Aiemmat kurssit

Syyskauden 2019 kurssit

 • 29.10. PxWeb -tietokannat tutuiksi
 • 21.11. Numeroiden viestintä - Miten viestin tilastotiedosta selkeästi, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti?
 • 28.11. Väestöennuste ja siihen vaikuttavat väestömuutostekijät
 • 03.12. Tilastotiedon havainnollistaminen - numerotiedoista taulukoksi ja kuvioksi
 • 11.12. Faktaa tilastoista: Työelämää yksityisellä ja julkisella sektorilla -webinaari

Kevätkauden 2019 kurssit

Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma 2017–2018

Syyskauden 2018 kurssit

Kevätkauden 2018 kurssit

Syyskauden 2017 kurssit

Kevätkauden 2017 kurssit

Syyskauden 2016 kurssit

Kevätkauden 2016 kurssit

Syyskauden 2015 kurssit

 • BKT ja muut talouden kuvaajat 8.9.2015
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 10.9.2015
 • SVT/Tiko: Otanta ja estimointi I, 10.9.2015
 • Tilastojen havainnollistaminen ja esittäminen 16.9.2015 -yhteistyökurssi
 • Matemaattisten ja tilastollisten tulosten graafinen esittäminen 29.9.2015 -tilausluento
 • Editointi ja imputointi 13.10.2015
 • Tilastotietokantojen ja avoimen datan käyttömahdollisuudet 27.10.2015
 • Miten käytän ja lasken indeksejä 10.11.2015
 • Rahavirrat Suomen kansantaloudessa 17.11.2015
 • Maahanmuutto ja kotoutuminen tilastoissa 1.12.2015
 • SVT/Tiko: Kausitasoitus 15.12.2015

Kevätkauden 2015 kurssit

 • Tilastojen esittämisen haasteet 13.1.2015 -tilauskurssi
 • Avoin data, tietokannet ja tilastotiedon jatkojalostus 4.2.2015 -tilauskurssi
 • Tilastolliset peruskäsitteet 12.2.2015
 • SVT/Tiko: Hinnat ja kustannukset 10. ja 12.2.2015
 • Kulutuksen toteutuneet trendit ja oletuksia tulevista trendeistä 3.3.2015
 • Opi tekemään otantatutkimuksia 19.3.2015
 • ESTP National Accounts Introductory Course 13.–16.4.2015
 • ESTP Quality Management 21.–24.4.2015
 • Uudistuva koulutusluokitus tutuksi 6.5.2015
 • Työn markkinat – Mitä tilastot kertovat työmarkkinoiden muutoksista? 7.5.2015
 • SVT/Tiko: Tilastotieteen perusteet 21.5.2015
 • Ajankohtaista asuntomarkkinoilta 28.5.2915
 • SVT/Tiko: Sosiaalitilastot I, Väestö 4.6.2015
 • SVT/Tiko: Sosiaalitilastot II, Elinolot 11.6.2015

Syyskauden 2014 kurssit

 • Kuntatieto-ohjelman muutoskoulutus 15.–16.9.2014 -yhteistyökurssi
 • Tiedon kulku raakadatasta tilastoiksi ja tarkoiksi estimaateiksi 16.9.2014 -tilauskurssi
 • BKT ja muut talouden kuvaajat 18.9.2014
 • Kuntatieto-ohjelman muutoskoulutus 22.–23.9.2014 -yhteistyökurssi, Oulu
 • Kulutuksen toteutuneet trendit ja oletuksia tulevista trendeistä 23.9.2014
 • ESTP Small Area Estimation 29.9.–2.10.2014
 • Tilastotiedon havainnollistaminen ja esittäminen 7.10.2014
 • Kansainvälisen tilastotiedon lähteet 14.10.2014
 • Ympäristötilinpito – vihreän kasvun ja kestävän kehityksen mittaaminen 21.10.2014
 • Johdatus PC-Axis -tietokantojen rakentajan ammattitaitoihin 23.10.2014 -tilauskurssi
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 4.11.2014
 • Suhdannekehityksen herkät tietolähteet 25.11.2014

Kevätkauden 2014 kurssit

 • Tilastojen havainnollistaminen ja esittäminen 30.1.2014 -tilauskurssi
 • Tilastolliset peruskäsitteet – käytännönläheinen kertauskurssi 4.2.2014
 • Miten käytän ja lasken indeksejä 11.2.2014
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 6.3.2014 -yhteistyökurssi
 • Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus 13.3.2014
 • SVT/TIko: Yritystoiminta 18.3.2014
 • Rekisteriaineistot tilastotietojen lähteenä 25.3.2014 -tilauskurssi
 • Kotimaisen tilastotiedon lähteet 1.4.2014
 • SVT/Tiko: Työmarkkinat 8.4.2014
 • ESTP National Accounts Introductory Course 7.–10.4.2014
 • ESTP Quality Management 6.–8.5.2014

Syyskauden 2013 kurssit

 • BKT ja muut talouden kuvaajat 19.9.2013
 • Ympäristötilinpito, ympäristönsuojelun kustannukset ja ympäristöliiketoiminta 3.10.2013
 • Tilastotiedon havainnollistaminen ja esittäminen 7.11.2013
 • Rahavirrat Suomen kansantaloudessa 14.11.2013
 • SVT/Tiko: Tilastollinen tietosuoja 26.11.2013
 • Tilastojen merkitys, laatu ja käyttö –
  Palkkoja ja ansiotasoa kuvaavat tilastot tarkastelun kohteena 9.12.2013 -tilauskurssi
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 10.12.2013
 • Johdatus luotettavan tilastotiedon maailmaan 12.12.2013 -tilauskurssi

Kevätkauden 2013 kurssit

 • Kansainvälisen tilastotiedon lähteet 7.2.2013
 • SVT/Tiko: Hinnat ja kustannukset 12. ja 14.2.2013
 • Tilastotiedon lähteet ja tilastotietokannat tutuiksi 28.2.2013 -tilauskurssi
 • Tilastolliset peruskäsitteet – käytännönläheinen kertauskurssi 9.4.2013
 • Sektoriluokitus uudistuu 11.4.2013
 • Viestintä- ja tietoasiantuntijoiden Tilastoiltapäivä 1, 11.4.2013 -yhteistyökurssi
 • ESTP Quality Management 16.–18.4.2013
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista –Tuotanto- ja ulkomaankauppatilastot 18.4.2013
 • ESTP National Accounts Introductory Course 22.–25.4.2013
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista – Eurostatin tietolähteet ja Statistics Explained -palvelu 6.5.2013
 • Viestintä- ja tietoasiantuntijoiden Tilastoiltapäivä 2, 13.5.2013 -yhteistyökurssi
 • Suhdannekehityksen herkät tietolähteet 15.5.2013 -kurssi
 • Tilastojen vaikeat asiat – Suhdanteiden, työttömyyslukujen ja indeksien tulkinta ja käyttö 21.5.2013 -tilauskurssi
 • Tilastojen kotimaiset tietolähteet 23.5.2013 -kurssi
 • SVT/Tiko: Väestö 30.5.2013
 • Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat Tilastokeskuksen tilastoissa 3.6.2013 -tilauskurssi
 • SVT/Tiko: Elinolot 6.6.2013
 • Tilastotiedon lähteet ja tietojen raportointi 17.6.2013 -tilauskurssi

Syyskauden 2012 kurssit

 • BKT ja muut talouden kuvaajat 20.9.2012
 • Suuret muutokset Suomen työelämässä 25.9.2012
 • Tilastojen kansainväliset tietolähteet 27.9.2012
 • Tilastolliset peruskäsitteet – käytännönläheinen kertauskurssi 2.10.2012
 • Tilastojen kotimaiset tietolähteet 4.10.2012
 • ESTP Quality Management 23.–25.10.2012
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 6.11.2012
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 9.11.2012
 • Ajankohtaista asuntomarkkinoilta 13.11.2012
 • Rahavirrat kansantaloudessa 20.11.2012
 • SVT/Tiko: Tilastot ja yhteiskunta 4.12.2012
 • Johdatus ruutuaineistojen käyttöön 11.12.2012
 • Johdatus PC-Axis tietokantojen rakentajan ammattitaitoon 7.12.2012 -tilauskurssi

Kevätkauden 2012 kurssit

 • Kansantalouden tilinpidon perusteet II 19.1.2012 -tilauskurssi
 • Tilastotietokannat tutuiksi 26.1.2012
 • Opi tekemään otantatutkimuksia 2.2.2012
 • SVT/Tiko: Yritystoiminta 14.2.2012
 • Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus – tilastollisen analyysin menetelmät 2, 6.3.2012
 • Kausitasoittaminen ja trendimenetelmät suhdanteiden käännekohtien havainnollistajana 8.3.2012
 • SVT/Tiko: Työmarkkinat 13. ja 15.3.2012
 • Tilastojen kansainväliset tietolähteet 13.3.2012
 • Toimialaluokitus tilastoissa 20.3.2012
 • Naiset, miehet ja tasa-arvo tilastojen valossa 27.3.2012
 • ESTP National Accounts Statistics in Practice 16.–19.4.2012
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 20.4.2012
 • Ajankäytön muutokset 2000-luvulla 3.5.2012
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 1, 8.5.2012
 • Tuliko finanssikriisistä myös reaalitalouden kriisi 15.5.2012
 • Maahanmuuttajat ja maastamuuttajat Suomeen ja Suomesta –
  siirtolaisuus ennen, tänään ja huomenna 22.5.2012
 • Valtiontalouden tilastointi osana julkistaloutta ja kansantaloutta 22.5.2012 -tilauskurssi
 • Suomea ja muita Euroopan maita koskevien keskeisten tilastojen tietolähteet 4. ja 15.6.2012 -tilauskurssi

Syyskauden 2011 kurssit

 • Tilastojen koti- ja ulkomaiset tietolähteet 18.8.2011 -tilauskurssi
 • Suomi ja kansainväliset ilmastotavoitteet – Durbania kohti 20.9.2011
 • BKT ja muut talouden kuvaajat 22.9.2011
 • ESTP Quality Management 26.–28.9.2011
 • Editointi ja imputointi, outlierien käsittely –
  tilastollisen analyysin menetelmät 3, 30.9.2011
 • SVT/Tiko: Kuvaileva data-analyysi, osa I, 6.10.2011
 • Tilastojen kansainväliset tietolähteet 6.10.2011
 • Tilastolliset peruskäsitteet − käytännönläheinen kertauskurssi 20.10.2011
 • SVT/Tiko: Kuvaileva data-analyysi, osa II, 20.10.2011
 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 1, 1.11.2011
 • SVT/Tiko: Aikasarjat ja kausitasoitus 1.11.2011
 • Johdatus ruutuaineistojen käyttöön 3.11.2011
 • Tilastojen läpivalaisutoiminta 9.11.2011
 • Kansantalouden tilinpidon perusteet I, 10.11.2011 -tilauskurssi
 • SVT/Tiko: Tilastot ja yhteiskunta 10.11.2011
 • Tilastojen kotimaiset tietolähteet 15.11.2011
 • National Accounts Statistics 15.–17.11.2011 –tilauskurssi
 • Nuoret ja tasa-arvo 17.11.2011
 • SVT/Tiko: Tilastollinen tietosuoja 17.11.2011
 • Rahavirrat kansantaloudessa 24.11.2011
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 13.12.2011

Kevätkauden 2011 kurssit

 • Tilastollisen analyysin menetelmät ja apuvälineet 20.1.2011
 • SVT/Tiko: Hinnat ja kustannukset 25.–26.1.2011
 • Tilastot isännöitsijätoimen palveluksessa 27.1.2011
 • Tilastotietokannat tutuiksi 17.2.2011
 • Opi tekemään ja arvioimaan otantatutkimuksia 9.3.2011
 • Korrelaatio ja tilastollinen riippuvuus − tilastollisen analyysin menetelmät 2, 15.3.2011
 • Tilastojen kansainväliset tietolähteet 24.3.2011
 • Uudistunut Ammattiluokitus tutuksi 29.3.2011
 • Globalisaation vaikutukset talouteen ja tilastointiin 5.4.2011
 • ESTP National Accounts Statistics in Practice 11.–14.4.2011
 • SVT/Tiko: Tilastoalan lainsäädäntö, etiikka ja laatu 15.4.2011
 • Näin käytän indeksejä oikein 19.4.2011
 • Kulttuuri taloustilastoissa – mitä tietoja on ja miten niitä voi käyttää -tilauskurssi 4.5.2011
 • SVT/Tiko: Elinolotilastot 5.5.2011
 • Tilastojen kotimaiset tietolähteet 5.5.2011
 • Miten voimme arvioida talouskehityksen taitekohtia 17.5.2011
 • Julkisen talouden tuottavuustilastointi 19.5.2011
 • SVT/Tiko: Väestötilastot 20.5.2011
 • Teemakartat alueellisen tilastotiedon havainnollistajana 24.5.2011
 • SVT/Tiko: Otanta ja estimointi 24.5.2011
 • Ajankohtaista asuntomarkkinoilta 31.5.2011
 • Maahanmuuttajat ja maastamuuttajat Suomeen ja Suomesta −
  siirtolaisuus ennen, tänään ja huomenna 7.6.2011
 • Opi tekemään ja arvioimaan otantatutkimuksia -tilauskurssi 10.6.2011

Syyskauden 2010 kurssit

 • Tilastojen vaikeat asiat: suhdannetilastojen, työttömyyslukujen ja indeksien tulkinta ja käyttö 8.9.2010
 • Tilastojen tietolähteet tehokäyttöön − kotimaiset tietolähteet 22.9.2010
 • ESDS Koulutusta Eurstatin tilastoista 30.9.2011
 • Tuottavuus ja kilpailukyky − teoria ja käytännön mittaaminen 5.10.2010
 • Opi tekemään ja arvioimaan otantatutkimuksia 12.10.2010
 • Tilastoaineistojen raportointi, tulkinta ja käyttö -tilauskurssi 14.10.2010
 • Tilastolliset peruskäsitteet -kertauskurssi 22.10.2010
 • BKT talouden kuvaajana 28.10.2010
 • Ajankohtaista asuntomarkkinoilta 3.11.2010
 • Yritysten rakennemuutos – suomalaisen talouden ikuinen haaste? 9.11.2010
 • Tilastojen tietolähteet tehokäyttöön − ulkomaiset tietolähteet 17.11.2010
 • ESTP Quality Management 22.–24.11.2011
 • Talouden ja hyvinvoinnin mittaamisen uudet haasteet 2.12.2010

Kevätkauden 2010 kurssit

 • Tilastotiedon jakelu PC-Axis-välineillä 26.–27.1.2010
 • Tilastollisen ajattelun perusteet ja tilastojen tulkinta, tilauskurssi 9.3.2010
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 10.3.2010
 • ESTP National Accounts Basic Course 12.–15.4.2010
 • Miten esitän ja raportoin tilastotietoa 22.4.2010
 • Tilastoaineistojen visualisointi, tilauskurssi 11.5.2010
 • Suhdannekäänne talouden kehityksessä 18.5.2010
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 25.5.2010

Syyskauden 2009 kurssit

 • Miten esitän ja raportoin tilastotietoa 24.9.2009
 • Palkat ja ostovoima Suomessa ja EU:ssa 29.9.2009
 • ESTP Quality Management in Statistical Agencies – Introductory course 23.–25.11.2009
 • Tee tilastografiikkaa Excel 2007 -ohjelmalla 28.–29.11.2009
 • Tehokkaammin tilastografiikkaa Excel 2007 -ohjelmalla 12.11.2009
 • Näin käytän indeksejä oikein 3.12.2009
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 8.12.2009
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 9.12.2009
 • Miten esitän ja raportoin tilastotietoa, tilauskurssi 18.12.2009

Kevätkauden 2009 kurssit

 • Uudistettu toimialaluokitus TOL 2008 tutuksi 20.1.2009
 • Kulutus 2000-luvulla − löydä muutosten heikot ja vahvat signaalit Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen avulla 27.1.2009
 • Uudistettu toimialaluokitus TOL 2008 tutuksi 10.2.2009
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 3.3.2009
 • Tee tilastografiikkaa Excel 2007 -ohjelmalla 4.–5.3.2009
 • Karttaruudut ja tilastot ruuduilla 25.3.2009
 • ESTP National Accounts Statistics in Practice 20.–23.4.2009
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 28.4.2009
 • Suhdannekäänne tilastoissa – taantuma, lama vai mikä 5.5.2009
 • Valehtelevatko tilastot vai tulkitsijassako on vika 7.5.2009
 • ESDS Koulutusta Eurostatin tilastoista 12.5.2009
 • EDSD Koulutusta Eurostatin tilastoista 20.5.2009
 • Ajankohtaista asuntomarkkinoilta 29.5.2009

 Syykauden 2008 kurssit

 • Tee tilastografiikkaa Excelillä (peruskurssi) 9.–10.9.2008
 • BKT talouden kuvaajana 17.9.2008
 • Rahavirrat kansantaloudessa 18.9.2008
 • Tehokkaammin tilastografiikkaa Excelillä (jatkokurssi) 25.9.2008
 • Aikasarjat ja kausitasoitus 1.–2.10.2008
 • Aluetilinpito – tutkimus – kehittäminen 9.10.2008
 • Otantamenetelmät ja otosaineistojen analyysi 21.–22.10.2008
 • Kulutus 2000-luvulla 23.10.2008
 • Tietotrendit päätöksenteon tukena 28.10.2008
 • Näin käytän indeksejä oikein 18.11.2008
 • Uudistettu toimialaluokitus TOL 2008 tutuksi 19.11.2008
 • ESTP Quality Management in Statistical Agencies – Introductory course 24.–26.11.2008
 • Julkisen talouden tuottavuustilastointi 2.12.2008
 • Tilastojen tulkinta ja käyttö, tilauskurssi 4.12.2008
 • Uudistettu toimialaluokitus TOL 2008 tutuksi 9.12.2008

Kevätkauden 2008 kurssit

 • Tee tilastografiikkaa Excelillä 23.–24.1.2008
 • Tehokkaammin tilastografiikkaa Excelillä 5.2.2008
 • Tilastotiedon jakelu PC-Axis-välineillä 6.–7.2. ja 13.2.2008
 • Näin luokittelen tutkintoja – koulutusluokitus tutuksi 12.2.2008
 • Nuoret matkalla työelämään 4.3.2008
 • ESTP National Accounts Statistics in Practice 10.–13.3.2008
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 10.4.2008
 • Suhdannekuvaus uudistuu 17.4.2008
 • Tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 6.5.2008
 • Laatu tilastotuotannossa 20.5.2008

Syyskauden 2007 kurssit

 • Tee tilastografiikkaa Excelillä 11.–12.9.2007
 • Tehokkaammin tilastografiikkaa Excelillä 25.9.2007
 • Opi käyttämään SPSS-tilasto-ohjelmaa 27.9.2007
 • Tilastolähteet, tilastojen tulkinta ja käyttö, tilauskoulutus 28.9.2007
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 16. - 17.10.2007
 • Opi tekemään analyysejä SPSS-tilasto-ohjelmalla 23.10. ja 1.11.2007
 • Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus (amk) 25.10.2007
 • Tilastojen tulkinta ja käyttö, tilauskurssi 5.11.2007
 • Opi käyttämään SPSS-tilasto-ohjelmaa (amk) 7.11.2007
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (amk) 12.–13.11.2007
 • Näin käytän indeksejä oikein 15.11.2007
 • Opi tekemään analyysejä SPSS-tilasto-ohjelmalla (amk) 21.11. ja 11.12.2007
 • Tilastot palkanlaskennan näkökulmasta, tilausluento 22.11.2007
 • ESTP Quality Mangement in Statistical Agencies 26.–28.11.2007

Kevätkauden 2007 kurssit

 • Tilastojen tulkinta -tilausluento 17.1.2007
 • Tee tilastografiikkaa Excelillä (peruskurssi) 30.–31.1.2007
 • Kansainvälisten hinta- ja volyymivertailujen teemaseminaari 15.2.2007
 • Tee tilastografiikkaa Excelillä (peruskurssi) 27.–28.2.2007
 • Opi käyttämään SPSS-tilasto-ohjelmaa (peruskurssi) 1.3.2007
 • Tilastojen laatu -tilauskurssi 5.3.2007
 • Tehokkaammin tilastografiikkaa Excelillä (jatkokurssi) 6.3.2007
 • BKT talouden kuvaajana 7.3.2007
 • Rahavirrat kansantaloudessa 8.3.2007
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 14.–15.3.2007
 • Indeksien käyttö -tilauskurssi 28.3.2007
 • Tilastografiikka tiedon esittämisessä -tilauskurssi 11.4.2007
 • Opi tekemään analyysejä SPSS-tilasto-ohjelmalla (jatkokurssi) 4.4. ja 17.4.2007
 • Työn hinta meillä ja muualla – työvoimakustannusten teemaseminaari 19.4.2007
 • Opi tekemään analyysejä SPSS-tilasto-ohjelmalla (jatkokurssi) 24.4. ja 22.5.2007
 • Laatu tilastotuotannossa 8.5.2007
 • Mökit ja mökkihöperöt 9.5.2007
 • Palkat Suomessa ja EU:ssa – alueellisten palkkaerojen teemaseminaari 10.5.2007
 • Paikkatiedoista teemakartaksi 15.5.2007

Syyskauden 2006 kurssit

 • Tilastojen tulkinta ja käyttö -tilauskurssi 7.9.2006
 • Tilastografiikan perusteita -tilausluento 8.9.2006
 • Tilastot suhdanneseurannan välineenä 20.9.2006
 • Tilastografiikka Excelillä -jatkokurssi 26.9.2006
 • BKT talouden kuvaajana 3.10.2006
 • Rahavirrat kansantaloudessa 4.10.2006
 • Tilastoteemakartat-tilausluento 9.10.2006
 • Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus -tilauskurssi 18.10.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet -tilauskurssi 19.10.2006
 • Tilastollisten menetelmien käytännön soveltaminen 24.10.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet -tilauskurssi 25.10.2006
 • Tilastojen tulkinta ja esittäminen -tilauskurssi 31.10.2006
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -tilauskurssi 1.–2.11.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatko -tilauskurssi 8.11.2006
 • Sektoritilit: Lähteet ja menetelmät -tilauskurssi 9.11.2006
 • Survey-tutkimus-tilauskurssi 14.11.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatko -tilauskurssi 15.11.2006
 • Valehteleeko tilasto vai tulkitsija? – tilastojen tulkinnan sudenkuopat 16.11.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatko -tilauskurssi 21.11.2006
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät -tilauskurssi 22.–23.11.2006
 • Tilastografiikkaa Excelillä -tilauskurssi 29.11.2006
 • Tilastografiikka Excelillä -tilauskurssi 13.12.2006

Kevätkauden 2006 kurssit

 • Tilastografiikkaa Excelillä 25.–26.1.2006
 • Tilastotietoa verkossa – kuinka käytettävyys huomioidaan 2.2.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 9.2.2006
 • Valehteleeko tilasto vai tulkitsija? – tilastojen tulkinnan sudenkuopat 14.2.2006
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatkokurssi 9.3.2006
 • Kyselytutkimuksen ja -lomakkeen suunnittelu 16.3.2006
 • Tilastografiikkaa Excelillä 21.−22.3.2006
 • Ikää 55+ - miten elää ikääntyvä tänään? 4.4.2006
 • Tilastografiikkaa Excelillä -jatkokurssi 11.4.2006
 • National Accounts Statistics in Practice 24.–28.4.2006
 • Näin käytän indeksejä oikein 11.5.2006
 • Naiset, miehet ja tasa-arvo työmarkkinoilla 16.5.2006
 • Miten luokittelen tutkintoja – koulutusluokitus tutuksi 18.5.2006
 • Tilastografiikka Excelillä -jatkokurssi 23.5.2006

Syyskauden 2005 kurssit

 • PC-Axis-tuotekoulutus -tilauskoulutus 5.–6.9.2005
 • Tilastot ja tiedonvälittäjä – opastusta tilastojen ymmärtämiseen ja käyttöön 20.9.2005, Turku
 • BKT talouden kuvaajana 21.9.2005
 • Mitä uutta asuntomarkkinoilla 27.9.2005
 • Tilastografiikkaa Excelillä 28.–29.9.2005
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 11.10.2005
 • Tilastojen laatukriteerit 13.10.2005
 • Tilastot suhdanneseurannan välineenä 27.10.2005
 • Tilastotietoa verkossa – kuinka käytettävyys huomioidaan 8.11.2005
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatkokurssi 15.11.2005
 • Ulkomaankauppatilastot hyötykäyttöön 17.11.2005
 • Miten teen hyvän tiedonkeruulomakkeen 22.11.2005
 • Palkkarakennetilastot talous- ja työvoimapolitiikan käyttöön 29.11.2005
 • Tilastot ja toimittaja – opastusta tilastojen ymmärtämiseen ja käyttöön 1.12.2005

Kevätkauden 2005 kurssit

 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 19.1.2005
 • Markkinatutkimus-tilauskoulutus 25.1.2005
 • Näin käytän indeksejä 27.1.2005
 • Markkinatutkimus ja tiedonhankinta 1.–2.3.2005
 • Tilastojen tulkinnan perusteita -tilauskoulutus 8.3.2005
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatkokurssi 10.3. ja 20.5.2005
 • Tilastografiikkaa Excelillä 15.–16.3.2005
 • Opi lukemaan ja käyttämään tilastoja 7.4. ja 12.5.2005
 • Tilastoista teemakartaksi 13.4. ja 19.5.2005
 • Tilastografiikan perusteet 21.–22.4.2005
 • National Accounts Statistics in practice 25.–28.4.2005
 • Laadukkaat verkkopalvelut 17.5.2005
 • Tilastojen tulkinnan perusteita -tilauskoulutus 18.5.2005

Syyskauden 2004 kurssit

 • Tehokkaampaan tilastografiikan työstämiseen Excelillä -tilauskoulutus 24.8.2004
 • Tilastografiikka tutuksi 31.8.2004, Turku
 • Ikääntyminen työelämän haasteena 21.9.2004
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 23.9.2004
 • Tilastografiikan perusteet 29.–30.9.2004
 • Sähköiset tilastotiedon lähteet tehokäyttöön 5.10.2004
 • Tilastot suhdanneseurannan välineenä 14.10.2004
 • Tietokone- ja verkkoavusteinen tiedonkeruu 20.–21.10.2004
 • Kaupan näkymät 2.11.2004
 • Tilastografiikkaa Excelillä 17.–18.11.2004
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatkokurssi 23.11.2004
 • Tilastojen laatukriteerit 25.11.2004
 • Sähköisen tiedonjakelun haasteet ja ratkaisut 30.11.2004
 • Tilastografiikkaa SPSS-ohjelmalla 8.12.2004
 • Otantamenetelmät ja otosaineistojen analyysi 14.–15.12.2004

Kevätkauden 2004 kurssit

 • Naiset, miehet ja tasa-arvo työmarkkinoilla 27.1.2004
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 29.1.2004
 • Tilastoista teemakartaksi 3.2. (osa I) ja 4.3.2004 (osa II)
 • Ulkomaankauppatilastot hyötykäyttöön 5.2.2004
 • SPSS-tilasto-ohjelman perusteet 9.3.2004
 • Väestörakenteen muutos -tilausluento 22.3.2004
 • SPSS-tilasto-ohjelman jatkokurssi 23.3.2004
 • Opi hyödyntämään aikasarjoja 25.3.2004
 • Kansantalouden tilinpito 1.4. (osa I) ja 29.4.2004 (osa II)
 • Hinta- ja palkkatilastot – mitä uutta EU:ssa? 6.4.2004
 • Rakentaminen ja asuminen – tilastot ja näkymät 21.–22.4.2004
 • Tilastografiikan perusteet 27.–28.4.2004
 • Tilastojen laatukriteerit 6.5.2004
 • Tilastografiikkaa Excelillä 11.–12.5.2004
 • Tietopalveluiden sähköiset palveluhaasteet 13.5.2004
 • PC-Axis-käyttäjäkoulutus -tilauskoulutus 17.5.2004
 • Astika-käyttökoulutus -tilauskoulutus 24.5.2004

Päivitetty 14.7.2020