Kasvihuonekaasuinventaarion laskennan ja raportoinnin ohjeistus

Kasvihuonekaasuinventaarion laskentaa ohjaavat hallitusten välisen ilmastopaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ohjeet. Ohjeistot kattavat kaikki päästösektorit ja niiden laatimiseen ovat osallistuneet asiantuntijat eri puolilta maailmaa. IPCC:n ohjeet antavat raportoiville maille mahdollisuuden valita kunkin maan resursseille ja tietotasolle parhaiten sopivat menetelmät inventaarion laskentaan. Raportointiin liittyvää lisäohjeistusta on annettu ilmastosopimuksen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan päätöksissä.

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi tapahtuu ilmastosopimuksen ohjeiden mukaisilla määrämuotoisilla raportointitauluilla ja kansallisella inventaarioraportilla.

EU:n seurantajärjestelmää koskevat päätökset ja ohjeistot asettavat omat vaatimuksensa jäsenmaiden kansallisille inventaarioille.

Inventaarioiden laskentaa ja raportointia koskeva ohjeistus kokonaisuudessaan.