Utbildning och lärande

Statistikcentralen erbjuder utbildning som grundar sig på sakkunskap inom statistik, både i kursform och som självstudier, för alla som är intresserade av statistik.

Vi arrangerar utbildning i statistiska undersökningsmetoder, statistikgrafik, läsning och användning av statistik, utnyttjande av statistikprogram, källor till statistikuppgifter och aktuella teman som gäller ämnesområden inom statistik. Vi erbjuder också uppdragsutbildning efter kundens behov.

Utbildningarna arrangeras i huvudsak på finska.

Senast uppdaterad 13.3.2023