Ulkomaalaistaustaiset

 

Vuonna 2019 ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli Tilastokeskuksen syntyperä-luokituksen mukaan 423 000. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntyperä-luokituksen mukaisesti. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomaalaistaustaista väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Tilastokeskuksen syntyperäluokituksen avulla voidaan helposti eritellä ulkomailla syntyneet (ns. ensimmäisen polven) ja Suomessa syntyneet (ns. toisen polven) ulkomaalaistaustaiset henkilöt. Syntyperä-luokituksessa henkilön syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltiotiedon perusteella.

Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Mikäli henkilön molemmat vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, on taustamaa ensisijaisesti biologisen äidin syntymävaltio. Kaikilla suomalaistaustaisilla henkilöillä taustamaa on Suomi.

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja syntyperän eri luokkien sekä taustamaiden mukaan.

 Ulkomaalaistaustaiset - Väestö syntyperän ja taustamaan mukaan 1990-2016

Ulkomaalaistaustaisten määrä on kasvanut tasaisesti kahden viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2019 ulkomaalaistaustaisten määrä oli 423 494. Heistä ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisia oli 351 721 (83 %) ja toisen polven 71 773 (17 %).

 Ulkomaalaistaustaiset -  Suurimmat ulkomaalaistaustaisten taustamaaryhmät 2016

Ulkomaalaistaustaisten yleisin taustamaa oli vuonna 2019 entinen Neuvostoliitto. Seuraavaksi suurimpiin taustamaaryhmiin kuuluivat Viro, Irak, Somalia ja entinen Jugoslavia.

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomaalaistaustaisten ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri taustamaaryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Ulkomaalaistaustaiset -  Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä 2016

 Ulkomaalaistaustaiset -  Suomessa syntyneiden 0-14-vuotiaiden osuus (%) kaikista lapsista syntyperän eri taustamaaryhmissä 2016

 Ulkomaalaistaustaiset -  Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä 2016

 Ulkomaalaistaustaiset -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä 2016

 Ulkomaalaistaustaisten ikärakenne 2016

 Suomalaistaustaisten ikärakenne 2016

 Ulkomaalaistaustaiset -  Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten ikärakenne 2016

 Ulkomaalaistaustaiset -  Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Ulkomaalaistaustaiset -  Miesten osuus (%) syntyperän eri taustamaaryhmissä 2016