Kommunernas nyckeltal

Kommunernas nyckeltal, som räknats på basis av materialet för statistiken över kommunernas ekonomi och verksamhet för år 2005, och motsvarande medeltal efter område finns tillgängliga i PX-Web-databastjänsten. Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi finns också i tjänsten. Tjänsten är avgiftsfri. Återrapporten för år 2005 kan tas ut gratis ända tills den nya rapporten öppnas.


Senast uppdaterad 8.11.2006