) on päivitetty vuoden 2018 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla" , aihealueelle "Työmarkkinat".

Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty (14.10.2020)

 • Taulukko Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (18.9.2020)

 • Taulukko Taajama-aste 2005-2019 on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla kansiossa "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueella "Väestö". Taulukko on tuotettu uusimmalla vuoden 2019 taajamarajauksella.

Asuminen -aihealueen taulukoita päivitetty (17.09.2020)

 • Taulukot Asuntojen varustetaso ja Asunnottomat 1000 asukasta kohti on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2020 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Asuminen’.

Kunnallistalous -aihealueen taulukko päivitetty (16.09.2020)

 • Taulukko Kuntien taloustietoja 1993-2019 on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla",
  aihealueelle "Kunnallistalous".

Rikollisuus -aihealueen taulukko päivitetty (29.05.2020)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Rikollisuus" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Poliisin tietoon tulleet rikokset

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (27.05.2020)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen" on päivitetty seuraavat taulukot vuoden 2019 tiedoilla:

 • Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä
 • Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan
 • Asuntokanta huoneluvun mukaan
 • Asuntokanta rakennusvuoden mukaan

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (25.05.2020)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Perhe" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Perheet perhetyypin mukaan

Asuminen -aihealueen taulukoita päivitetty (20.05.2020)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla seuraavat taulukot:

 • Asuntojen käytössäolo ja asukkaat
 • Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaan
 • Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Asuntokunnat koon mukaan

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (14.05.2020)

Palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla seuraava taulukko:

 • Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan
  • Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2020 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton.

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (24.04.2020)

 • Taulukko "Syntyneet ja kuolleet"  on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

Työmarkkinat, Tulot ja huoltosuhteet, Väestö -aihealueiden taulukoita päivitetty (17.04.2020)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) 2000-2018" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".
 • Taulukko "Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde" on päivitetty vuosien 2018/2019 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö".

Väestö, Liikenne -aihealueiden taulukoita päivitetty (15.04.2020)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Taajama-aste 2005-2019" on päivitetty vuoden 2019 tiedolla aihealueelle "Väestö". Taulukko on tuotettu vuoden 2018 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2019 tiedot tuoreimmalla 2019 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2020.
 • Taulukko "Väestöntiheys" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko "Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit"  on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".

Väestö, Tulot ja huoltosuhteet -aihealueiden taulukoita päivitetty (24.03.2020)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko "Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko "Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde" on päivitetty vuosien 2017/2019 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö". Taloudellinen huoltosuhde päivitetään vuoden 2018 tiedoilla huhtikuussa.

Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukko päivitetty (12.03.2020)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Tulonsaajat ja tulot" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Tulot ja huoltosuhteet".

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty (06.03.2020)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla on viety aihealueelle "Liikenne".

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealueen taulukko päivitetty (19.02.2020)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukkoa "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto" on päivitetty vuosien 2018 ja 2017 tiedoilla aihealueella "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto".

Työmarkkinat, Koulutus ja Liikenne -aihealueiden taulukoita päivitetty (12.02.2020)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus"  on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".
 • Taulukko "Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan" on  päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety aihealueelle "Koulutus".

Päivitys palvelun kansioihin "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" ja "Indikaattorit 2020 alueluokituksilla"

 • Taulukkoon "Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet" on päivitetty vuoden 2018 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety  aihealueelle "Liikenne".

Taulukoiden julkistaminen siirtyy (06.02.2020)

 • Palvelussa seuraavien taulukoiden julkistaminen siirtyy ajankohtaan 17.4.2020
 • 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.) 2000-2018
 • Taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde 1990-2019
 • Taulukon Tulonsaajat ja tulot 1995-2018 julkistaminen siirtyy viikolle 11 (9.3.-13.3)

Vuoden 2020 alueluokitus ja työssäkäyntialuemuutokset (23.01.2020)

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2020 alueluokitusten mukaisiksi.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2020 alueluokituksilla.

Muutoksia Työssäkäyntialueissa:

 • Kauhajoen tk-alue (TA46) perustettiin (Kauhajoki ja Teuva )
 • Parkanon tk-alue (TA13) lakkautettiin
 • Nurmeksen tk-alue (TA23) lakkautettiin
 • Haapajärven tk-alue (TA45) lakkautettiin.

Huoltosuhde- ja työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (17.12.2019)

 • Taulukko "Ennakkotiedot: Taloudellinen huoltosuhde" on  päivitetty vuoden 2018 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" sekä "Väestö".
 • Taulukko "Ennakkotiedot: 18-64 -v. työllisten osuus väestöstä (18-64 -v.) ja 18-64 -v. työttömien osuus työvoimasta (18-64 v.)" on päivitetty vuoden 2018 ennakkotiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Työmarkkinat".

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty 10.12.2019

 • Taulukot "Valmistuneiden asuntojen määrät" ja "Myönnetyt toimitilojen rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet toimitilat" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Rakentaminen".  
 • Taulukkojen tiedot ovat kaikilta tilastovuosilta uuden järjestelmän mukaisia, ks.tarkemmin Taulukkoseloste.

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (04.12.2019)

 • Taulukko "Opiskelijat " on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Aluetalous -aihealueen taulukoita päivitetty tilastovuoteen 2017 (27.11.2019)

 • Aluetaloustaulukot "Aluetalouden indikaattorit vuosina 2000-2017 sekä  "BTV-indikaattori ajanjaksolla 2000-2017" on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2017 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2017 -alueluokituksilla.
 • Aluetaloustaulukot "Taloustoimet ja työllisyys vuosina 2000-2017, arvot ja määrät, muutosindeksi ja prosenttiosuudet" on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2017 alueluokituksilla" aihealueelle "Aluetalous". Uusimmat taulukot esitetään 2017 -alueluokituksilla
 • Tilinpito perustuu Euroopan Unionin kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT 2010.
 • Taulukkojen pienin aluetaso seutukunta tai työssäkäyntialue.

Koulutus -aihealueen taulukko päivitetty (05.11.2019)

 • Taulukko "Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan sekä väestön koulutustaso" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Koulutus".

Asuminen ja Väestö -aihealueiden taulukoita päivitetty (10.10.2019)

 • Taulukko "Vuokra-, omistus- sekä asumisoikeusasunnoissa asuvien asuntokuntien osuus" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Asuminen".
 • Taulukko "Taajama-aste 2005-2018" vuoden 2018 tiedoilla kansiossa "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueella "Väestö", on tuotettu uusimmalla vuoden 2018 taajamarajauksella.

Työmarkkina -aihealueen taulukoita päivitetty (03.10.2019)

 • Taulukot "Työssäkäynti kaikkiin kuntiin asuinkunnan mukaan",
 • "Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan sekä alueella työssäkäyvät",
 • "Alueella asuva työllinen työvoima (18+v) sekä alueella työssäkäyvät (18+v) sekä työpaikkaomavaraisuus (TOL 2008)"  sekä
 • "Informaatiosektorin (TOL 2008) työpaikat (18+v)" on päivitetty vuoden 2017 lopullisilla työssäkäyntitiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" , aihealueelle "Työmarkkinat".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (30.09.2019)

 • Uusi väestöennuste "Väestöennuste iän ja sukupuolen mukaan 2019-2040" on viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

Kunnallistalous -aihealueen taulukko päivitetty (24.09.2019)

 • Taulukko "Kuntien taloustietoja 1993-2018" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla",
  aihealueelle "Kunnallistalous".

Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty (05.07.2019)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Asunnottomat 1000 asukasta kohti"  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Asuminen".

Vaalit -aihealueen taulukko päivitetty (19.06.2019)

 • Taulukko "Europarlamenttivaalit" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Vaalit".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (18.06.2019)

 • Taulukko ’Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan’ on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Väestö’. Koko aikasarja on tuotettu uudelleen vuoden 2019 kuntaluokituksen mukaisesti, poisrajaten kunnan sisäisen muuton

Asuminen -aihealueen taulukko päivitetty (11.06.2019)

 • Taulukko ’Asuntojen varustetaso’  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’, aihealueelle ’Asuminen’.

Rikollisuus -aihealueen taulukko päivitetty (28.05.2019)

 • Taulukko "Poliisin tietoon tulleet rikokset" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Rikollisuus".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (22.05.2019)

 • Taulukko "Perheet perhetyypin mukaan" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla" aihealueelle "Väestö". 

Rakentaminen -aihealueen taulukoita päivitetty (21.05.2019)

Vuoden 2018 päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla"

 • Taulukot  "Rakennusten, asuinrakennusten ja kesämökkien lukumäärä",

 "Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan",
 "Asuntokanta huoneluvun mukaan",
 "Asuntokanta rakennusvuoden mukaan",
aihealueelle "Rakentaminen".

Asuminen ja Väestö -aihealueiden taulukoita päivitetty (14.05.2019)

Vuoden 2018 päivityksiä palvelun kansioon ’Indikaattorit 2019 alueluokituksilla’:

 • Taulukot  "Asuntojen käytössäolo ja asukkaat",
  "Asuntokunnat asunnon pinta-alan ja henkilömäärän mukaa",
  "Ahtaasti asuvien osuus vähintään kahden hengen asuntokunnista",
   
  aihealueelle "Asuminen".
  Taulukko  
 • "Asuntokunnat koon mukaan"  aihealueelle  "Väestö".

Vaalit -aihealueen taulukko päivitetty (03.05.2019)

 • Taulukko "Eduskuntavaalit" on päivitetty vuoden 2019 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Vaalit".

Väestö -aihealueen taulukko päivitetty (29.04.2019)

 • Taulukko "Syntyneet ja kuolleet"  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla", aihealueelle "Väestö".

Väestö -aihealueen taulukoita päivitetty (26.04.2019)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Taajama-aste 2005-2018" on päivitetty vuoden 2018 tiedolla aihealueelle "Väestö". Taulukko on tuotettu vuoden 2017 taajamarajauksen mukaisesti. Vuoden 2018 tiedot tuoreimmalla 2018 taajamarajauksella saadaan syksyllä 2019.
 • Taulukko "Väestöntiheys" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla aihealueelle "Väestö".

Väestö, Tulot ja huoltosuhteet aihealueiden taulukoita päivitetty (02.04.2019)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Koko väestö sekä ruotsinkielinen väestö sukupuolen ja iän mukaan" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko "Väestö kansalaisuuden, iän ja sukupuolen mukaan" on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Väestö".
 • Taulukko "Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde" on päivitetty vuosien 2017/2018 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö".

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty ja lisätty uusi taulukko (26.03.2019)

Päivitys ja uusi taulukko palvelun kansiossa "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Autojen lukumäärät ja ensirekisteröinnit"  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Liikenne".
 • Uusi taulukko "Autojen ensirekisteröinnit ja käyttövoima" vuoden 2018 tiedoilla on viety aihealueelle "Liikenne".

Työmarkkina -aihealueen taulukko päivitetty (14.02.2019)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Työttömyys, työllistetyt ja työvoimakoulutus"  on päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".

Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto -aihealueen  taulukoita päivitetty (14.02.2019)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukkoa "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto" on päivitetty vuosien 2017 ja 2016 tiedoilla aihealueella "Sosiaalitoimi ja terveydenhuolto".

Tulot ja huoltosuhteet, Työmarkkinat, Koulutus -aihealueiden taulukoita päivitetty (12.02.2019)

Päivityksiä palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Taloudellinen ja demografinen huoltosuhde" on päivitetty vuosien 2017/2017 tiedoilla ja viety aihealueille "Tulot ja huoltosuhteet" ja "Väestö".
 • Taulukko "18-64-vuotiaiden työllisyys- ja työttömyysasteet" on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle "Työmarkkinat".
 • Taulukko "Oppilaitosten määrät oppilaitostyypin mukaan" on  päivitetty vuoden 2018 tiedoilla ja viety aihealueelle "Koulutus".

Tulot ja huoltosuhteet -aihealueen taulukoita päivitetty (08.02.2019)

Päivitys palvelun kansioon "Indikaattorit 2019 alueluokituksilla":

 • Taulukko "Tulonsaajat ja tulot" on päivitetty vuoden 2017 tiedoilla ja viety aihealueelle "Tulot ja huoltosuhteet".

Aikasarjat päivitetty vuoden 2019 alueluokituksen mukaiseksi, työssäkäyntialueisiin muutoksia 08.02.2019

 • Palvelun taulukoiden aikasarjat on päivitetty vuoden 2019 alueluokitusten mukaisiksi.
 • Uusia tietoja päivitetään palveluun jatkossa pääasiassa vuoden 2019 alueluokituksilla.
 • Muutoksia Työssäkäyntialueissa:
  • Lahden tk-alueeseen (TA04) liitettiin Sysmä
  • Salon tk-alue (TA07) lakkautettiin
  • Kankaanpään tk-alueesta (TA12) poistettiin Karvia
  • Tampereen tk-alueeseen (TA14) liitettiin Ikaalinen
  • Lappeenrannan tk-alueeseen (TA15) liitettiin Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti
  • Savonlinnan tk-alueeseen (TA17) liitettiin Parikkala
  • Seinäjoen tk-alueeseen (TA26) liitettiin Kuortane
  • Jämsän tk-alue (TA29) perustettiin (Jämsä ja Kuhmoinen)
  • Jyväskylän tk-alueeseen (TA30) liitettiin Konnevesi ja Äänekoski
  • Äänekosken tk-alue (TA31) lakkautettiin
  • Imatran tk-alue (TA40) lakkautettiin
  • Alavuden tk-alue (TA41) lakkautettiin
  • Pietarsaaren tk-alue (TA28) lopetettiin (v.2018)
  • Keuruun tk-alue (TA32) lopetettiin (v.2018)

Liikenne -aihealueen taulukko päivitetty (23.01.2019)

 • Taulukkoon "Autojen määrät, ensirekisteröinnit ja tieliikenneonnettomuudet" on päivitetty vuoden 2017 tieliikenneonnettomuustiedot ja viety palvelun kansioon "Indikaattorit 2018 alueluokituksilla", aihealueelle "Liikenne".

Päivitetty 7.6.2023