Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotoutuminen tilastoissa
 -seminaari 21.11.2017

 • Miten maahanmuuttajataustaiset kotoutuvat ja työllistyvät tilastojen valossa?
 • Mitä maahanmuuttajiin liittyviä tietoja tilastoista löytyy? Miten turvapaikanhakijat näkyvät tilastoissa?
 • Minkälainen on maahanmuuttajataustaisten työmarkkina-asema ja millaisissa työsuhteissa he ovat?
 • Minkälaisia tutkimustuloksia on saatu maahanmuuttajien terveydestä ja hyvinvoinnista Suomessa?
 • Minkälainen on maahanmuuton vaikutus julkiseen talouteen?

Seminaarin sisältö

Seminaari antaa hyödyllistä tietoa kaikille maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten parissa työskenteleville. Se tarjoaa myös tuhdin tietopaketin kaikille, jotka haluavat saada tilastoihin perustuvaa tietoa maahanmuuttajien työllistymisestä, kotoutumisesta, elinoloista ja hyvinvoinnista.

Kenelle

Seminaari soveltuu maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden parissa työskenteleville kuntien ja valtion työntekijöille, maahanmuuttajien omien järjestöjen sekä ystävyysseurojen jäsenille sekä muille kansalaisille, jotka haluavat syventää tietämystään tästä runsaasti keskustelua synnyttävästä aiheesta.

Seminaariin on mahdollista osallistua myös webinaarina. Webinaarin seuraamiseen etäyhteydellä tarvitaan internet-yhteys (mieluiten kiinteä linja, langaton verkko ei ehkä toimi yhtä hyvin), selain ja tietokoneeseen liitetyt kaiuttimet tai kuulokkeet. Lisäksi koneessa on oltava asennettuna Flash Player (nykyisin vakiona lähes kaikissa koneissa).

Kouluttajat

Seminaarin luennoijat ovat Tilastokeskuksen, Maahanmuuttoviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoita. Seminaarin vetäjänä toimii yliaktuaari Marja-Liisa Helminen Tilastokeskuksesta.

Hinta ja ilmoittautuminen

 • Hinta: 100 € (+ alv 24 %) Crowne Plaza Helsinki sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit
 • Hinta 50 € (+ alv 24 %) webinaarina internetin kautta sisältää kurssimateriaalin
  Ilmoittaudu
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.11.2017
 • Peruutusehdot

Kurssipaikka


Ohjelma
Tiistai 21.11.2017

  8.45 – 9.15   Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  9.15 – 9.20   Seminaarin avaus
Yliaktuaari Marja-Liisa Helminen, Tilastokeskus
  9.20 – 10.00   Maahanmuutto ja ulkomaalaistaustaiset Tilastokeskuksen tilastoissa
 - miten maahanmuuttajia määritellään tilastoissa?
 - Suomen maahanmuuttajaväestön rakenne
 - miltä osin Tilastokeskuksen tiedot kattavat maahanmuuttajataustaiset henkilöt?
Yliaktuaarit Marja-Liisa Helminen ja Miina Keski-Petäjä, Tilastokeskus
10.00 – 10.45  

Turvapaikanhakijoiden ja oleskelulupien tilastointi
 - kuinka moni haki Suomesta turvapaikkaa, paljonko tuli kiintiöpakolaisia?
 - minkälaisin perustein oleskelulupia myönnettiin?

 - turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen

Ylitarkastaja Rafael Bärlund, Maahanmuuttovirasto

10.45 – 11.00   Tauko
11.00 – 11.45  

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi Suomessa

- miten ulkomaalaistaustainen väestö voi eri terveyden ja
hyvinvoinnin näkökulmista katsottuna?

Tutkimuspäällikkö Anu Castaneda, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.45 – 12.45   Lounas
12.45 – 13.05   Miten löydän tarvitsemaani tilastotietoa?
Tietopalvelusuunnittelija Katriina Tiainen, Tilastokeskus
13.05 – 13.50   Ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema ja koulutustausta
- minkälainen on ulkomaalaistaustaisten työmarkkina-asema
ja koulutustausta?
- työllistyvätkö korkeakoulutetut koulutustaan vastaaviin tehtäviin?
Yliaktuaari Liisa Larja, Tilastokeskus
13.50 – 14.10   Kahvi
14.10 – 14.55  

Maahanmuuton vaikutus julkiseen talouteen

- voiko maahanmuutolle laskea hintalapun?
- miten voidaan vaikuttaa siihen, tuottaako maahanmuutto julkiselle
taloudelle tuloja vai menoja?

Erikoistutkija Hanna Pesola, VATT/Tilastokeskus

14.55 – 15.40  

Kotouttamistoimien haasteita - mitä voimme tehdä tulevaisuudessa?

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, Työ- ja elinkeinoministeriö

15.40 – 16.00   Loppukeskustelu ja seminaarin päättäminen
Yliaktuaari Marja-Liisa Helminen, Tilastokeskus

Päivitetty 1.12.2017