Vantaa - Vanda

Vertaile kuntia
Muuttujien kuvaukset
Käytetty alueluokitus 2013

Alueluokitus 2014Vantaa - Vanda Koko maa
Maapinta-ala, km2 1.1.2013238 303 891
Taajama-aste, % 1.1.201299,7 84,7
    
Väestö   
Väkiluku 31.12.2013208 098 5 451 270
Väkiluvun muutos, % 2012 - 20131,4 0,5
0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201318,2 16,4
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.201367,8 64,2
65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.201314,0 19,4
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % 31.12.20132,7 5,3
Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % 31.12.20138,7 3,8
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä 2013-495 0
Syntyneiden enemmyys, henkilöä 20131 351 6 662
Perheiden lukumäärä 31.12.201357 125 1 471 085
Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja 201129 925 26 555
Asuminen   
Asuntokuntien lukumäärä 31.12.201395 398 2 599 613
Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % 31.12.201334,9 30,6
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % 31.12.201338,2 54,0
Kesämökkien lukumäärä 31.12.2013683 498 694
Koulutus   
Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201367,6 69,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % 31.12.201330,2 29,3
Työmarkkinat   
Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.2012106 602 2 339 904
Työllisten osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.201267,2 60,1
Työttömyysaste, % 31.12.20128,7 10,7
Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä 31.12.2012101 434 2 339 904
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % 31.12. 201144,8 67,0
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,3 3,4
Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.201221,0 21,6
Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.201277,9 73,8
Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.20120,9 1,2
Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 31.12.20121,02 1,32
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % 31.12.201217,3 24,2
Yritykset   
Yritystoimipaikkojen lukumäärä 201210 440 352 299