Oppimateriaaleja itseopiskeluun

Tilastokeskus tarjoaa oppimateriaaleja, oppaita ja videoita, joiden avulla voi perehtyä itsenäisesti muun muassa tilastoihin, yhteiskunnan ilmiöiden tilastoimiseen, tilastolliseen ajatteluun sekä tilastotiedon hakemiseen.

 

Syvenny tilastoihin Tilastokoulun avulla

Tilastokoulun oppimateriaalien avulla saat perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Opit ymmärtämään ja tulkitsemaan tilastoja sekä tuntemaan tilastollisia peruskäsitteitä. Oppimateriaaleista saat tietoa myös tilastollisesta tutkimuksesta sekä tilastollisen aineiston käyttömahdollisuuksista oman työsi tai opiskelujesi tueksi. Siirry Tilastokouluun.

Opi löytämään tilastotietoa

Tiedonhaun oppaiden avulla löydät olennaisten tilastolähteiden äärelle.

Kotimaisen tilastotiedon opas tarjoaa kattavasti kotimaiset tilastotiedonlähteet aiheittain ryhmiteltyinä. Mukana on Suomen virallisen tilaston tuottajien sekä muiden tilastotoimijoiden tilastoja. Viranomaisten lisäksi esitellään myös muiden organisaatioiden ja järjestöjen tilastotietoja. Siirry Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen.

Kansainvälisen tilastotiedon oppaassa esittelemme tärkeimmät ja luotettavimmat kansainvälisen tilastotiedon lähteet. Löydät oppaasta myös linkit muiden maiden tilastovirastojen sivuille. Siirry Kansainvälisen tilastotiedon oppaaseen.

Historiallisen tilastotiedon opas auttaa sinua löytämään väestö-, teollisuus- ja vaalitilastoja Suomen historian varhaisilta vuosilta alkaen. Aikasarjojen pituus vaihtelee tilastokohtaisesti. Saat apua etenkin digitoitujen tilastojulkaisujen ja julkaisemattomien aineistojen paikantamiseen. Siirry Historiallisen tilastotiedon oppaaseen.

Harjoittele tilastotiedon hakemista ja tietokantojen käyttämistä

Yksityiskohtaisimmat tilastotiedot ovat yleensä tietokannoissa. Videoiden vinkkien avulla voit harjoitella tilastotiedon hakemista ja tietokantojen käyttämistä.

Katso video "Opi tilastotiedonhaun perusteet" Youtubessa

Katso video "Näin käytät Paavo-postinumeroalueittaista tietokantaa" Youtubessa

Katso video "Näin käytät Kuntien avainluvut -palvelua" Youtubessa